NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Poradnia

Aparat słuchowy dla malucha

Dziecko z niedosłuchem powinno zostać zaopatrzone w aparaty słuchowe przed szóstym miesiącem życia. Daje mu to szansę na  rozwój umiejętności słuchowych, a co za tym idzie – na rozwój mowy i różnego rodzaju sprawności potrzebnych do dobrego funkcjonowania w rodzinie, a w przyszłości – w społeczeństwie.

Przed zaopatrzeniem najmłodszych pacjentów w aparaty słuchowe w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) przeprowadza się odpowiednią do wieku, pogłębioną diagnostykę. Każde ucho jest oceniane odrębnie. Najpierw wykonuje się badanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu, a następnie audiometrię tonalną i behawioralną audiometrię obserwacyjną w szerokim zakresie częstotliwości (250–4000 Hz). Badania audiometryczne pokazują, na jakie najcichsze dźwięki dziecko reaguje. Badania te są nieinwazyjne i bezbolesne.

  • badanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu pozwala wykryć uszkodzenie słuchu w obszarze ucha środkowego, ślimaka, nerwu słuchowego oraz pnia mózgu,
  • audiometria tonalna, to metoda badania słuchu, dzięki której można określić rodzaj niedosłuchu (odbiorczy lub przewodzeniowy) oraz głębokość niedosłuchu, czyli stopień ubytku słuchu w zależności od częstotliwości dźwięku,
  • behawioralna audiometria obserwacyjna to badanie polegające na obserwacji mimowolnych reakcji dziecka na dźwięki podawane przez specjalną słuchawkę. Wykonywane jest u dzieci poniżej trzeciego roku życia.

Na podstawie wyników badań dzieciom dobiera się aparaty słuchowe. Na tym etapie ważna jest świadomość rodziców i specjalistów dotycząca dostępnych rozwiązań i możliwości zastosowania konkretnych urządzeń wspomagających słyszenie. Klasyczne zauszne aparaty słuchowe, wykorzystujące powietrzne przewodnictwo dźwięku, są odpowiednie dla dzieci z niedosłuchem odbiorczym. Z kolei w przypadku niedosłuchu przewodzeniowego lub mieszanego, spowodowanego przez wady w obrębie ucha zewnętrznego lub środkowego, dzieci wyposaża się w aparaty wykorzystujące kostne przewodnictwo dźwięku, zamontowane na elastycznych opaskach.

Najistotniejszym elementem w procesie doboru aparatów słuchowych jest prawidłowe ustawienie urządzeń oraz możliwość oceny ich skuteczności. U dorosłych pacjentów wyniki badań audiometrycznych oraz ankiet jednoznacznie określają stopień zadowolenia z zastosowanej protezy słuchowej, a także efektywność i skuteczność aparatu. Natomiast dziecko nie jest w stanie samo określić, czy aparat słuchowy jest dobrze ustawiony i czy działa prawidłowo. Dlatego w przypadku najmłodszych pacjentów konieczne jest przeprowadzenie procesu oceny – zarówno rozwoju słuchowego dziecka, jak również skuteczności zastosowanych protez słuchowych, w którego skład wchodzą: audiometria obserwacyjna oraz badania ankietowe.

U dziecka zaopatrzonego w aparaty słuchowe (po 4–6 miesiącach ich użytkowania) ponownie wykonuje się audiometrię obserwacyjną. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że badanie audiometryczne jest badaniem orientacyjnym, ponieważ dziecko z różnych powodów może nie zareagować na dany dźwięk, choć go słyszy. Nie zawsze też w dniu przeprowadzania diagnostyki maluszek jest w najlepszej formie, poza tym zachowanie dziecka w warunkach laboratoryjnych może być inne niż w warunkach domowych. Z tych powodów diagnoza audiologiczna powinna być uzupełniona odpowiednio przygotowanymi i sprawdzonymi badaniami ankietowymi, dzięki którym rodzice czy opiekunowie są włączeni w proces oceny skuteczności protez słuchowych jako osoby pozostające najbliżej dziecka i najlepiej je znające. Dopiero przy połączeniu obu metod ocena jest wiarygodna.

Kwestionariuszy przeznaczonych do oceny rozwoju słuchowego po zastosowaniu aparatów słuchowych czy wszczepieniu implantów u małych dzieci jest niewiele. W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu stosowany jest tzw. kwestionariusz LittlEARS. To przetłumaczona na język polski  i zatwierdzona w Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej IFPS ankieta, dzięki której można ocenić poszczególne umiejętności słuchowe dziecka, m.in.: rozpoznawanie odbieranych dźwięków, różnicowanie dźwięków (np. długi – krótki, głośny – cichy, niski – wysoki) czy lokalizację źródła dźwięku (umiejętność wskazania, z której strony pochodzi dźwięk). Składa się ona z 35 pytań, na które rodzice odpowiadają, wybierając jedną z dwóch odpowiedzi: „tak” lub „nie”.

U dzieci poniżej 24. miesiąca życia wypełnienie przez rodziców lub opiekunów dziecka kwestionariusza LittlEARS jest nieodłącznym elementem procesu oceny rozwoju słuchu i korzyści z zastosowanych urządzeń. Rzetelne odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe pomagają m.in. ustalić, jaki jest wiek słuchowy dziecka (z każdym miesiącem życia pojawiają się u dziecka określone reakcje słuchowe) i jakie jest opóźnienie rozwoju słuchowego badanego dziecka z niedosłuchem w porównaniu z dziećmi prawidłowo słyszącymi. Wypełniana okresowo ankieta LittlEARS umożliwia też monitorowanie postępów dzieci korzystających z protez słuchowych, co jest bardzo istotne, ponieważ brak postępów lub opóźnienie rozwoju słuchowego mogą wskazywać na nieodpowiednie ustawienie aparatów lub nieprawidłowy przebieg rehabilitacji słuchowej.

Opracowanie: Aleksandra Mankiewicz-Malinowska

Tekst powstał na podstawie artykułu: Zastosowanie aparatów słuchowych u dzieci z umiarkowanym niedosłuchem, poniżej drugiego roku życia, Katarzyna B. Cywka, Anna Sztabnicka, Piotr H. Skarżyński, artykuł ukazał się w tomie 3/2019 czasopisma „Nowa Audiofonologia”.

Fot. Słyszę / http://slysze.inz.waw.pl

Powiązane artykuły
PACJENTAktualnościPoradnia

W trosce o zdrowie małych pacjentów

Genetyczne uwarunkowania niedosłuchów, diagnostyka i terapia dzieci z wrodzonymi wadami ucha środkowego i wewnętrznego, postęp w technologiach poprawiających słyszenie, prognozowanie korzyści słuchowych…
Poradnia

5 pytań o przeszczepy, które warto sobie zadać

Transplantologia to niezwykle ważna dziedzina nauk medycznych, która bardzo często jest jedynym sposobem na uratowanie czyjegoś życia. 26 stycznia obchodzimy Ogólnopolski Dzień…
Poradnia

Metoda rytmiki Émile’a Jaques’a-Dalcroze’a

Życie osób z zaburzeniami słuchu w dużej mierze oparte jest na naśladownictwie. Warto więc stwarzać przestrzeń do tego, by mogli się oni…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *