NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

Transformacja rynku farmaceutycznego

Rynek farmaceutyczny istotnie się zmienia, prowadząc do upadku tradycyjnego modelu biznesowego w branży farmaceutycznej. Rządy i ubezpieczyciele zmuszają firmy do obniżania cen leków, zmieniając tym samym rozkład sił w systemie ochrony zdrowia. Stopniowo odchodzi się też od leczenia objawowego na rzecz prewencji, diagnostyki oraz rozwoju terapii modyfikujących lub faktycznie leczących choroby. Zarządzający firmami farmaceutycznymi muszą przystosować je do transformacji branży, aby ustrzec się przed spadkiem dochodów.

Wyzwanie dla rynku farmaceutycznego

Sektor farmaceutyczny wydaje się być na rozdrożu. W raporcie KPMG pt. „Pharma outlook 2030: from evolution to revolution” nakreślono główne trendy rozwoju rynku farmaceutycznego i biotechnologicznego na rynkach rozwiniętych do 2030 roku. Można zaobserwować istotne zmiany, takie jak zmiana modeli refundacyjnych innowacyjnych terapii czy wzmocnienie świadomości i pozycji pacjentów w procesach związanych z ochroną zdrowia. Przystosowanie do zmieniających się warunków wymaga uwagi i dobrze zaplanowanych działań zarządów firm farmaceutycznych. Właściwe podejście do procesu transformacji może nie tylko ograniczyć ryzyko spadku zysków, ale również otworzyć nowe możliwości rozwoju.

Stopniowe wprowadzanie zmian na dynamicznie rozwijającym się rynku farmaceutycznym nie powstrzyma upadku tradycyjnego modelu biznesowego. Nie wystarczy, że zarządzający firmami farmaceutycznymi jedynie rozpoznają pojawiające się zmiany, przed którymi stoi branża. Ich największym wyzwaniem jest przełożenie wpływu tych zmian na modele biznesowe i operacyjne w sposób holistyczny, aby szybko i zdecydowanie dostosować się do zachodzących zmian – mówi Sabina Sampławska, dyrektor i szef sektora Life Science w KPMG w Polsce.

Presja na ceny i większy nacisk na profilaktykę

Na rynku farmaceutycznym widoczne są dwie najważniejsze zmiany. Pierwsza polega na zmianie w równowadze sił w całym systemie ochrony zdrowia. Centralną pozycję zajmują rządy i ubezpieczyciele/płatnicy odpowiedzialni za refundacje terapii, zmuszając producentów farmaceutyków do obniżania cen leków przy jednoczesnym coraz większym nacisku na wzrost efektywności klinicznej oferowanych terapii. Drugą zmianą jest trend stopniowego odchodzenia od leczenia objawowego w zamian za wzmocnienie prewencji i diagnostyki oraz rozwój terapii modyfikujących lub faktycznie leczących choroby. Na rynku pojawia się coraz więcej przełomowych terapii oraz innowacyjnych technologii medycznych, które istotnie wpływają na system opieki zdrowotnej, rozwijane są coraz bardziej skuteczne techniki diagnostyczne i propagowany jest zdrowszy styl życia.

Zmiany na rynku medycznym zawdzięczamy przede wszystkim trzem czynnikom: innowacyjnym terapiom, postępowi technologii medycznych (np. druk 3D, nanotechnologia, bionika i analiza predykcyjna) oraz konsumeryzacji zdrowia publicznego poprzez zwiększony dostęp pacjentów do danych i technologii medycznych. W wyniku tych zmian powstają nowe obszary rozwoju dla firm farmaceutycznych: pharma techy (połączenie farmacji i technologii w celu wspólnego rozwoju lepszych rozwiązań), rozwój genetyki i technik opartych o edycję genomu oraz wykorzystanie immunoterapii w leczeniu nowotworów – dodaje Krzysztof Radziwon, partner w dziale usług doradczych, w zespole zarządzania ryzykiem w KPMG w Polsce.

 

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

24 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Jedną z najbardziej widocznych globalnych zmian na świecie, w tym również w Polsce, jest postępują­ca urbanizacja przestrzeni. Proces ten przyniósł wiele korzyści,…
AktualnościPACJENT

PNO, czyli pierwotne niedobory odporności w każdym wieku

PNO obejmują dużą grupę chorób uwarunkowanych genetycznie, nazywanych wrodzonymi błędami odporności. Rozpoznane są u pacjentów w każdym wieku – zarówno u dzieci,…
PACJENTAktualności

Tydzień dla Serca: 17-24 kwietnia 2024

To doskonała okazja, by nie tylko poszerzyć swoją wiedzę na temat tego wyjątkowego i niezwykle pracowitego narządu, ale również, by w praktyce…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter