NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Aktualności

Serce do pracy – ważna kampania społeczna

Trwa ogólnopolska kampania na rzecz zapobiegania chorobom układu krążenia (ChUK) wśród pracowników „Serce do pracy”, której organizatorem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB).

Warto zapoznać się z akcją i włączyć w nią aktywnie, gdyż choroby układu krążenia (ChUK) to w XXI wieku zjawisko tak powszechne, że zyskały już miano chorób cywilizacyjnych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 roku śmiertelność nimi spowodowana (ok. 35%) przewyższa liczbę zgonów spowodowanych chorobami nowotworowymi (18%).

Organizatorom kampanii chodzi o zwiększenie społecznej świadomości i wiedzy o chorobach układu krążenia i sposobach zapobiegania im w środowisku pracy. CIOP-PIB chce aktywować pracodawców do podejmowania działań edukacyjnych i realizowania inicjatyw prozdrowotnych, jak również uwrażliwić samych pracowników do dbania o własne zdrowie.

Pracodawcy zainteresowani włączeniem się w kampanię „Serce do pracy” mogą to zrobić na kilka sposobów: m.in. organizując przedsięwzięcia dla swoich pracowników mające na celu przekazanie wiedzy na temat zapobiegania chorobom, takie jak np. szkolenia, warsztaty, lub wprowadzając w przedsiębiorstwie czy instytucji dobre praktyki związane z promocją zdrowego stylu życia, np. zorganizowane formy aktywnego wypoczynku dla pracowników, wsparcie w walce z nałogami, wsparcie w radzeniu sobie ze stresem – informuje Karolina Kucper, koordynator kampanii. Pracodawcy mogą również skorzystać z materiałów udostępnionych przez CIOP-PIB w serwisie internetowym: www.ciop.pl/serce-do-pracy, stając się partnerem kampanii.

Wskaźniki śmiertelności, nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie, pokazują, że ChUK to ważny problem społeczny. W naszym kraju od wielu lat realizowane są programy zachęcające chorych lub osoby z grupy ryzyka do zapobiegania chorobom serca i naczyń krwionośnych, jak narodowe programy profilaktyki (POLKARD, KORDIAN) oraz aktualnie trwający Narodowy Program Chorób Układu Krążenia (na lata 2022-2032). Do dbałości o zdrowie zachęcają też kampanie społeczne, inicjowane zarówno przez instytucje publiczne, jak i firmy prywatne. W działania na rzecz poprawy świadomości społecznej odnośnie zdrowia i profilaktyki włącza się także Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, tym razem właśnie poprzez kampanię „Serce do pracy”.

Działania profilaktyczne, informacyjne i edukacyjne z zakresu przeciwdziałania ChuK mogą, a nawet powinny być realizowane także w miejscu pracy. To tam spędzamy większość naszego dorosłego życia. Co więcej, środowisko pracy może być źródłem czynników ryzyka, które przyczyniają się do rozwoju chorób serca – podkreśla Karolina Kucper.

Należą do nich:

  • duże obciążenie fizyczne (statyczne i dynamiczne),
  • czynniki toksyczne/chemiczne (np. disiarczek węgla, tlenek węgla, nitrogliceryna, ołów),
  • czynniki fizyczne (hałas, mikroklimat gorący, mikroklimat zimny),
  • praca zmianowa,
  • zespół wypalenia zawodowego,
  • stres związany z pracą.

Środowisko pracy jest drugim, zaraz po szkole, miejscem, które może dać wielu osobom szansę na edukację i podnoszenie poziomu wiedzy – nie tylko w zakresie związanym z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi, ale także na wielu innych polach. Edukacja i promocja zdrowia w miejscu pracy są możliwe, a nawet bardzo pożądane ze społecznego punktu widzenia – mówi koordynatorka kampanii „Sece do pracy”

Wykorzystanie możliwości, jakie daje prowadzenie działań prozdrowotnych w miejscy pracy, wymaga jednak uwzględnienia różnorodności pracowników, m.in. pod względem wieku. W związku ze zmianami w strukturze wiekowej współczesnych społeczeństw rośnie liczba pracowników starszych, a należy pamiętać, że wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na ChUK. Jednak z zakresu przeciwdziałania ChuK pracodawcy muszą uwzględniać wszystkie grupy wiekowe. Pracownicy najmłodsi powinni być uświadamiani, jakich błędów w zakresie stylu życia powinni unikać i jakie mogą być ich konsekwencje. Żyjemy coraz dłużej i dłużej pracujemy, dlatego utrzymanie dobrego stanu zdrowia osób pracujących jest coraz ważniejsze. Pracownicy starsi i już zmagający się z chorobami powinni otrzymywać informacje dotyczące możliwych kierunków i obszarów zmian w zakresie stylu życia. Osoby przewlekle chore na ChUK są, często niesłusznie, eliminowane z rynku pracy lub same rezygnują z aktywności zawodowej, mimo że często mają szansę być dalej aktywne w tym obszarze życia.

Profilaktyka prozdrowotna w miejscu pracy może odegrać pozytywną rolę w życiu wielu pracowników, uzmysłowiając im, że warto zmienić swoje niezdrowe nawyki, np. poprzez zwiększenie aktywności fizycznej, wprowadzenie zdrowszej diety, rezygnację z używek takich jak papierosy czy alkohol. Zmiana stylu życia oraz wczesna diagnostyka mogą pomóc odwrócić trend, zgodnie z którym choroby układu krążenia niechlubnie zajmują pierwsze miejsce jako przyczyna chorób i zgonów – przekonuje Karolina Kucper, zachęcając jednocześnie do aktywnego włączenia się w kampanię „Serce do pracy”.

(MJ)

Powiązane artykuły
AktualnościPACJENT

Jak żyć, aby nie mieć depresji

W czasopiśmie „Nature Mental Health” właśnie ukazały się wyniki badań międzynarodowego zespołu naukowców, w tym z Uniwersytetu w Cambridge (Anglia) i Uniwersytetu…
PACJENTAktualności

Tydzień bez kamuflażu zaczyna się dzisiaj

AMICUS Fundacja Łuszczycy i ŁZS już po raz szósty zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań ze specjalistami z zakresu medycyny i psychologii. Wydarzenie…
Aktualności

Aplikacja rozpozna objawy udaru

Na 20. dorocznym spotkaniu Towarzystwa Chirurgii Neurointerwencyjnej rozmawiano o pracach nad aplikacją na smartfony, która dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji będzie w stanie…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *