NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?

NCN – nowe edycje konkursów SONATINA 2, UWERTURA 2, ETIUDA 6

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabory: w konkursie SONATINA 2 dla osób, które uzyskały stopień naukowy doktora najwyżej 3 lata przed wystąpieniem z wnioskiem konkursowym, w konkursie ETIUDA 6 na stypendia doktorskie, konkursie UWERTURA 2 na zagraniczne staże naukowe. Wnioski w konkursach można składać do 15 marca 2018 roku za pośrednictwem systemu OSF.

Nabór w konkursach będzie trwał od 15 grudnia 2017 do 15 marca 2018 za pośrednictwem systemu OSF. Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCN.
Konkurs SONATINA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i przeznaczony na finansowanie badań naukowych o charakterze podstawowym.
Konkurs ETIUDA 6 skierowany jest do wybitnych młodych naukowców nie posiadających jeszcze stopnia doktora, którzy wszczęli lub zamierzają wszcząć przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej. Finansowanie w tym konkursie przeznaczone jest na pokrycie stypendium doktorskiego w okresie od 6 do 12 miesięcy oraz zagranicznego stażu naukowego trwającego od 3 do 6 miesięcy. Badania prowadzone w ramach doktoratu muszą mieć charakter podstawowy.
Konkurs UWERTURA 2 przeznaczony jest na finansowanie staży w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC). Staż może być realizowany przez osoby, które: posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, realizowały lub realizują w charakterze kierownika projekt badawczy finansowany w ramach konkursów NCN, nie są laureatami konkursu ERC, wystąpią w roli kierownika projektu we wniosku składanym do ERC. Staże w ramach projektów konkursowych mogą trwać od 3 do 6 miesięcy.
Formularz należy złożyć najpóźniej do 15 lutego 2018 r.

 

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?

Szansa dla dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Naukowcy z Warszawy szukają nowych metod terapeutycznych dla dzieci z przewlekłym wirusowym zapalaniem wątroby typu C. W 2010 r. Światowa Organizacja Zdrowia…
Co? Gdzie? Kiedy?

8 edycja „Ślimakowych Rytmów” za nami

Galowy koncert finałowy VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Ślimakowe Rytmy” pt. „Artyści pacjentom” zbiegł się w tym roku z ważnymi jubileuszami obchodzonymi w…
Co? Gdzie? Kiedy?

Program dla star-upów medycznych

Startuje nowy program dla start-upów medycznych. ChallengEIT to szansa na międzynarodową ekspansję dla innowatorów m. in. z Polski! Wnioski można składać do…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter