NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?Wszechstronny lekarz

Linagliptyna jest bezpieczna

Firma Boehringer Ingelheim ogłosiła pozytywne najważniejsze wyniki oceny wpływu linagliptyny, w porównaniu z placebo, na bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe, gdy jest stosowana oprócz leczenia standardowego.

W badaniu CARMELINA®(CArdiovascular safety and Renal Microvascular outcomE with LINAgliptin in patients with type 2 diabetes at high vascular risk) osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy określony jako czas do pierwszego wystąpienia zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego nieprowadzącego do zgonu i udaru mózgu nieprowadzącego do zgonu (3-punktowe MACE), wykazując, że linagliptynę cechuje podobne bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe co placebo.

W badaniu uczestniczyło 6979 dorosłych chorych na cukrzycę typu 2, obciążonych wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym1. Większość cierpiała też na chorobę nerek, która jest istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby układu krążenia. Ogólny profil bezpieczeństwa linagliptyny w badaniu CARMELINA®, w tym u osób dorosłych cierpiących na chorobę nerek, był zgodny z wcześniejszymi danymi. W badaniu nie odnotowano żadnych nowych danych o bezpieczeństwie.

Chorzy na cukrzycę są obciążeni podwyższonym ryzykiem rozwoju choroby układu krążenia i przewlekłej choroby nerek. Mimo najnowszych postępów w opcjach terapeutycznych choroba układu krążenia nadal stanowi główną przyczynę zgonu wśród chorych na cukrzycę, a niemal dwie trzecie przypadków przewlekłej choroby nerek przypisuje się schorzeniom metabolicznym, takim jak cukrzyca, otyłość i nadciśnienie tętnicze.

„Wyniki badania CARMELINA® potwierdzają profil długookresowego bezpieczeństwa klinicznego linagliptyny u dorosłych chorych na cukrzycę typu 2, nawet u chorych najbardziej narażonych na powikłania naczyniowe” – powiedział lek. Waheed Jamal, wiceprezes i dyrektor działu chorób kardiometabolicznych w Boehringer Ingelheim. „Badanie dostarcza nowych danych dotyczących chorych obciążonych wysokim ryzykiem rozwoju choroby serca i nerek – populacji dotąd niedoreprezentowanej w innych badaniach z sercowo-naczyniowymi punktami końcowymi dotyczących cukrzycy”.

„Wykazano sercowo-naczyniowe bezpieczeństwo linagliptyny u dorosłych chorych na cukrzycę typu 2 obciążonych wysokim ryzykiem naczyniowym – nie ma potrzeby zmiany dawkowania w zależności od czynności nerek” – dodał dr n. med. Jeff Emmick, wiceprezes ds. rozwoju produktu Lilly Diabetes. „Badanie CARMELINA® potwierdziło, że linagliptyna jest skutecznym i dobrze tolerowanym lekiem, o prostym schemacie dawkowania u dorosłych chorych na cukrzycę typu 2”.

Pełne wyniki badania CARMELINA® zostaną przedstawione 4 października podczas 54. dorocznego zjazdu Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Cukrzycą (EASD) w Berlinie.

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?

Wałbrzyski oddział udarowy wśród najlepszych w Europie

Oddział Udarowy Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu otrzymał Diamentowy Certyfikat przyznawany przez Angels Initiative, najważniejszą europejską organizację leczenia udarów…
Wszechstronny lekarz

ESC Guidelines 2021: między zaleceniami a realiami

W drugiej połowie ubiegłego roku Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) opublikowało nowe wytyczne w zakresie stałej stymulacji serca oraz diagnostyki i leczenia niewydolności…
Wszechstronny lekarz

O zakrzepicy mówi prof. Jerzy Windyga

Rocznie rozpoznaje się w Polsce kilkadziesiąt tysięcy nowych przypadków zakrzepicy, zatem wśród nas są miliony ludzi z tą chorobą. Prof. Jerzy Windyga…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter