NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

W GUMed powstanie Pracownia Symulacji Kardiologicznej

Gdański Uniwersytet Medyczny otrzymał środki na utworzenie unikatowej Pracowni Symulacji Kardiologicznej. W znaczący sposób poprawi to jakość specjalizacyjnego kształcenia kardiologicznego lekarzy poprzez prowadzenie kursów wykraczających poza program specjalizacji.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Budżet projektu „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii” wynosi ponad 10,5 mln zł. W ramach projektu zakłada się przeszkolenie 900 osób, w szczególności lekarzy, rezydentów, stażystów, lekarzy odbywających specjalizację w trybie pozarezydenckim, a także lekarzy specjalistów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe. Partnerem projektu jest Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, który jest ważnym ośrodkiem kształcenia podyplomowego w dziedzinie kardiologii w Polsce.

– Cieszę się, że jednostka dedykowana podniesieniu jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii powstanie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – mówił prof. Marcin Gruchała, rektor Uczelni. – Musimy pamiętać, że choroby serca są pierwszą co do częstości przyczyną zgonów mieszkańców Polski. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w nowoczesną edukację i rozwój innowacyjnych metod kształcenia. Dziękujemy Ministerstwu, że dostrzegło problem i przeznaczyło środki na ten cel. Stwarza to zupełnie nowe możliwości nauczania i przygotowania do pracy w niełatwym zawodzie lekarza.

Projekt przewiduje realizację kursów z zakresu kardiologii wykraczających poza program specjalizacji oraz zakup specjalistycznego sprzętu umożliwiającego prowadzenie kształcenia z wykorzystaniem technik symulacji medycznej. Zakres szkoleń dotyczy zagadnień opartych o Evidence Based Medicine. Szkolenia zostaną zorganizowane w ramach 3 modułów: echokardiografii przezprzełykowej, kardiologii interwencyjnej oraz szkoleń z tzw. Point of Care.

Do tej pory nie istniała w ofercie edukacyjnej polskich uczelni medycznych zintegrowana forma kształcenia symulacyjnego w zakresie nauczania wysokospecjalistycznego. System nie uwzględnia nabywania praktycznych umiejętności w trybie symulacji medycznych, co odbiega od standardów europejskich. Potrzeba takich szkoleń była podnoszona na spotkaniach zarządów sekcji towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zakres pożądanych kompetencji nabytych w trakcie realizacji projektu przez uczestników jest wynikiem konsultacji ze środowiskiem odpowiedzialnym za kształcenie podyplomowe w zakresie kardiologii.

Jak podkreślił minister Cieszyński, Ministerstwo Zdrowia jest liderem w wykorzystaniu środków na tzw. projekty miękkie, szkoleniowe oraz infrastrukturalne. Ponadto pogratulował sukcesu osobom odpowiedzialnym za przygotowanie projektu, wskazując, że dzięki tego typu inicjatywom zyskujemy specjalistów o wysokich kwalifikacjach z zakresu ochrony zdrowia.

Na cały konkurs w ramach PO WER Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło w sumie 80 mln zł. Dofinansowanie otrzyma 12 podmiotów: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (2 umowy), Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia kompetencji zawodowych i kwalifikacji lekarzy odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju, w tym w zakresie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego i umiejętności chirurgicznych.

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

9 czerwca 2.KNDS: Polska Szkoła Otochirurgii

Już wkrótce w ramach 2. Kongresu Nauka dla Społeczeństwa o Polskiej Szkole Otochirurgii będą rozmawiać wybitni eksperci. Spotkanie odbędzie się w niedzielę,…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

9 czerwca 2.KNDS: Niezbadane granice neuroplastyczności mózgu

Już wkrótce w ramach 2. Kongresu Nauka dla Społeczeństwa temat ten będzie dyskutowany podczas debaty zorganizowanej przez Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego (IFPS)….
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

10 czerwca 2.KNDS: Czy przyszłość gatunku ludzkiego tkwi w genetyce?

To będzie niezwykła naukowa uczta! Już wkrótce podczas 2. Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa”, w poniedziałek 10 czerwca 2024 o godz. 10:00, goście…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter