NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o e-skierowaniu

Rada Ministrów przyjęła dziś (20 listopada) „projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej”, który jest związany z trwającym pilotażem e-skierowania.

Modyfikacja przepisów dotyczących wystawiania i realizowania e-skierowań oraz korzystania z nich przez pacjentów obejmuje przede wszystkim doprecyzowanie zakresu dokumentów obsługiwanych w postaci elektronicznej oraz określenia katalogu przypadków, w których skierowanie będzie wystawione w postaci papierowej (np. pacjent o nieustalonej tożsamości, brak dostępu do systemu, lekarz z innego państwa członkowskiego UE). Projekt ustawy określa także procedury korzystania z e-skierowań w przypadku awarii.

Usprawnienie zarządzania listami oczekujących

Zmiany w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczące list oczekujących mają na celu kilka istotnych usprawnień:

  • uelastycznienie zarządzania kolejkami przez placówki medyczne,
  • przekazywanie Narodowemu Funduszowi Zdrowia informacji istotnych z punktu widzenia zapewniania dostępności świadczeń,
  • nałożenie na NFZ obowiązku informowania pacjentów o terminie nadchodzących wizyt objętych tzw. kolejkami centralnymi, np. poprzez wysłanie wiadomości SMS.

W myśl obecnych przepisów, w przypadku odwołania wizyty przepisy przewidują konieczność zaproponowania zwolnionego terminu kolejnemu pacjentowi z listy, który często – ze względu na bliskość swojego terminu – nie jest zainteresowany skorzystaniem z tej możliwości, a w efekcie zwolniony termin często pozostaje niewykorzystany. Projekt zawiera rozwiązanie, które umożliwi zaproponowanie tego terminu wizyty dowolnemu pacjentowi, dla którego pierwotny termin przypada na okres od 7 do 30 dni od terminu zwolnionego.

Dodatkowy zakres danych przekazywany do NFZ obejmuje m.in. harmonogram udzielania świadczeń, który zawiera informacje dotyczące nie tylko pacjentów zapisanych na listy oczekujących, tj. pierwszorazowych, lecz także m.in. tych, którzy realizują wizyty w ramach planu leczenia. Informowanie o nadchodzącym terminie wizyty przez NFZ ma posłużyć ograniczeniu liczby wizyt, które nie odbyły się, mimo iż nie zostały odwołane.
Wsparcie dla aptek we wdrażaniu e-recept

Projekt przewiduje także zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Pozwolą one na wsparcie dokonanych w 2018 roku zakupów sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do podłączenia placówek aptecznych do systemu P1. Wydatki poniesione do kwoty 3500 zł na stanowisko będą mogły pomniejszyć podstawę opodatkowania przedsiębiorcy, przy czym limit stanowisk wyniesie 4 na punkt, a odliczeniem objęte będą nie więcej niż 4 punkty.

Celem tych działań jest wsparcie aptek w wypełnieniu obowiązku określonego w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, zgodnie z którym wszystkie apteki i punkty apteczne są mają być gotowe do realizacji e-recept nie później niż 31 grudnia 2018 r., a także w realizacji obowiązku dotyczącego elektronicznego taksowania recept, w tym recept w postaci papierowej, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Powiązane artykuły
AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

Po raz pierwszy wręczono statuetki i dyplomy „Perspektywy Nauki”

Podczas 2. Kongresu Nauka dla Społeczeństwa, który odbywał się w dniach 9-10 czerwca na terenie Politechniki Warszawskiej oraz Światowego Centrum Słuchu Instytutu…
PACJENTAktualności

IMiD oraz Sarcoma nagrodzeni przez Sarcoma Advocacy in Action

Do konkursu zgłoszono 16 inicjatyw z całego świata. Wśród niech znaleźli się reprezentanci Polski. Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej IMiD wraz ze…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

Czy dziedziczymy skutki traumy poprzednich pokoleń?

Odpowiedzi na to pytania szukali będą szukać uczestnicy II Konferencji Siła Więzi, która w dniach 28-29.06 odbędzie się w Warszawie pod hasłem…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter