NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Ministerialne wsparcie leczenia stopy cukrzycowej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie otrzyma 200 tys zł na realizację ministerialnego programu dotyczącego leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej. Pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie gabinetów oraz przeprowadzenie kursów i szkoleń, w tym e-learningu, dla lekarzy i pielęgniarek różnych specjalności.

Priorytetowym zadaniem Programu Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej jest redukcja liczby amputacji, inwalidztwa, przedwczesnych zgonów oraz poprawa jakości życia pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej. fot. cm-uj.krakow.pl

Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie został wybrany do realizacji dwóch zadań programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn. „Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018”.
Działający przy Oddziale Klinicznym Chorób Metabolicznych Gabinet Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej  pełni funkcję referencyjną w Małopolsce i przyjmuje pacjentów nie tylko z terenu Polski południowo-wschodniej, ale także innych regionów kraju. Rocznie udziela około 3,5 tys. porad i liczba ta stale rośnie. Pacjenci otoczeni są wielodyscyplinarną opieką, która obejmuje także konsultacje i leczenie chirurgiczne, angiologiczne i ortopedyczne.
Drugie działanie Programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia ZSC dotyczy przeprowadzenia kursów i szkoleń, w tym e-learningu, skierowanych do lekarzy i pielęgniarek różnych specjalności. Ich tematyka obejmuje prewencję, diagnostykę i terapię tego powikłania cukrzycy. Wsparcie finansowe z MZ umożliwiło zakup nowoczesnej platformy e-learningowej do wykorzystania przez specjalistów z różnych dziedzin.
Zespół stopy cukrzycowej jest poważnym powikłaniem cukrzycy. Występuje u ok. 6-10 proc. pacjentów z cukrzycą. Nieleczony prowadzi do nieodwracalnych zmian w kończynach dolnych, takich jak deformacje, utrata funkcji podporowych, przewlekłe, trudne do wyleczenia stany zapalne kości, zmiany martwicze i zgorzelinowe stopy. Przy braku odpowiedniej, nowoczesnej, wielodyscyplinarnej terapii prowadzi często do amputacji, a następnie do przedwczesnego zgonu chorego.
W Polsce przeprowadza się największą w Europie liczbę amputacji kończyn dolnych, w tym u chorych z cukrzycą. Właściwa profilaktyka i leczenie zachowawcze zespołu stopy cukrzycowej poprawiają zasadniczo rokowanie. Leczenie jest kosztowne, czasochłonne i wymaga interdyscyplinarnej opieki, jednak właściwie prowadzone zwykle przynosi dobre efekty.
Priorytetowym zadaniem Programu Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej jest redukcja liczby amputacji, inwalidztwa, przedwczesnych zgonów oraz poprawa jakości życia pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej. W ciągu 3 lat Ministerstwo Zdrowia przeznaczy na realizację programu ok. 4 mln PLN.

Powiązane artykuły
KongresWszechstronny lekarz

Szybka diagnostyka kluczowa w chorobach neurologicznych u dzieci

Choroby neurologiczne, do których zaliczamy m.in. udar mózgu, choroby neurometaboliczne oraz padaczkę, to jeden z głównych problemów zdrowotnych na świecie. Dotyczą one…
Wszechstronny lekarz

Badanie EEG i VEEG – pierwszy krok do diagnostyki padaczki

Tylko w Polsce z padaczką (epilepsją) zmaga się według szacunków ok. 400 tys. osób. Rozpoznanie tej choroby wymaga od specjalisty ogromnej wiedzy…
Wszechstronny lekarz

Podskórny system defibrylujący w profilaktyce nagłego zgonu sercowego

Każdego roku liczba pacjentów leczonych z wykorzystaniem podskórnych systemów defibrylujących w Polsce niemal się podwaja. Wyniki rejestrowane w polskich ośrodkach nie odbiegają…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter