NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

Zwiększenie wydatków publicznych na ochronę zdrowia jest konieczne

Nawet o 12 tys zgonów rocznie mogłaby zostać obniżona przedwczesna śmiertelność, gdyby dzięki dodatkowym wydatkom publicznym na ochronę zdrowia został wyrównany dostęp do leków pomiędzy Polską a średnią europejską – wynika z raportu pt: „Finansowanie ochrony zdrowia w kontekście efektów społeczno-gospodarczych” opracowanego przez IQVIA Polska na zlecenie Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

„Dzięki temu populacja mogłaby zwiększyć się o 93 tys. osób do 2024 roku, z czego 1/3 byłaby w wieku produkcyjnym. Te pozytywne zmiany demograficzne przyczyniłyby się do uzyskania dodatkowych korzyści w gospodarce na poziomie 35 mld PLN” – są zdania autorzy raportu.

Statystyki związane z oczekiwaną długością życia w Polsce i śmiertelnością z powodu chorób cywilizacyjnych są niepokojące. Na 100 000 mieszkańców poniżej 70 roku życia utracone lata życia w Polsce to aż 3319, w porównaniu do 2125 w krajach EU5. Oczekiwana długość życia w chwili narodzin to 77,6 lat w naszym kraju, a 81,9 lat w krajach EU5. Dzięki poprawie finansowania ochrony zdrowia i optymalnej alokacji środków w systemie te statystyki mogłyby ulec poprawie, dzięki czemu zyskaliby nie tylko pacjenci i ich bliscy, ale i cała gospodarka.

Jesteśmy w wyjątkowym momencie w historii polskiego systemu ochrony zdrowia. To właśnie teraz rząd uznał zdrowie za jeden ze swoich priorytetów i dokłada starań, aby budowa pacjentocentryczny system oparty na modelu value-based healthcare. Pierwszym krokiem była deklaracja zwiększenia publicznych nakładów na ochronę zdrowia. Teraz potrzebna jest merytoryczna dyskusja o tym, na jakie interwencje te środki powinny zostać przeznaczone, tak, aby przynosiły jak najlepsze efekty zdrowotne” – tłumaczy Bogna Cichowska-Duma, Dyrektor Generalny INFARMY.

Publiczne finansowanie ochrony zdrowia w Polsce jest jednym z najniższych w Europie. W 2016 roku wyniosło jedynie 4,4% PKB przy średniej europejskiej 6,8% PKB. Od wydatków obserwowanych w innych krajach znacząco odbiegają również publiczne wydatki na leki w Polsce. W ujęciu per capita stanowią jedynie 47% średniej krajów Europy Wschodniej, i tylko 28% średniej krajów EU5.

Podjęte przez Polskę zobowiązanie podniesienia nakładów publicznych na ochronę zdrowia do poziomu 6% PKB do 2024 r., ma na celu szeroko pojętą poprawę funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia i opieki nad pacjentami. Jest to jednocześnie odpowiedź na stale rosnące potrzeby zdrowotne starzejącego się społeczeństwa, a także wynikające z coraz powszechniejszego występowania chorób cywilizacyjnych i przewlekłych.

Zwiększenie wydatków publicznych na ochronę zdrowia może przyczynić się do poprawy wskaźników zdrowotnych polskiego społeczeństwa, a tym samym zbliżyć nas do standardów

systemów opieki zdrowotnej w krajach Europy Zachodniej. Aby jednak zapewnić ten efekt, konieczna jest alokacja dodatkowych środków na procedury przynoszące najlepsze efekty zdrowotne, w tym na skuteczne i bezpieczne leki.

Analiza porównująca alternatywne scenariusze alokacji dodatkowych środków wskazuje, że w obecnej sytuacji w Polsce, najbardziej efektywnym scenariuszem jest taki, w którym udział leków w wydatkach zdrowotnych będzie wyższy niż obecnie.” – tłumaczy Maciej Klimek, Principal, Consulting & PMR, IQVIA. „Z naszych wyliczeń wynika, że 10% wzrost wydatków na leki w krótkiej perspektywie czasu dałby podobny efekt jak 10% wzrost pozostałych kategorii wydatków w ochronie zdrowia. To wskazuje na to, że inwestycja w leki w obecnej sytuacji byłaby efektywnym narzędziem zwiększania oczekiwanej długości życia” – mówi.

Opracowany właśnie raport „„Finansowanie ochrony zdrowia w kontekście efektów społeczno-gospodarczych”, ma na celu rozpoczęcie szeroko zakrojonej dyskusji na temat sposobów podziału dodatkowych środków na ochronę zdrowia, tak by ze społecznego punktu widzenia przyniosły one możliwie najlepsze efekty. Raport dostarcza wiarygodnych i najbardziej aktualnych danych istotnych z punktu widzenia trwającej dyskusji na temat value-based healthcare i „Polityki Lekowej Państwa”.

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?

Testy combo już w poradniach

Dla lekarzy POZ to ogromne ułatwienie w rozpoznaniu infekcji i pewność, że leczenie będzie celowane, a dla pacjentów – oszczędność, bo od…
Aktualności

Ćwicz swoją odporność

Doświadczenia ostatnich lat związane z pandemią koronawirusa zmieniły nasze podejście do kwestii zdrowia. Okazało się, że odporność to coś więcej niż indywidualna…
Co? Gdzie? Kiedy?LEKARZ

Konferencja ORLIAC

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu będzie organizował konferencję ORLIAC na jesieni 2025.Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z ofertą zespołu prof. Marlindy Adham,…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter