NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?PoradniaWszechstronny lekarz

Standardy opieki nad kobietą w ciąży powikłanej

Kobieta po stracie dziecka nie powinna mieć stałego kontaktu z pacjentkami, które urodziły zdrowe dzieci. Powinna uzyskać pomoc psychologiczną a także informację o przysługujących jej prawach, w tym o prawie do pochówku – przewiduje projekt standardów opieki nad kobietą w ciąży powikłanej.

fot. Flickr Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardów opieki nad kobietą w ciąży powikłanej. Nowe przepisy szczegółowo regulują procedury postępowania w sytuacjach stwierdzenia ciąży bliźniaczej lub wystąpienia w czasie trwania ciąży, porodu lub połogu następujących powikłań: nadciśnienia tętniczego u ciężarnej, porodu przedwczesnego, zwiększonego ryzyka niedotlenienia wewnątrzmacicznego płodu, krwotoku położniczego, jak również standardy opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych.

W przypadku stwierdzenia powikłań w okresie ciąży, porodu lub połogu, pacjentką – zgodnie z projektowanymi zapisami – powinien opiekować się lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Leczenie stacjonarne takiej pacjentki powinno odbywać się w szpitalu o wyższym poziomie opieki perinatalnej niż I poziom opieki perinatalnej, zapewniającym opiekę odpowiednią do jej stanu zdrowia oraz przebiegu ciąży lub porodu.

Projekt zakłada, że lekarz sprawujący opiekę specjalistycznej nad pacjentką w okresie ciąży przebiegającej w sposób niefizjologiczny, wymagającą leczenia z powodu określonego schorzenia, będzie zobowiązany do realizacji świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych, a także konsultacji medycznych, wykonywanych w okresie ciąży w ustalonych okresach ich przeprowadzania.

Standardem opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych będzie zapewnienie jej troskliwej opieki personelu medycznego i wsparcia psychologicznego. Szpital będzie musiał zadbać, aby nie przebywała w sali razem z kobietami, które urodziły zdrowe dzieci. Pacjenta będzie miała prawo do uzyskania wyczerpującej informacji na temat obowiązującego stanu prawnego dotyczącego warunków rejestracji martwego urodzenia w urzędzie stanu cywilnego, w tym możliwości określenia płci w badaniach genetycznych płodu, prawa do pochówku martwo urodzonego dziecka zgodnie z obowiązującą w tej kwestii procedurą – we własnym zakresie, jak również możliwości przekazania tego świadczenia szpitalowi.

„Przyjęcie standardów obejmujących w wymienionych sytuacjach określone postępowania oraz działania profilaktyczne, może istotnie wpłynąć na obniżenie wskaźników umieralności okołoporodowej matek i ich potomstwa. Wprowadzenie standaryzacji opieki perinatalnej w najczęstszych i najcięższych powikłaniach zmniejszy również częstość występowania powikłań mających konsekwencje zdrowotne, zarówno w okresie ciąży jak i w późniejszym życiu kobiety i jej dziecka. Poprawi także jakość tej opieki” – twierdzą autorzy projektu.

Powiązane artykuły
Poradnia

Oswoić chorobę utraconych wspomnień

Choroba Alzheimera, opisana w 1906 roku przez Alozisa Alzheimera, prowadzi do stopniowej utraty pamięci, zdolności rozumienia, myślenia i kontroli zachowań. Można powiedzieć,…
Poradnia

Sprawdź czego nie wiesz o raku prostaty

Ilu mężczyzn w Polsce każdego roku słyszy rozpoznanie raka prostaty? Jak rozwija się ta choroba i jak rozpoznać jej objawy? Jakie znaczenie…
KongresWszechstronny lekarz

Szybka diagnostyka kluczowa w chorobach neurologicznych u dzieci

Choroby neurologiczne, do których zaliczamy m.in. udar mózgu, choroby neurometaboliczne oraz padaczkę, to jeden z głównych problemów zdrowotnych na świecie. Dotyczą one…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter