NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościInnowacje

CePT to technologie o dużym potencjale

Współpraca nauki z biznesem oraz komercjalizacja pomysłów naukowych jest jedną z dróg ucieczki z pułapki średniego dochodu, która zagraża Polsce. Jest to wyzwanie dla naukowców zajmujących się głównie dydaktyką i dla przedsiębiorców, którzy nie widzą sposobu skorzystania z wyników badań naukowych.

Dane Ministerstwa Gospodarki pokazują, że prawie 20% firm nie wie, że współpraca biznesowa ze środowiskiem naukowym jest w ogóle możliwa. Powodem tego jest krótka tradycja innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce i problemy z komunikacją tych dwóch środowisk. Inną barierą jest niedostateczne rozpowszechnienie optymalnego systemu motywacyjnego dla pracowników naukowych zajmujących się dodatkowo współpracą z otoczeniem gospodarczym. Oba środowiska coraz bardziej aktywnie poszukują kontaktów i współpracy, mimo trudności z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania projektów badawczo-rozwojowych.

W ramach konsorcjum CePT, na terenie Kampusu Ochota w Warszawie, stworzony został kompleksowy ośrodek badań biomedycznych złożony z dziesięciu ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów, zarządzanych przez 10 instytucji takich jak WUM, UW, PW oraz instytuty PAN prowadzi szereg badań naukowych oraz ciągle poszerza współpracę z otoczeniem gospodarczym, na co jest dowód w postaci osiągniętych wskaźników.

Analizując działalność naukową CePT w okresie blisko 5 lat od zakończenia jego fazy inwestycyjnej należy stwierdzić, że wszystkie jednostki CePT osiągnęły wybitne wyniki naukowe w kierunkach zgodnych z najnowszymi trendami światowymi.

Systematyczna praca zaowocowała technologiami o dużym potencjale aplikacyjnym. Jednak informacje zwrotne uzyskane z otoczenia gospodarczego wskazały na celowość pogłębienia i rozszerzenia interdyscyplinarnej działalności Centrum w kierunku weryfikacji innowacyjnych technologii oraz rozwiązań w fazie klinicznej, a także ich weryfikacji w warunkach bliskich sytuacji docelowej. Konieczne jest też wprowadzenie w CePT specjalizacji w oparciu o posiadany kapitał intelektualny oraz infrastrukturę.

W wyniku oddziaływań z otoczeniem gospodarczym CePT rozpoczęło proces specjalizacji w zakresie medycyny regeneracyjnej, nanomedycyny oraz immunoterapii. Powyższe nie zamyka możliwości rozwoju Centrum w innych obszarach naukowych, jeżeli będzie taka potrzeba społeczna.

Przykładem działania w obszarze specjalizacji CePT jest Projekt CePT II w ramach którego zostaną zrealizowane zakupy aparaturowe dedykowane m.in. dla rozwoju medycyny regeneracyjnej i nanomedycyny na poziomie odpowiadającym potrzebom przedsiębiorstw oraz niezbędne dla produkcji wyrobów z dziedziny nanomedycyny spełniających kryteria GMP – Good Manufacturing Practice, dopuszczonych do stosowania w klinice. Aparatura i wyposażenie zlokalizowane będą w pomieszczeniach konsorcjantów CePT: Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej w Centrum Badań Przedklinicznych WUM, Wydziale Chemii UW oraz w siedzibie IWC PAN. Realizacja Projektu CePT jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Jednym pozytywnych z przykładów zmian wywołanych oddziaływaniem z gospodarką są te wprowadzone w Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień PAN, będącego członkiem Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.

Powiązane artykuły
LEKARZInnowacje

Słuchawki z AI pozwalają usłyszeć wybraną osobę w tłumie

Mamy już słuchawki z redukcją szumów, które są świetne i niezastąpione w wygłuszaniu niepotrzebnych dźwięków, jednak nadal wyzwaniem pozostaje stworzenie takich, które…
PACJENTAktualności

Stała opieka koordynowana marzeniem pacjentów z neurofibromatozami

– To był dobry rok dla pacjentów, którzy chorują na tę rzadką chorobę. Jednak wciąż czekamy, żeby opieka koordynowana nad chorymi z…
LEKARZInnowacje

#nanoleki przeciwbakteryjne – czy zastąpią antybiotyki?

– Stoimy dziś na progu ery postantybiotykowej, w której zwykłe infekcje znów będą zabijać ludzi. Od lat gramy z bakteriami w grę…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *