NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

Uwagi farmaceutów do projektu polityki lekowej

Krajowi producenci leków zrzeszeni w Polskim Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego zgłosili kilkanaście uwag do projektu „Polityki Lekowej Państwa na 2018 -2022”. – Z zadowoleniem przyjęliśmy deklaracje ujęte projekcie „Polityki Lekowej Państwa 2018-2022” dotyczące wzmocnienia roli przemysłu farmaceutycznego zlokalizowanego w Polsce. Jednak z uwagi na brak wcześniejszych konsultacji z branżą zaproponowanych rozwiązań, konieczne są zmiany w tym dokumencie – mówi wiceprezes PZPPF Katarzyna Dubno.

Ministerstwo Zdrowia prowadzi z wszystkimi uczestnikami rynku leków dialog dotyczący projektu Polityki Lekowej. 27 lipca br. kończy się termin nadsyłania uwag. PZPPF przesłał ich kilkanaście. Pozwolą one na lepszą realizację zawartych w nim celów.

Payback nie dla krajowych firm

PZPPF sprzeciwia się pokrywaniu przez krajowych wytwórców leków 100% przekroczenia budżetu NFZ na refundację, czyli tzw. paybackowi.

Obecne przepisy mówią, że firmy farmaceutyczne płacą połowę tej nadwyżki. Jednak w związku z tym, że produkowane przez krajowy przemysł leki przynoszą NFZ wymierne korzyści, a branża ta przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki, postulujemy wyłączenie z konieczności płacenia paybacku producentów krajowych. – Trzeba też wziąć pod uwagę, że zmiany demograficzne, postępujący proces starzenia się społeczeństwa oraz wzrost zachorowań na choroby przewlekłe będą powodowały większe zapotrzebowanie na leki, co grozi przekroczeniem budżetu refundacyjnego. Tymczasem payback może spowodować ograniczenia w dostępności leków pod koniec roku, ponieważ producenci stojący w obliczu grożącego im płacenia za nadwyżki w budżecie NFZ, będą ograniczali dostawy leków – ostrzega Barbara Misiewicz -Jagielak wiceprezes PZPPF. Krajowi producenci nie mają wpływu na decyzje Ministerstwa Zdrowia dotyczące obejmowanie refundacją nowych procedur lekowych, co może być przyczyną przekroczeń budżetu i uruchomienia paybacku.

Ponieważ producenci leków, którzy podpisują z resortem zdrowia umowy podziału ryzyka są zwolnieni z paybacku, PZPPF postuluje, aby takie umowy wygasały wraz z upływem ochrony patentowej leków, których dotyczą i pojawieniem się na rynku konkurencji.

RTR do poprawki

– Niezmiernie cieszymy się, że zapowiadany od dawna refundacyjny Tryb Rozwojowy (RTR), czyli premiowanie producentów leków przyczyniających się do rozwoju polskiej gospodarki, znalazł się w tym dokumencie – podkreśla Barbara Misiewicz – Jagielak wiceprezes PZPPF.

Jednak należy zaznaczyć, że największą barierą rozwoju tego sektora w Polsce jest zmniejszająca się rentowność wynikająca z prowadzonej polityki cenowej. Konieczne jest więc doprecyzowanie pojęcia „prorozwojowa polityka refundacyjno-cenowa” wobec Partnerów Polskiej Gospodarki, aby rzeczywiście spełniała swój cel. Krajowy sektor farmaceutyczny bardzo intensywnie się rozwija, poprawia innowacyjność gospodarki, zwiększa poziom zatrudnienia i wpływa na rozwój gospodarki opartej o wiedzy. Dlatego wzorem innych bogatych krajów zasługuje na wsparcie Rządu. – Teraz jest moment największego przyspieszenia inwestycyjnego w branży. Jeśli go przegapimy, to jako kraj możemy wiele stracić. Czekamy zatem na RTR z niecierpliwością i liczymy, że resorty zdrowia i gospodarki będą się z nami konsultowały przy tworzeniu prawa, ponieważ nikt lepiej od nas nie wie co stanowi nasze największe rozwojowe bariery – mówi Misiewicz Jagielak.

PZPPF zdecydowanie sprzeciwia się propozycji wypracowywaniu nowych zasad preskrypcji i finansowania leków biorównoważnych przez zespół ekspertów powołany przez Ministra Zdrowia.

Zasady zamiany leków biologicznych są już opracowane i stosowane w innych krajach UE. Nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych opracowań i powoływania dodatkowych zespołów eksperckich. Jest to sprzeczne z działaniami podejmowanymi przez znacznie bogatsze kraje niż Polska aktywnie wspierające stosowanie leków biorównoważnych (Francja, Wielka Brytania, Włochy, Portugalia, Niemcy, kraje skandynawskie itd.).

Bezpieczeństwo lekowe przede wszystkim

Wątpliwości PZPPF budzi pomysł przeprowadzenia analizy efektywności klinicznej starszych molekuł wraz z oceną dostępności alternatywnych opcji terapeutycznych i stopniowe usuwanie z listy refundacyjnej leków o mniejszej skuteczności klinicznej. Brakuje bowiem kryteriów wykluczenia leków z listy refundacyjnej. Zarówno interes pacjentów, głównie starszych przyjmujących od lat skuteczne w danym przypadku leki, jak i producentów wymaga określenia ścisłych kryteriów usuwanie leków z listy refundacyjnej. PZPPF dostrzega też wiele zagrożeń wynikających z centralnych zakupów leków. Jest to uzasadnione w przypadku bardzo kosztownych jednostkowych terapii. W przypadku zakupów wszystkich leków grozi to monopolizacją rynku i zagrożeniem bezpieczeństwa lekowego polskich pacjentów. Problemy produkcyjne jedynego dostawcy leku spowodują braki leków w szpitalach i aptekach. – Najniższe ceny oferują producenci pozaeuropejscy, którzy będą największymi beneficjentami tego zapisu. Krajowi producenci, którzy mogą przegrać konkurencję z azjatyckimi zamkną linie produkcyjne na leki. Tymczasem ich odtworzenie będzie bardzo kosztowne i czasochłonne – mówi Katarzyna Dubno wiceprezes PZPPF. Poza tym przetargi na leki pozbawiają rząd możliwości wsparcia własnego przemysłu farmaceutycznego.

PZPPF jest także przeciwny wprowadzeniu obligatoryjnej ordynacji leków według nazw międzynarodowych. Spowoduje to obowiązek wydawanie przez apteki najtańszych, dostępnych zamienników, które nie gwarantują ani ciągłości dostaw ani też dostępności. Rozwiązanie to promuje producentów pozaeuropejskich i naraża pacjentów na błędy w przyjmowaniu leków. Zważywszy, że najtańszy lek nie pokrywa nigdy potrzeb rynkowych, pacjentom groziłyby brak dostępu do terapii.

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Innowacje

Gliwice: Narodowy Instytut Onkologii w innowacyjnym projekcie unijnym

Pracownia Endoskopii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach jest jednym z 14 realizatorów innowacyjnego projektu HoloSurge, którego celem jest wdrożenie multimodalnego narzędzia holograficznego…
PACJENTAktualności

Mam dziecko z AZS

Jak choroba wpływa na finanse i perspektywy zawodowe rodziny. W marcu i kwietniu Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych – w ramach kampanii „Zrozumieć…
AktualnościWszechstronny lekarz

Równi w domu – równi w pracy. To się wszystkim opłaca

W wyniku wejścia w życie dyrektywy work-life balance, rośnie liczba ojców korzystających z urlopów rodzicielskich. W 2023 roku już 19 tys. ojców skorzystało…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter