NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Innowacje

Uniwersytet Warszawski stawia na innowacje

Powstaje BioMed Academy – autorski program akceleracyjny dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. To innowacyjna forma współdziałania uczelni i biznesu, w ramach której – obok edukacyjnego i praktycznego bloku dydaktycznego – opracowana zostanie ścieżka rozwoju projektów z obszarów biotechnologii, farmacji, medycyny i bioinformatyki.

Uniwersytet Warszawski kładzie coraz większy nacisk na pobudzanie myślenia przedsiębiorczego, stwarza warunki do budowania interdyscyplinarnych zespołów naukowych i daje dostęp do praktyki zawodowej w różnych dziedzinach nauki. Jednym z flagowych przedsięwzięć Uniwersytetu Warszawskiego jest Inkubator Przedsiębiorczości utworzony w marcu 2017 r.
W krótkim okresie od uruchomienia programu, z oferty Inkubatora UW skorzystało już ponad 1000 studentów – osób twórczo zaangażowanych w setki wartościowych, obiecujących projektów biznesowych i społecznych.

Kamieniem milowym działalności Inkubatora UW jest zawarcie strategicznej współpracy ze światowym liderem innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego, firmą Roche Polska, dzięki czemu utworzone zostaną nowe ścieżki akceleracji pomysłów z obszaru biotechnologii, farmacji, medycyny i bioinformatyki.

Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo potrzebne są zmiany w systemie edukacji studentów. Uczelnie muszą iść z duchem czasu, by ich absolwenci, wchodząc na rynek pracy, byli nie tylko samodzielni i doskonale przygotowani, ale także przedsiębiorczy i konkurencyjni. Uniwersytet bez wątpienia podąża tą drogą. Zmiany, które wdrażamy dostrzega również otoczenie rynkowe, czego przejawem jest zawiązanie współpracy z jedną z największych na świecie innowacyjnych firm farmaceutycznych, Roche Polska. Porozumienie to ma także wymiar symboliczny – pokazuje bowiem, że na polskich uczelniach mogą zachodzić potrzebne i oczekiwane zmiany powiedziała prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Wspólnie akcelerujemy polską naukę

Dzięki zawartej umowie powstanie innowacyjny w skali Polski program BioMed Academy, którego celem jest rozwój pomysłów i projektów z interdyscyplinarnego obszaru biotechnologii, farmacji, medycyny i bioinformatyki. Zadaniem programu jest wyposażenie jego uczestników w praktyczną wiedzę nt. realizacji projektów na pograniczu biznesu i nauki oraz wyłonienie i wspieranie projektów o największym potencjale dalszego rozwoju.

Współpraca Roche Polska z wiodącym ośrodkiem akademickim to przykład partnerstwa publiczno-prywatnego, które wykorzystując zasoby i know-how obu partnerów wspiera rozwijanie myśli innowacyjnej w naszym kraju. To także wspólna odpowiedź środowiska akademickiego i biznesu na potrzebę stworzenia przestrzeni, w której rozwijana w toku studiów akademickich wiedza teoretyczna, może zostać uzupełniona o doświadczenia praktyczne. Takie podejście zaowocuje wzmocnieniem kompetencji ważnych dla pozycji absolwentów na rynku pracy. Będzie ich również ispirować do rozwijania własnych pomysłów i projektów, wspierających powstawanie innowacji w Polsce – powiedział Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska.

BioMed Academy to autorski program rozwoju najlepszych pomysłów i praktycznego wykorzystania wyników prac naukowych i badawczych studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. Program pozwoli studentom i doktorantom zdobywać praktyczną wiedzę z interdyscyplinarnego obszaru biotechnologii, farmacji, medycyny i bioinformatyki oraz rozwijać kompetencje niezbędne do wdrożenia projektów.

 

Powiązane artykuły
LEKARZInnowacje

Uwalnianie „hamulców” w mózgu to szansa na nowe leczenie

Kiedy niektóre połączenia w mózgu nie funkcjonują prawidłowo, mogą wystąpić zaburzenia, takie jak choroba Parkinsona, dystonia, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD) i zespół Tourette’a….
LEKARZInnowacje

Księżycowy układ odpornościowy

Jest niezwykle silny. Szybko gromadzi zespoły komórek, aby eliminować zagrożenia wewnątrz organizmu. Czasami trafia niestety w niewłaściwy cel. Choroby autoimmunologiczne, takie jak…
LEKARZInnowacje

Szwajcarscy naukowcy o Long Covid wiedzą już więcej

Nie wszyscy w pełni wracają do zdrowia po COVID-19. U około 20 proc. pacjentów, u których zdiagnozowano tę chorobę i u około…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter