NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościPoradnia

Zakażenia szpitalne groźne szczególnie dla dzieci

Występowanie zakażeń w szpitalach jest niebezpieczne dla wszystkich pacjentów, w szczególności jednak wyrażam zaniepokojenie sytuacją hospitalizowanych dzieci – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, powołując się na wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczącą epidemii ogólnokrajowej występowania bakterii lekoopornych z gatunku Klebsiella Pneumoniae (tzw. bakteria New Delhi).

Rzecznik pyta także jakie decyzje zostały podjęte w związku z proponowanymi przez GIS działaniami na rzecz opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego zapobiegania zakażeniom szpitalnym spowodowanym biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwości lub oporności na antybiotyki.

Jak podaje NIK w kontrolowanych szpitalach odnotowano wzrost liczby pacjentów, u których zdiagnozowano zakażenie szpitalne o 8,5%, mimo że liczba wszystkich hospitalizowanych pacjentów w tym samym okresie spadła o 1,9%. Poza wzrostem zakażeń lekoopornymi bakteriami Klebsiella Pneumoniae NDM(+) NIK wskazuje również, że poważny problem stanowi sepsa (posocznica). Na wysoki poziom zakażeń, w ocenie NIK, ma wpływ brak wyspecjalizowanego personelu medycznego. Problem stanowi także dokumentowanie w szpitalach zakażeń (analiza kart rejestracji wykazała, że były one sporządzane przez lekarzy nierzetelnie, często z pominięciem wielu danych.

Wnioski NIK są następujące: mechanizm zapobiegania zakażeniom szpitalnym nie jest skuteczny a to stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Zła sytuacja finansowa części szpitali oraz niedobór wykwalifikowanej kadry medycznej powoduje, że nałożone przez prawo obowiązki nie są wykonywane rzetelnie co spowodowało rozprzestrzenienie się w kilku regionach Polski lekoopornych bakterii. Wadliwie działający system zbierania danych o zakażeniach doprowadził do braku pełnego obrazu skali zakażeń i rodzaju patogenów. Rekomendowane przez NIK działania resortu zdrowia odnoszą się do:

− stworzenia takich warunków, które zachęcałyby lekarzy do wyboru deficytowych specjalizacji, takich jak mikrobiologia lekarska;

−   wprowadzenia do przepisów powszechnie obowiązującego zakresu zadań dla pielęgniarki epidemiologicznej;

−  zapewnienia poprawy jakość zbieranych danych statystycznych o liczbie pacjentów zakażonych wewnątrzszpitalnie i o liczbie zgonów z tego powodu.

W sprawie zakażeń szpitalnych Rzecznik Praw Dziecka zwracał się również do Głównego Inspektora Sanitarnego. Teraz Rzecznik apeluje do szefa resortu zdrowia o podjęcie niezwłocznych działań na rzecz minimalizowania występowania zakażeń szpitalnych, w tym o podjęcie działań legislacyjnych pozwalających na rozwiązanie problematycznych obszarów związanych z zapobieganiem występowania tych zakażeń.

 

Powiązane artykuły
PACJENTAktualności

Tydzień dla Serca: 17-24 kwietnia 2024

To doskonała okazja, by nie tylko poszerzyć swoją wiedzę na temat tego wyjątkowego i niezwykle pracowitego narządu, ale również, by w praktyce…
PACJENTPoradnia

Nastolatkowie i młodzi dorośli w chorobie nowotworowej

W obliczu diagnozy nowotworowej życie pacjenta i jego rodziny zmienia się nieodwracalnie. Kiedy chodzi o nastolatków i młodych dorosłych, wyzwania te przybierają…
PACJENTPoradnia

Zaburzenia poznawcze w stwardnieniu rozsianym

Stwardnienie rozsiane (SM) często kojarzone jest z niepełnosprawnością fizyczną. Ale osoby z SM mogą doświadczać także objawów, które są trudne do dostrzeżenia…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter