NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Krok do refundacji leku na mięśniaki

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał pozytywną rekomendację w sprawie refundacji leku stosowanego w leczeniu umiarkowanych i ciężkich objawów mięśniaków macicy.

Terapia oparta na octanie uliprystalu przyczynia się do łagodzenia dokuczliwych objawów mięśniaków. fot. archiwum

W swoich rekomendacjach zarówno Prezes AOTM jak i Rada Przejrzystości podkreślają, że dostępne obecnie metody naukowe wskazują na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Esmya (octan uliprystalu) w terapii ciągłej lub cyklicznej mięśniaków macicy oraz że jest ona rekomendowana przez wiele towarzystw naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, a sama terapia jest refundowana już w 24 krajach europejskich.

Mięśniaki macicy są łagodnymi rozrostami nowotworowymi mięśni gładkich macicy, zwykle zbudowanymi z mięśni i tkanki łącznej. W większości przypadków rozpoznaje się je u kobiet w wieku rozrodczym, najczęściej około 35-45. roku życia. Dotychczas najczęściej stosowaną metodą leczenia mięśniaków macicy było ich operacyjne usunięcie, co ze względu na fakt, że mięśniaki najczęściej dotyczą kobiet w wieku rozrodczym, przyczyniało się do późniejszych problemów z zajściem w ciążę lub jej donoszenia.

Produkt leczniczy zawierający octan uliprystalu stosowany jest w leczeniu przedoperacyjnym
i okresowym umiarkowanych i ciężkich objawów mięśniaków macicy występujących u kobiet w wieku rozrodczym. Eksperci są zgodni, że pozytywna rekomendacja AOTM jest odpowiedzią na oczekiwania pacjentek, które podkreślają, że lek przyczynić się może do ograniczenia ilości oraz rozległości przeprowadzanych zabiegów. Terapia oparta na octanie uliprystalu działa bowiem bezpośrednio na guzy, redukując ich wielkość, co często umożliwia przeprowadzenie bardziej zachowawczej operacji bądź całkowitą rezygnację z jej wykonania. Dodatkowo przyczynia się do łagodzenia dokuczliwych objawów mięśniaków, takich jak krwawienia czy bóle podbrzusza, a co za tym idzie, podniesienia jakości życia pacjentek.

Powiązane artykuły
KongresWszechstronny lekarz

Szybka diagnostyka kluczowa w chorobach neurologicznych u dzieci

Choroby neurologiczne, do których zaliczamy m.in. udar mózgu, choroby neurometaboliczne oraz padaczkę, to jeden z głównych problemów zdrowotnych na świecie. Dotyczą one…
Wszechstronny lekarz

Badanie EEG i VEEG – pierwszy krok do diagnostyki padaczki

Tylko w Polsce z padaczką (epilepsją) zmaga się według szacunków ok. 400 tys. osób. Rozpoznanie tej choroby wymaga od specjalisty ogromnej wiedzy…
Wszechstronny lekarz

Podskórny system defibrylujący w profilaktyce nagłego zgonu sercowego

Każdego roku liczba pacjentów leczonych z wykorzystaniem podskórnych systemów defibrylujących w Polsce niemal się podwaja. Wyniki rejestrowane w polskich ośrodkach nie odbiegają…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter