NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

Zarządzanie danymi wyzwaniem w sektorze ochrony zdrowia

Przy obecnej skali przyrostu danych w cyfrowym świecie, umiejętność zidentyfikowania tych danych, które są istotne z perspektywy procesów decyzyjnych firmy oraz ich umiejętnego przetworzenia, skorelowania i włączenia w procesy zarządzania jest niezwykłym wyzwaniem. Dotyczy to wszystkich obszarów gospodarki, ale w sektorze ochrony zdrowia jest to szczególnie widoczne, między innymi ze względu na mnogość form i źródeł z jakich pochodzą dane. Raport KPMG International pt. „Data governance: Driving value in healthcare” prezentuje podstawy strategii zarządzania danymi, tak aby w pełni wspierały strategiczny rozwój organizacji.

Nowe narzędzia do pozyskiwania i przetwarzania wielkich ilości danych są wykorzystywane w wielu aspektach działań organizacji obecnych w sektorze ochrony zdrowia. Wspaniale rozwijającym się obszarem, w którym mogą być wykorzystane takie narzędzia jest usprawnienie zarządzania w segmencie finansowym i regulacyjnym. Dzięki właściwemu przetwarzaniu danych kierujący organizacją zyskują możliwość realnej kontroli nad procesami nawet w bardzo dużych podmiotach i przy skomplikowanych systemach rozliczeń. Zwiększa to efektywność całego systemu ochrony zdrowia, a docelowo wpływa na jakość obsługi pacjentów mówi Sabina Sampławska, dyrektor i szef sektora Life Science w KPMG w Polsce.

Wdrażając nowe technologie wspierające transformację biznesową i kliniczną, organizacje z sektora opieki zdrowotnej koncentrują się zazwyczaj na dwóch poziomach wpływu: natychmiastowej korzyści taktycznej technologii w zakresie przepływu pracy i związanych z nią kluczowych wskaźników wydajności oraz korzyści strategicznej płynącej z wykorzystania nowo dostępnych danych i zintegrowania ich z istniejącymi zbiorami w celu stworzenia nowej wartości.

Świat cyfrowy wkracza w kolejne dziedziny życia. W sposób nieunikniony dzieje się to także w sektorze farmaceutycznym i szeroko rozumianym sektorze opieki zdrowotnej. Sektory te ze względu na swoją specyfikę i ogromny wpływ na wiele dziedzin życia społecznego są również coraz bardziej regulowane. Od 2019 roku w życie wchodzą przepisy Dyrektywy 2011/62/UE (nazywanej „Dyrektywą fałszywkową”) dotyczące sterylizacji leków. W tym samym roku obowiązkowe będzie wykorzystywanie systemów i słowników przygotowanych przez European Medicines Agency czyli SPOR Data Services. Od 2018 roku dostępne jest produkcyjne środowisko Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Każda z tych inicjatyw wymaga połączenia informatycznych „krwioobiegów” firm farmaceutycznych, hurtowni leków, aptek, zakładów opieki zdrowotnej i regulatorów rynku. Każda wymaga od uczestników systemu wymiany ogromnych ilości danych. I nic nie wskazuje, aby obciążenia w tym zakresie w przyszłości uległy redukcji. Wprowadzenie zasad zarządzania danymi i uporządkowanie procesów zarządzania danymi podstawowymi (MDM) jest podstawowym narzędziem, które pozwoli firmom zachować zgodność i ograniczyć koszty związane z wymogami regulacji, a docelowo czerpać również większe korzyści z zasobów informacyjnych będących w posiadaniu organizacji – mówi Krzysztof Radziwon, partner w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

Powiązane artykuły
PACJENTAktualności

Pacjenci i neurolodzy czekają na program opieki koordynowanej

Każdego roku w Polsce na chorobę Parkinsona zapada niemal 8 tys. osób. Obecnie pacjentów zdiagnozowanych i leczonych jest ponad 90 tys. Nieco…
PACJENTAktualności

Empatia – Aktywizacja – Zaufanie (zdjęcia)

Pod takim hasłem 14 marca odbył się Trzeci Kongres Zdrowia Kobiet. Rozmawiano o profilaktyce, leczeniu, rehabilitacji, diagnostyce, a także o tym, w…
PACJENTAktualności

20 marca to Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej

To dobra okazja, aby przypomnieć zasady profilaktyki próchnicy. Udzielą ich eksperci Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Wprowadzenie do codziennej…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter