NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościInnowacje

CePT to technologie o dużym potencjale

Współpraca nauki z biznesem oraz komercjalizacja pomysłów naukowych jest jedną z dróg ucieczki z pułapki średniego dochodu, która zagraża Polsce. Jest to wyzwanie dla naukowców zajmujących się głównie dydaktyką i dla przedsiębiorców, którzy nie widzą sposobu skorzystania z wyników badań naukowych.

Dane Ministerstwa Gospodarki pokazują, że prawie 20% firm nie wie, że współpraca biznesowa ze środowiskiem naukowym jest w ogóle możliwa. Powodem tego jest krótka tradycja innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce i problemy z komunikacją tych dwóch środowisk. Inną barierą jest niedostateczne rozpowszechnienie optymalnego systemu motywacyjnego dla pracowników naukowych zajmujących się dodatkowo współpracą z otoczeniem gospodarczym. Oba środowiska coraz bardziej aktywnie poszukują kontaktów i współpracy, mimo trudności z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania projektów badawczo-rozwojowych.

W ramach konsorcjum CePT, na terenie Kampusu Ochota w Warszawie, stworzony został kompleksowy ośrodek badań biomedycznych złożony z dziesięciu ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów, zarządzanych przez 10 instytucji takich jak WUM, UW, PW oraz instytuty PAN prowadzi szereg badań naukowych oraz ciągle poszerza współpracę z otoczeniem gospodarczym, na co jest dowód w postaci osiągniętych wskaźników.

Analizując działalność naukową CePT w okresie blisko 5 lat od zakończenia jego fazy inwestycyjnej należy stwierdzić, że wszystkie jednostki CePT osiągnęły wybitne wyniki naukowe w kierunkach zgodnych z najnowszymi trendami światowymi.

Systematyczna praca zaowocowała technologiami o dużym potencjale aplikacyjnym. Jednak informacje zwrotne uzyskane z otoczenia gospodarczego wskazały na celowość pogłębienia i rozszerzenia interdyscyplinarnej działalności Centrum w kierunku weryfikacji innowacyjnych technologii oraz rozwiązań w fazie klinicznej, a także ich weryfikacji w warunkach bliskich sytuacji docelowej. Konieczne jest też wprowadzenie w CePT specjalizacji w oparciu o posiadany kapitał intelektualny oraz infrastrukturę.

W wyniku oddziaływań z otoczeniem gospodarczym CePT rozpoczęło proces specjalizacji w zakresie medycyny regeneracyjnej, nanomedycyny oraz immunoterapii. Powyższe nie zamyka możliwości rozwoju Centrum w innych obszarach naukowych, jeżeli będzie taka potrzeba społeczna.

Przykładem działania w obszarze specjalizacji CePT jest Projekt CePT II w ramach którego zostaną zrealizowane zakupy aparaturowe dedykowane m.in. dla rozwoju medycyny regeneracyjnej i nanomedycyny na poziomie odpowiadającym potrzebom przedsiębiorstw oraz niezbędne dla produkcji wyrobów z dziedziny nanomedycyny spełniających kryteria GMP – Good Manufacturing Practice, dopuszczonych do stosowania w klinice. Aparatura i wyposażenie zlokalizowane będą w pomieszczeniach konsorcjantów CePT: Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej w Centrum Badań Przedklinicznych WUM, Wydziale Chemii UW oraz w siedzibie IWC PAN. Realizacja Projektu CePT jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Jednym pozytywnych z przykładów zmian wywołanych oddziaływaniem z gospodarką są te wprowadzone w Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień PAN, będącego członkiem Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.

Powiązane artykuły
Aktualności

Terapia krótkoterminowa dla pacjentów psychiatrycznych z podwójną diagnozą

U coraz większej liczby pacjentów psychiatrycznych chorobie psychicznej, jak choroba afektywna dwubiegunowa, depresja czy schizofrenia, towarzyszy uzależnienie. Mówi się wówczas o tzw….
Aktualności

Nawet jedna kropla krwi to sygnał alarmowy

Tak szybko, jak zasypujesz solą plamę na obrusie, gdy rozlejesz choć kroplę czerwonego wina, tak szybko zgłoś się do lekarza, gdy w…
Innowacje

Wysokospecjalistyczne operacje ratujące życie i zdrowie w Olsztynie

Aż 30 niezwykle skomplikowanych, wysokospecjalistycznych, ratujących nie tylko zdrowie, ale i życie operacji zaplanowali na ten tydzień nasi specjaliści z Kliniki Chirurgii…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.