NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?Wszechstronny lekarz

Refundacja leku na chłoniaka przedłużona

Refundacja leku ratującego życie chorych na chłoniaki złośliwe została przedłużona na kolejne 2 lata. Adcetrisu w opinii hematologów to prawdziwie innowacyjna cząsteczka i szansa na dłuższe życie pacjentów dotkniętych chłoniakiem Hodgkina i układowym chłoniakiem anaplastycznym.

Nie wyobrażam sobie, aby w chwili obecnej nasi chorzy nie mieli dostępu do tego leku, który jest jednym z kluczowych preparatów w terapii nawrotowej / opornej postaci chłoniaka Hodgkina. Mogę tylko wyrazić zadowolenie z tej decyzji – komentuje decyzję Ministra Zdrowia MZ prof. Tomasz Wróbel z Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Od maja br. na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, Adcetris (brentuksymab vedotin) jest nadal dostępny w ramach Programu Lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)”.

Ziarnica złośliwa, zwana również chłoniakiem Hodgkina, dotyka przede wszystkim ludzi młodych, wchodzących dopiero w dorosłe życie. W Polsce do terapii lekiem Adcetris kwalifikuje się ok. 150 chorych rocznie, głównie pacjentów w wieku ok. 30 lat. Leczenie lekiem Adcetris, z uwagi na bardzo dobre wyniki jest rekomendowane przez międzynarodowe towarzystwa medyczne (NCCN, ESMO, Polska Unia Onkologii). Na terenie Unii Europejskiej Adcetris został dopuszczony do obrotu już w październiku 2012 roku. Polscy pacjenci i środowisko medyczne na pozytywną decyzję refundacyjną czekało do maja 2016 roku. Jej przedłużenie na kolejne 2 lata to szansa dla wielu młodych pacjentów z nowotworami układu chłonnego.

Adcetris (brentuksymab vedotin) jest koniugatem (połączeniem) przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko antygenowi CD30, który występuje na powierzchni komórek nowotworowych, oraz leku cytotoksycznego. Brentuksymab vedotin umożliwia wybiórcze dostarczenie środka cytotoksycznego do komórki nowotworowej, doprowadzając do jej zniszczenia. Jego działanie ukierunkowane jest na komórki nowotworowe a nie na zdrowe tkanki, co sprawia, że Adcetris jest lekiem dobrze tolerowanym przez chorych.

Kogo obejmuje program lekowy

Zgodnie z treścią programu lekowego do leczenia brentuksymabem vedotin kwalifikują się pacjenci spełniający ściśle określone w obwieszczeniu kryteria. Pierwsza grupa to chorzy z oporną lub nawrotową postacią chłoniaka Hodgkina po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku (ASCT) lub po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach, jeżeli ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie stanowią opcji leczenia.

Drugą grupę kwalifikującą się do leczenia Adcetrisem stanowią chorzy z oporną lub nawrotową postacią układowego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (sALCL).

Pacjenci włączeni do terapii w ramach programu lekowego mogą otrzymać do 16 cykli leczenia podanych w ciągu ok. 1 roku.

 

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?

Wałbrzyski oddział udarowy wśród najlepszych w Europie

Oddział Udarowy Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu otrzymał Diamentowy Certyfikat przyznawany przez Angels Initiative, najważniejszą europejską organizację leczenia udarów…
Aktualności

Kongres Zdrowia Kobiet 26-28 maja 2022 r.

Fundacja Żyjmy Zdrowo po raz pierwszy organizuje Kongres Zdrowia Kobiet. Trzydniowe wydarzenie odbędzie się pod hasłem Polka – Europa – Zmiana. Od…
Wszechstronny lekarz

ESC Guidelines 2021: między zaleceniami a realiami

W drugiej połowie ubiegłego roku Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) opublikowało nowe wytyczne w zakresie stałej stymulacji serca oraz diagnostyki i leczenia niewydolności…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter