NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?Wszechstronny lekarz

Refundacja leku na chłoniaka przedłużona

Refundacja leku ratującego życie chorych na chłoniaki złośliwe została przedłużona na kolejne 2 lata. Adcetrisu w opinii hematologów to prawdziwie innowacyjna cząsteczka i szansa na dłuższe życie pacjentów dotkniętych chłoniakiem Hodgkina i układowym chłoniakiem anaplastycznym.

Nie wyobrażam sobie, aby w chwili obecnej nasi chorzy nie mieli dostępu do tego leku, który jest jednym z kluczowych preparatów w terapii nawrotowej / opornej postaci chłoniaka Hodgkina. Mogę tylko wyrazić zadowolenie z tej decyzji – komentuje decyzję Ministra Zdrowia MZ prof. Tomasz Wróbel z Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Od maja br. na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, Adcetris (brentuksymab vedotin) jest nadal dostępny w ramach Programu Lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)”.

Ziarnica złośliwa, zwana również chłoniakiem Hodgkina, dotyka przede wszystkim ludzi młodych, wchodzących dopiero w dorosłe życie. W Polsce do terapii lekiem Adcetris kwalifikuje się ok. 150 chorych rocznie, głównie pacjentów w wieku ok. 30 lat. Leczenie lekiem Adcetris, z uwagi na bardzo dobre wyniki jest rekomendowane przez międzynarodowe towarzystwa medyczne (NCCN, ESMO, Polska Unia Onkologii). Na terenie Unii Europejskiej Adcetris został dopuszczony do obrotu już w październiku 2012 roku. Polscy pacjenci i środowisko medyczne na pozytywną decyzję refundacyjną czekało do maja 2016 roku. Jej przedłużenie na kolejne 2 lata to szansa dla wielu młodych pacjentów z nowotworami układu chłonnego.

Adcetris (brentuksymab vedotin) jest koniugatem (połączeniem) przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko antygenowi CD30, który występuje na powierzchni komórek nowotworowych, oraz leku cytotoksycznego. Brentuksymab vedotin umożliwia wybiórcze dostarczenie środka cytotoksycznego do komórki nowotworowej, doprowadzając do jej zniszczenia. Jego działanie ukierunkowane jest na komórki nowotworowe a nie na zdrowe tkanki, co sprawia, że Adcetris jest lekiem dobrze tolerowanym przez chorych.

Kogo obejmuje program lekowy

Zgodnie z treścią programu lekowego do leczenia brentuksymabem vedotin kwalifikują się pacjenci spełniający ściśle określone w obwieszczeniu kryteria. Pierwsza grupa to chorzy z oporną lub nawrotową postacią chłoniaka Hodgkina po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku (ASCT) lub po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach, jeżeli ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie stanowią opcji leczenia.

Drugą grupę kwalifikującą się do leczenia Adcetrisem stanowią chorzy z oporną lub nawrotową postacią układowego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (sALCL).

Pacjenci włączeni do terapii w ramach programu lekowego mogą otrzymać do 16 cykli leczenia podanych w ciągu ok. 1 roku.

 

Powiązane artykuły
KongresAktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

Rozpoczął się COP28 - światowy szczyt klimatyczny w Dubaju

Według Copernicus Climate Change Service rok 2023 był najcieplejszym rokiem od 125 tysięcy lat. 30 listopada 2023 prezydencję COP oficjalnie przeszła w…
LEKARZWszechstronny lekarz

Post-COVID trwa i zbiera żniwo SARS-CoV-2

10 procent osób, które przechorowały COVID-19, doświadcza trwałych zaburzeń węchu. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Europejską Akademię Neurologiczną (EAN), do ostrych…
LEKARZCo? Gdzie? Kiedy?

Ucho 2023: Problemy Otorynolaryngologii Dziecięcej

Od niedzieli 19 listopada w Kajetanach pod Warszawą trwa XLVI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa UCHO2023 – Problemy Otorynolaryngologii Dziecięcej w codziennej praktyce. „Co…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter