Poradnia

Dzieci wciąż „gubią się” w systemie

Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony kwestią ciągłości opieki zdrowotnej nad noworodkiem po opuszczeniu szpitala. Jego zdaniem brak jest przepisów normujących działania, które…