NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?

NCN – nowe edycje konkursów SONATINA 2, UWERTURA 2, ETIUDA 6

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabory: w konkursie SONATINA 2 dla osób, które uzyskały stopień naukowy doktora najwyżej 3 lata przed wystąpieniem z wnioskiem konkursowym, w konkursie ETIUDA 6 na stypendia doktorskie, konkursie UWERTURA 2 na zagraniczne staże naukowe. Wnioski w konkursach można składać do 15 marca 2018 roku za pośrednictwem systemu OSF.

Nabór w konkursach będzie trwał od 15 grudnia 2017 do 15 marca 2018 za pośrednictwem systemu OSF. Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCN.
Konkurs SONATINA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i przeznaczony na finansowanie badań naukowych o charakterze podstawowym.
Konkurs ETIUDA 6 skierowany jest do wybitnych młodych naukowców nie posiadających jeszcze stopnia doktora, którzy wszczęli lub zamierzają wszcząć przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej. Finansowanie w tym konkursie przeznaczone jest na pokrycie stypendium doktorskiego w okresie od 6 do 12 miesięcy oraz zagranicznego stażu naukowego trwającego od 3 do 6 miesięcy. Badania prowadzone w ramach doktoratu muszą mieć charakter podstawowy.
Konkurs UWERTURA 2 przeznaczony jest na finansowanie staży w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC). Staż może być realizowany przez osoby, które: posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, realizowały lub realizują w charakterze kierownika projekt badawczy finansowany w ramach konkursów NCN, nie są laureatami konkursu ERC, wystąpią w roli kierownika projektu we wniosku składanym do ERC. Staże w ramach projektów konkursowych mogą trwać od 3 do 6 miesięcy.
Formularz należy złożyć najpóźniej do 15 lutego 2018 r.

 

Powiązane artykuły
KongresAktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

Rozpoczął się COP28 - światowy szczyt klimatyczny w Dubaju

Według Copernicus Climate Change Service rok 2023 był najcieplejszym rokiem od 125 tysięcy lat. 30 listopada 2023 prezydencję COP oficjalnie przeszła w…
LEKARZCo? Gdzie? Kiedy?

Ucho 2023: Problemy Otorynolaryngologii Dziecięcej

Od niedzieli 19 listopada w Kajetanach pod Warszawą trwa XLVI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa UCHO2023 – Problemy Otorynolaryngologii Dziecięcej w codziennej praktyce. „Co…
LEKARZCo? Gdzie? Kiedy?

Złoty Skalpel 2023: nagrodzono najlepszych!

Serce rośnie, kiedy widzi się, jak polscy innowatorzy zmieniają oblicze medycyny. Ich odkrycia i praca to ogromna szansa i nadzieja na skuteczniejsze…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter