NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

Zaświadczenie wystawi lekarz medycyny sportowej

Jest porozumienie w sprawie orzekania o zdolności do uprawiania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież do 19. roku życia oraz o zdolności do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym przez młodzież do 23. roku życia!

Świadczeniodawcy skupieni wokół Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia stanowczo sprzeciwili się zapisom konsultowanego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, który nakładał na lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej obowiązek wystawiania zaświadczeń o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do 21. roku życia oraz przez zawodników między 21. a 23. rokiem życia.

W piśmie do Ministra Zdrowia, profesora Łukasza Szumowskiego, zwrócili uwagę, że ocena stanu zdrowia młodych sportowców wymaga specjalistycznej wiedzy medycznej, którą posiadają wyłącznie lekarze medycyny sportowej, a w przypadku osób niepełnosprawnych – lekarze rehabilitacji medycznej, i to oni powinni decydować (lub nie) o dopuszczeniu konkretnej osoby do uprawiania wskazanej dyscypliny sportu!

Według PPOZ – obowiązek wystawiania orzeczeń przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wiąże się nie tylko z odpowiedzialnością prawną, ale także z kolejnym obciążeniem biurokratycznym, wymagającym zarówno poniesienia dodatkowych kosztów, jak i czasu (ograniczając czas na faktyczne leczenie).

W dniu 31 stycznia  w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące konsultowanego projektu rozporządzenia. Na zaproszenie Ministra Zdrowia uczestniczyli w nim także świadczeniodawcy PPOZ.

Lekarze POZ od lat kwalifikują dzieci i młodzież do aktywności fizycznej w ramach bilansów zdrowia , które są zbiorem danych nie tylko medycznych o dziecku ( informacje i uwagi rodziców, nauczyciela, pielęgniarki szkolnej i na koniec ocena lekarza POZ),  dlatego należy  wykorzystać  tam znajdujące się informacje … zebrani ze zrozumieniem podeszli do naszego stanowiska, przyznając nam słuszność. Spotkanie zakończyło się wypracowaniem wspólnego stanowiska i zawarciem porozumienia! podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Zgodnie z nowymi ustaleniami:

– dzieci i młodzież do 19 roku życia mogą uprawiać aktywność fizyczną na podstawie bilansu zdrowia  dziecka wykonywanego w ramach obowiązków lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

–  podstawą do aktywności fizycznej tej grupy dzieci i młodzieży jest karta bilansu zdrowia,

– młodzież do 23 roku życia może uprawiać aktywność fizyczną na podstawie oświadczenia o braku choroby przewlekłej i zgodzie na uprawianie aktywności fizycznej przez zainteresowanego,

– dzieci i młodzież w powyższych grupach wiekowych uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy mogą współzawodniczyć po orzeczeniu  lekarza medycyny sportowej.

Powiązane artykuły
AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

Po raz pierwszy wręczono statuetki i dyplomy „Perspektywy Nauki”

Podczas 2. Kongresu Nauka dla Społeczeństwa, który odbywał się w dniach 9-10 czerwca na terenie Politechniki Warszawskiej oraz Światowego Centrum Słuchu Instytutu…
PACJENTAktualności

IMiD oraz Sarcoma nagrodzeni przez Sarcoma Advocacy in Action

Do konkursu zgłoszono 16 inicjatyw z całego świata. Wśród niech znaleźli się reprezentanci Polski. Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej IMiD wraz ze…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

Czy dziedziczymy skutki traumy poprzednich pokoleń?

Odpowiedzi na to pytania szukali będą szukać uczestnicy II Konferencji Siła Więzi, która w dniach 28-29.06 odbędzie się w Warszawie pod hasłem…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter