NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Innowacje

Uniwersytet Warszawski stawia na innowacje

Powstaje BioMed Academy – autorski program akceleracyjny dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. To innowacyjna forma współdziałania uczelni i biznesu, w ramach której – obok edukacyjnego i praktycznego bloku dydaktycznego – opracowana zostanie ścieżka rozwoju projektów z obszarów biotechnologii, farmacji, medycyny i bioinformatyki.

Uniwersytet Warszawski kładzie coraz większy nacisk na pobudzanie myślenia przedsiębiorczego, stwarza warunki do budowania interdyscyplinarnych zespołów naukowych i daje dostęp do praktyki zawodowej w różnych dziedzinach nauki. Jednym z flagowych przedsięwzięć Uniwersytetu Warszawskiego jest Inkubator Przedsiębiorczości utworzony w marcu 2017 r.
W krótkim okresie od uruchomienia programu, z oferty Inkubatora UW skorzystało już ponad 1000 studentów – osób twórczo zaangażowanych w setki wartościowych, obiecujących projektów biznesowych i społecznych.

Kamieniem milowym działalności Inkubatora UW jest zawarcie strategicznej współpracy ze światowym liderem innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego, firmą Roche Polska, dzięki czemu utworzone zostaną nowe ścieżki akceleracji pomysłów z obszaru biotechnologii, farmacji, medycyny i bioinformatyki.

Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo potrzebne są zmiany w systemie edukacji studentów. Uczelnie muszą iść z duchem czasu, by ich absolwenci, wchodząc na rynek pracy, byli nie tylko samodzielni i doskonale przygotowani, ale także przedsiębiorczy i konkurencyjni. Uniwersytet bez wątpienia podąża tą drogą. Zmiany, które wdrażamy dostrzega również otoczenie rynkowe, czego przejawem jest zawiązanie współpracy z jedną z największych na świecie innowacyjnych firm farmaceutycznych, Roche Polska. Porozumienie to ma także wymiar symboliczny – pokazuje bowiem, że na polskich uczelniach mogą zachodzić potrzebne i oczekiwane zmiany powiedziała prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Wspólnie akcelerujemy polską naukę

Dzięki zawartej umowie powstanie innowacyjny w skali Polski program BioMed Academy, którego celem jest rozwój pomysłów i projektów z interdyscyplinarnego obszaru biotechnologii, farmacji, medycyny i bioinformatyki. Zadaniem programu jest wyposażenie jego uczestników w praktyczną wiedzę nt. realizacji projektów na pograniczu biznesu i nauki oraz wyłonienie i wspieranie projektów o największym potencjale dalszego rozwoju.

Współpraca Roche Polska z wiodącym ośrodkiem akademickim to przykład partnerstwa publiczno-prywatnego, które wykorzystując zasoby i know-how obu partnerów wspiera rozwijanie myśli innowacyjnej w naszym kraju. To także wspólna odpowiedź środowiska akademickiego i biznesu na potrzebę stworzenia przestrzeni, w której rozwijana w toku studiów akademickich wiedza teoretyczna, może zostać uzupełniona o doświadczenia praktyczne. Takie podejście zaowocuje wzmocnieniem kompetencji ważnych dla pozycji absolwentów na rynku pracy. Będzie ich również ispirować do rozwijania własnych pomysłów i projektów, wspierających powstawanie innowacji w Polsce – powiedział Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska.

BioMed Academy to autorski program rozwoju najlepszych pomysłów i praktycznego wykorzystania wyników prac naukowych i badawczych studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. Program pozwoli studentom i doktorantom zdobywać praktyczną wiedzę z interdyscyplinarnego obszaru biotechnologii, farmacji, medycyny i bioinformatyki oraz rozwijać kompetencje niezbędne do wdrożenia projektów.

 

Powiązane artykuły
Innowacje

Kobiety w chirurgii

Mimo rosnącej świadomości na temat równowagi płci chirurgia wciąż jest domeną mężczyzn. Wśród lekarzy chirurgów w Polsce chirurżki stanowią zaledwie 13,4 proc.,…
Innowacje

Rejestrator arytmii – główny śledczy ds. niewyjaśnionych omdleń

Niewielkie wszczepialne urządzenie rejestruje zapis EKG pacjenta nawet przez kilka lat lub do czasu aż rejestracja zapisu nie jest już potrzebna. Ponieważ…
Innowacje

Szansa na poprawę jakości życia dla pacjentów z rakiem trzustki

Rak trzustki jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów. Obchodzony w listopadzie Światowy Dzień Raka Trzustki jest szczególną okazją do zwrócenia uwagi na…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter