NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościWszechstronny lekarz

Wyróżnienia dla kardiochirurgów

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii wręczyła nagrody im. Prof. Zbigniewa Religi.

Specjalne wyróżnienia za największe osiągnięcia w kardiochirurgii w minionym roku otrzymali:

  1. Dr n. med. Krzysztof Wróbel z Oddziału Kardiochirurgii Allenort/Medicover w Warszawie, autor pracy poświęconej wynikom okołooperacyjnym chorych z pozawałowym uszkodzeniem serca, która stanowi ważny przyczynek do poprawy jakości i wyników leczenia tej grupy pacjentów.
  2. Zespół w składzie: dr n med. Marek Ochman – pulmonolog, transplantolog, lek. med. Maciej Urlik – kardiochirurg, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z transplantologii klinicznej, dr n med. Tomasz Stącel – kardiochirurg, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z transplantologii klinicznej, dr n. med. Mirosław Nęcki – pulmonolog, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z transplantologii klinicznej, Michał Kręt – anestezjolog, lek. med. Remigiusz Antończyk – w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z kardiochirurgii, mgr Alina Kliczka – pielęgniarka oddziałowa, Agnieszka Garbacik – pielęgniarka odcinkowa, mgr Mirosława Sioła – specjalista mikrobiolog, mgr Irena Młynarczyk – specjalista rehabilitacji ruchowej, dr Joanna Foik – Potęga – specjalista rehabilitacji ruchowej, mgr Łukasz Lech – fizjoterapeuta, został wyróżniony przez Kapitułę za stworzenie dynamiczny rozwój w Zabrzu wiodącego w Polsce programu transplantacji płuc i ratowania chorych z nieodwracalnym uszkodzeniem płuc. Nagroda Prof. Religi stanowi uznanie dla wysiłku i fantastycznej pracy zespołowej kardiochirurgów, pulmonologów, transplantologów, anestezjologów, i rehabilitantów, której wynikiem jest najlepszy w Polsce pod względem jakości oraz wyników program leczenia chorych ze skrajną niewydolnością oddechową, również w przebiegu mukowiscydozy. Zespół ten, który przeprowadził w tym roku jak dotąd rekordową liczbę 24 przeszczepów płuc, w tym 11 u chorych z mukowiscydozą i jest wzorem do naśladowania dla innych ośrodków. Nagroda Prof. Religi przyznana temu zespołowi jest symbolem nowoczesnej medycyny i dowodem, że wspólna praca przynosi najlepsze rezultaty i zasługuje na najwyższe wyróżnienie.
  3. Zespół w składzie dr n med. Szymon Pawlak – kardiochirurg, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z transplantologii klinicznej, adiunkt kliniki SUM, lek. med. Joanna Śliwka – kardiochirurg, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z transplantologii klinicznej dr n med. Adam Grzybowski – neonatolog, pediatra, dr n med. Jarosław Rycaj – kardiolog dziecięcy, pediatra, lek. med. Arkadiusz Wierzyk – kardiolog dziecięcy, pediatra; mgr Bożena Dwulit – pielęgniarka oddziałowa, Bernarda Markiewicz – pielęgniarka odcinkowa, został wyróżniony za pionierskie w kraju osiągnięcia w zakresie ratowania dzieci z ciężkim uszkodzeniem serca oraz imponujący w wymiarze międzynarodowym jakościowy i ilościowy program mechanicznego wspomagania serca u dzieci z następową transplantacją. Zespół ten jest obecnie zaliczany do jednego z najlepszych i najbardziej doświadczonych w tej dziedzinie w Europie, co stanowi wielką nobilitację dla działalności kliniki. Kapituła w sposób szczególny wyróżniła wysiłek, talent, pasję i osiągnięcia członków tego zespołu, które wpisują się w najlepsze Polskie osiągnięcia kliniczne w zakresie kardiochirurgii dziecięcej. Świadectwem wysokich kompetencji tego zespołu jest fakt, iż jego liderzy zapraszani są do innych ośrodków europejskich, w celu przeprowadzenia zabiegów szkoleniowych w zakresie wszczepiania sztucznych komór u dzieci, oraz jako eksperci w celu przedstawienia autorskiego protokołu wszczepień urządzeń mechanicznego wspomagania krążenia, co jest powodem do dumy i radości.

Laureatem ubiegłorocznej nagrody indywidualnej im. Prof. Z. Religi jest prof. Jacek Różański, konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii, który w ubiegłym roku z przyczyn losowych nie mógł odebrać nagrody. „Kapituła wyróżniła prof. Różańskiego za całokształt osiągnięć w dziedzinie kardiochirurgii, oraz szczególne poświęcenie operacjom wad serca u młodzieży i dorosłych, trudnej i wymagającej specjalności, której Pan Profesor sprostał w sposób fantastyczny. Dziękujemy za jego działalność, życząc zdrowia i pomyślności w dalszym liderowaniu polskiemu środowisku kardiochirurgicznemu” – podsumował przewodniczący kapituły nagrody prof. Marian Zembala.

Powiązane artykuły
Wszechstronny lekarz

Podskórny system defibrylujący w profilaktyce nagłego zgonu sercowego

Każdego roku liczba pacjentów leczonych z wykorzystaniem podskórnych systemów defibrylujących w Polsce niemal się podwaja. Wyniki rejestrowane w polskich ośrodkach nie odbiegają…
Aktualności

O HIV na Pol’And’Rock Festival

Podczas festiwalu Pol’And’Rock, który w tym roku odbędzie się na lotnisku Czaplinek – Broczyno w województwie zachodniopomorskim, edukatorzy Towarzystwa Rozwoju Rodziny – oddział…
Aktualności

Szpital zza kulis, czyli nieznane zawody szpitalne

Praca w szpitalu nie kończy się na zawodzie lekarza, położnej czy pielęgniarki. W placówkach medycznych zatrudnionych jest wiele „niewidzialnych” osób, bez których…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter