NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościPoradnia

Szpital Dziecięcy w Olsztynie będzie większy i nowocześniejszy

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie będzie większy, wygodniejszy i nowocześniejszy. Prace mają zakończyć się w 2020 r. Łączny koszt inwestycji wynosi 30 mln zł

Powiększone i gruntownie modernizowane zostanie skrzydło szpitala od strony ul. Żołnierskiej, w którym po zakończeniu prac znajdą się:

  1. Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii (pozwoli to m. in. na zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii z dziewięciu do trzynastu);
  2. Oddział Pediatryczny dla dzieci do 3. roku życia w strukturze izolacyjnej (inwestycja pozwoli m. in. na stworzenie izolatek wyposażonych w śluzę, salę i łazienkę);
  3. Oddział Pediatryczny Chorób Zakaźnych wraz z odcinkiem wyposażonym w boksy Meltzera do leczenia wysoce zakaźnych chorób u dzieci;
  4. Oddział Leczenia Chorób Układu Kostno-Stawowo-Mięśniowego w zakresie ortopedii i w zakresie reumatologii.

Łącznie prace obejmą aż 5600 m. kw. powierzchni, z czego 3700 m. kw. będzie dobudowane w postaci nowej bryły i kolejnego, 4. piętra do istniejącej już części. Kolejne 1800 m. kw. – czyli tyle, ile liczy obecnie istniejące skrzydło, będzie gruntownie przebudowane.

„Warunki panujące w oddziałach, które teraz ulegną rozbudowie i modernizacji, nie zmieniały się od lat 60-tych ubiegłego wieku. Wieku. Sale są ciasne, nieprzystosowane do aktualnych standardów. Aby zachować tę samą liczbę łóżek, a jednocześnie poprawić warunki lokalowe, musimy „rozciągnąć” trochę to skrzydło i dobudować jeszcze jedną kondygnację. Będziemy tę inwestycję realizować etapami, żeby zachować ciągłość leczenia w remontowanych oddziałach „– mówi dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Rozbudowa Szpitala wymuszona jest także przez stale rosnącą liczbę leczonych pacjentów, która w ostatnim 10-leciu uległa podwojeniu (obecnie jest to 28 tys. pacjentów rocznie). Pierwszy etap rozbudowy zakończony pod koniec 2012 r., polegający na dobudowie nowego skrzydła od strony południowej, poprawił dostępność i warunki leczenia w bardzo ważnych oddziałach, takich jak Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia z Pododdziałem Nefrologii i Kardiologii, Klinika Rehabilitacji oraz Oddział Kliniczny Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt. Teraz przyszedł czas na kolejny ważny krok.

„Głównym celem rozpoczętej właśnie inwestycji jest poprawa dostępności do bazy szpitalnej i poprawa jakości specjalistycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi w województwie warmińsko-mazurskim z ukierunkowaniem na grupy chorób stanowiących główne przyczyny niezdolności do nauki, przyszłej niezdolności do pracy i niezdolności do pracy Opiekunów oraz poprawa warunków pobytu w oddziałach zarówno dla Pacjentów, jak i ich Opiekunów – podkreśla dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek. – Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że potrzeby Szpitala i jego Pacjentów zostały dostrzeżone przez Samorząd Województwa i że otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych oraz z budżetu Samorządu Województwa, które umożliwia nam przeprowadzenie tej inwestycji”.

„Świadczy to o wspaniałej pracy, kunszcie medycznym, ale też o coraz lepszym wyposażeniu placówki – podkreślił Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin. – Natomiast ta inwestycja, tak duży projekt – praktycznie największy jeśli chodzi o szpitale wojewódzkie – pokazuje rangę i sprawność tego szpitala. Mamy szpital, który jest szpitalem samodzielnym, rynkowym, który podejmuje wyzwania i angażuje gros pieniędzy własnych na realizowanie tego zadania. Dziś ten szpital samodzielnie funkcjonuje w niełatwych warunkach rynkowych. W tym miejscu gorąco dziękuję za profesjonalizm, menadżerstwo i wspaniałą medyczną wiedzę, bo to są predyspozycje tego szpitala do pierwszych miejsc w Polsce!”

Łączny koszt inwestycji wynosi 30 mln zł, z czego 17 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego i budżetu Samorządu Województwa, resztę stanowi wkład własny Szpitala. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca czerwca 2020 r.

Powiązane artykuły
AktualnościPACJENT

PNO, czyli pierwotne niedobory odporności w każdym wieku

PNO obejmują dużą grupę chorób uwarunkowanych genetycznie, nazywanych wrodzonymi błędami odporności. Rozpoznane są u pacjentów w każdym wieku – zarówno u dzieci,…
PACJENTAktualności

Tydzień dla Serca: 17-24 kwietnia 2024

To doskonała okazja, by nie tylko poszerzyć swoją wiedzę na temat tego wyjątkowego i niezwykle pracowitego narządu, ale również, by w praktyce…
PACJENTPoradnia

Nastolatkowie i młodzi dorośli w chorobie nowotworowej

W obliczu diagnozy nowotworowej życie pacjenta i jego rodziny zmienia się nieodwracalnie. Kiedy chodzi o nastolatków i młodych dorosłych, wyzwania te przybierają…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter