NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Poradnia

Rzecznik Praw Pacjenta interweniuje w sprawie zakażeń szpitalnych na oddziałach dziecięcych

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministra Zdrowia o zajęcie stanowiska dotyczącego zagrożenia epidemiologicznego występującego na oddziałach pediatrycznych. Rzecznik uważa, że problem należy rozpatrzyć w dwóch aspektach. Należy odnieść się zarówno do dyskusji nad warunkami organizacyjnymi oddziałów dziecięcych, jak i zaproponować działania edukacyjne wśród personelu medycznego oraz rodziców.

Pacjenci oddziałów pediatrycznych są szczególnie narażeni na zakażenia szpitalne. Dzieci do szpitala zgłaszają się z dolegliwościami infekcyjnymi, dotyczy to dolegliwości związanych z grypą, z zakażeniem RSV, biegunką rota- czy norowirusową, czy też sepsą. W tym samym czasie przyjmowane są dzieci bez infekcji, ale np. z zatruciem lekami. Pomimo braku możliwości wprowadzenia w szpitalach wszystkich sal o standardzie jednoosobowym, umożliwiającym izolację każdego pacjenta, oddziały pediatryczne powinny spełniać warunki określone dla oddziałów chorób zakaźnychstwierdził Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta w piśmie do Ministra Zdrowia.

Problem zauważają również podmioty lecznicze, które zwróciły się do Rzecznika z zapytaniem o możliwość stałego ograniczenia praw małoletnich pacjentów do obecności osoby bliskiej, w wieku do lat 7, który to wiek potencjalnie może kwalifikować odwiedzającego jako osobę przenoszącą określone zakażenia.

Wskazane jest opracowanie przez Ministra Zdrowia, we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta, standardów organizacyjnych obowiązujących na oddziałach dziecięcych w aspekcie przeciwdziałania zakażeniom szpitalnym. Standardy powinny powstać we współpracy z grupami ekspertów, środowiskiem medycznym oraz organizacjami pacjenckimi – dodał Bartłomiej Chmielowiec. Poprawa warunków w aspekcie zagrożenia epidemiologicznego na oddziałach pediatrycznych leży w interesie publicznym.
W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia poinformowało Rzecznika Praw Pacjenta o prowadzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny pracach nad regulacją metod zapobiegania szerzeniu się zakażeń szpitalnych. Projektowane Rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego zapobiegania zakażeniom spowodowanym biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwości lub oporności na antybiotyki umożliwi całościowe uregulowanie w formie standardu organizacyjnego odpowiednich procedur przeciwepidemicznych. Standardy te zostaną opracowane w uzgodnieniu z ekspertami z zakresu epidemiologii zakażeń szpitalnych z szerokim wykorzystaniem już przygotowanych wytycznych merytorycznych, przekazywanych przez ekspertów zespołom zakażeń szpitalnych.

Ministerstwo Zdrowia zwróciło się także do Głównego Inspektoratu Sanitarnego o wzmożone kontrole szpitali pod kątem epidemiologicznych zakażeń szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów dziecięcych.

 

Powiązane artykuły
PACJENTPoradnia

Nastolatkowie i młodzi dorośli w chorobie nowotworowej

W obliczu diagnozy nowotworowej życie pacjenta i jego rodziny zmienia się nieodwracalnie. Kiedy chodzi o nastolatków i młodych dorosłych, wyzwania te przybierają…
PACJENTPoradnia

Zaburzenia poznawcze w stwardnieniu rozsianym

Stwardnienie rozsiane (SM) często kojarzone jest z niepełnosprawnością fizyczną. Ale osoby z SM mogą doświadczać także objawów, które są trudne do dostrzeżenia…
PACJENTPoradnia

Hipofosfatazja: choroba kruchych kości, która niszczy marzenia

Wykrzywione kości, deformacje szkieletu, nawracające złamania, przedwcześnie wypadające zęby, osłabione mięśnie, problemy z poruszaniem się i nieustanny ból – tak wygląda codzienność…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter