NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Aktualności

Serce do pracy – ważna kampania społeczna

Trwa ogólnopolska kampania na rzecz zapobiegania chorobom układu krążenia (ChUK) wśród pracowników „Serce do pracy”, której organizatorem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB).

Warto zapoznać się z akcją i włączyć w nią aktywnie, gdyż choroby układu krążenia (ChUK) to w XXI wieku zjawisko tak powszechne, że zyskały już miano chorób cywilizacyjnych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 roku śmiertelność nimi spowodowana (ok. 35%) przewyższa liczbę zgonów spowodowanych chorobami nowotworowymi (18%).

Organizatorom kampanii chodzi o zwiększenie społecznej świadomości i wiedzy o chorobach układu krążenia i sposobach zapobiegania im w środowisku pracy. CIOP-PIB chce aktywować pracodawców do podejmowania działań edukacyjnych i realizowania inicjatyw prozdrowotnych, jak również uwrażliwić samych pracowników do dbania o własne zdrowie.

Pracodawcy zainteresowani włączeniem się w kampanię „Serce do pracy” mogą to zrobić na kilka sposobów: m.in. organizując przedsięwzięcia dla swoich pracowników mające na celu przekazanie wiedzy na temat zapobiegania chorobom, takie jak np. szkolenia, warsztaty, lub wprowadzając w przedsiębiorstwie czy instytucji dobre praktyki związane z promocją zdrowego stylu życia, np. zorganizowane formy aktywnego wypoczynku dla pracowników, wsparcie w walce z nałogami, wsparcie w radzeniu sobie ze stresem – informuje Karolina Kucper, koordynator kampanii. Pracodawcy mogą również skorzystać z materiałów udostępnionych przez CIOP-PIB w serwisie internetowym: www.ciop.pl/serce-do-pracy, stając się partnerem kampanii.

Wskaźniki śmiertelności, nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie, pokazują, że ChUK to ważny problem społeczny. W naszym kraju od wielu lat realizowane są programy zachęcające chorych lub osoby z grupy ryzyka do zapobiegania chorobom serca i naczyń krwionośnych, jak narodowe programy profilaktyki (POLKARD, KORDIAN) oraz aktualnie trwający Narodowy Program Chorób Układu Krążenia (na lata 2022-2032). Do dbałości o zdrowie zachęcają też kampanie społeczne, inicjowane zarówno przez instytucje publiczne, jak i firmy prywatne. W działania na rzecz poprawy świadomości społecznej odnośnie zdrowia i profilaktyki włącza się także Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, tym razem właśnie poprzez kampanię „Serce do pracy”.

Działania profilaktyczne, informacyjne i edukacyjne z zakresu przeciwdziałania ChuK mogą, a nawet powinny być realizowane także w miejscu pracy. To tam spędzamy większość naszego dorosłego życia. Co więcej, środowisko pracy może być źródłem czynników ryzyka, które przyczyniają się do rozwoju chorób serca – podkreśla Karolina Kucper.

Należą do nich:

  • duże obciążenie fizyczne (statyczne i dynamiczne),
  • czynniki toksyczne/chemiczne (np. disiarczek węgla, tlenek węgla, nitrogliceryna, ołów),
  • czynniki fizyczne (hałas, mikroklimat gorący, mikroklimat zimny),
  • praca zmianowa,
  • zespół wypalenia zawodowego,
  • stres związany z pracą.

Środowisko pracy jest drugim, zaraz po szkole, miejscem, które może dać wielu osobom szansę na edukację i podnoszenie poziomu wiedzy – nie tylko w zakresie związanym z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi, ale także na wielu innych polach. Edukacja i promocja zdrowia w miejscu pracy są możliwe, a nawet bardzo pożądane ze społecznego punktu widzenia – mówi koordynatorka kampanii „Sece do pracy”

Wykorzystanie możliwości, jakie daje prowadzenie działań prozdrowotnych w miejscy pracy, wymaga jednak uwzględnienia różnorodności pracowników, m.in. pod względem wieku. W związku ze zmianami w strukturze wiekowej współczesnych społeczeństw rośnie liczba pracowników starszych, a należy pamiętać, że wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na ChUK. Jednak z zakresu przeciwdziałania ChuK pracodawcy muszą uwzględniać wszystkie grupy wiekowe. Pracownicy najmłodsi powinni być uświadamiani, jakich błędów w zakresie stylu życia powinni unikać i jakie mogą być ich konsekwencje. Żyjemy coraz dłużej i dłużej pracujemy, dlatego utrzymanie dobrego stanu zdrowia osób pracujących jest coraz ważniejsze. Pracownicy starsi i już zmagający się z chorobami powinni otrzymywać informacje dotyczące możliwych kierunków i obszarów zmian w zakresie stylu życia. Osoby przewlekle chore na ChUK są, często niesłusznie, eliminowane z rynku pracy lub same rezygnują z aktywności zawodowej, mimo że często mają szansę być dalej aktywne w tym obszarze życia.

Profilaktyka prozdrowotna w miejscu pracy może odegrać pozytywną rolę w życiu wielu pracowników, uzmysłowiając im, że warto zmienić swoje niezdrowe nawyki, np. poprzez zwiększenie aktywności fizycznej, wprowadzenie zdrowszej diety, rezygnację z używek takich jak papierosy czy alkohol. Zmiana stylu życia oraz wczesna diagnostyka mogą pomóc odwrócić trend, zgodnie z którym choroby układu krążenia niechlubnie zajmują pierwsze miejsce jako przyczyna chorób i zgonów – przekonuje Karolina Kucper, zachęcając jednocześnie do aktywnego włączenia się w kampanię „Serce do pracy”.

(MJ)

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

Tu muzyka i medycyna mówią jednym językiem

10. Międzynarodowy Festiwal dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” To pierwsze przedsięwzięcie na świecie, którego celem jest zaprezentowanie…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

10. Festiwal „Ślimakowe Rytmy”: 10-12 lipca 2024

W dniach 10-12 lipca odbędzie się niecodzienny – ze względu na uczestników ze świata – jubileuszowy 10. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży…
PACJENTAktualności

90% osób 56+ chce mieć aptekę dyżurującą w swojej okolicy

Środowisko pacjenckie coraz częściej zwraca uwagę na pogarszającą się dostępność aptek, którą szczególnie odczuwają osoby starsze oraz mieszkańcy mniejszych miejscowości. Według najnowszego…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *