NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?

Niebezpieczny brud w szpitalach

Pielęgniarki, personel szpitala i pacjenci zagrożeni zarażeniem śmiertelnymi chorobami w brudnych szpitalach.

Raport zlecony przez European Biosafety Network rzuca światło na brudne warunki panujące w szpitalach w całej UE, które zagrażają życiu pielęgniarek i farmaceutów, pozostałego personelu szpitali, opiekunów i pacjentów. Raport zostanie przedstawiony 7 marca podczas okrągłego stołu na temat zapobiegania narażeniu na leki niebezpieczne w opiece zdrowotnej, który odbędzie się w Parlamencie Europejskim w Brukseli z udziałem parlamentarzystów PE, związków zawodowych, pracodawców, stowarzyszeń zawodowych, przedstawicieli państw członkowskich i Komisji Europejskiej.

Raport ujawnia poważne braki w czystości i warunkach pracy ambulatoryjnych oddziałów onkologicznych, w których niebezpieczne leki cytotoksyczne są stosowane głównie przez pielęgniarki w leczeniu nowotworów: 18% respondentów nie wdrożyło żadnej polityki w zakresie czyszczenia tych obszarów, 45% respondentów nie przeprowadza standardowego, rutynowego monitorowania zanieczyszczeń, a u 42% personelu nie są wykonywane regularne testy medyczne. Te podstawowe działania mają zasadnicze znaczenie dla ochrony personelu opieki zdrowotnej, opiekunów i pacjentów przed narażeniem na leki niebezpieczne, które mogą również prowadzić do zachorowania na raka, zwłaszcza białaczkę, nowotwory złośliwe, wystąpienia wad wrodzonych i poronień.

Raport opiera się na badaniu przeprowadzonym wśród farmaceutów szpitalnych i pielęgniarek onkologicznych, które koncentrowało się w szczególności na narażeniu na leki cytotoksyczne, które są niezbędne w leczeniu nowotworów, ale również rakotwórcze i bardzo niebezpieczne dla personelu, pacjentów i ich rodzin. Ekspozycja na leki cytotoksyczne może powodować ostre podrażnienia skóry i oczu, jak również nudności, bóle i zawroty głowy. Ekspozycja wiąże się również z powikłaniami w okresie ciąży, w tym częstszym występowaniem poronień samoistnych, wad wrodzonych, niskiej masy urodzeniowej i niepłodności. Badania wykazują, że pielęgniarki narażone na leki cytotoksyczne są dwukrotnie bardziej narażone na poronienie, a pracownicy szpitali posługujący się lekami cytotoksycznymi są trzykrotnie bardziej narażeni na rozwój nowotworu złośliwego.

Raport wykazał, że:

o   23% ambulatoryjnych oddziałów onkologicznych nie zapewnia polityki szkoleniowej dla personelu zajmującego się lekami niebezpiecznymi,

o   regularne testy medyczne są regularnie wykonywane tylko w 58% oddziałów,

o   regularne monitorowanie zanieczyszczeń powierzchni jest prowadzone tylko w 55% ambulatoryjnych oddziałów onkologicznych,

o   14% przygotowania leków niebezpiecznych i 59% przekłuwania worków z lekami nie odbywa się w aptekach, co oznacza, że wiele pielęgniarek na oddziałach jest narażone na ryzyko rozlania i wycieków.

Raport zatytułowany „Obserwatorium bieżącej praktyki w zakresie bezpieczeństwa biologicznego w onkologii europejskiej” został zlecony przez European Biosafety Network, europejską grupę utworzoną przez pielęgniarki i związkowców w opiece zdrowotnej, która promuje i prowadzi kampanie na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i pacjentów. Badanie zostało przeprowadzone przez Ipsos MORI, międzynarodową organizację badawczą i obejmuje 14 krajów w całej UE, w tym Hiszpanię, Portugalię, Francję, Włochy, Danię, Łotwę, Estonię, Holandię, Wielką Brytanię, Belgię, Irlandię, Polskę, Niemcy, Szwecję.

Raport ujawnił również nieprawidłowości w aptekach szpitalnych, gdzie przygotowuje się i przechowuje wiele leków niebezpiecznych, stosowanych w leczeniu. W 11% badanych aptek nie wdrożono protokołów regularnych dekontaminacji w obszarach, w których posługiwano się niebezpiecznymi lekami, a prawie połowa z nich nie monitorowała powierzchni pod kątem zanieczyszczenia. Ponadto ujawniono, że wyroby medyczne, takie jak strzykawki, igły i kolce, są nadal w powszechnym użyciu, pomimo dostępności i zalecenia stosowania nowoczesnych urządzeń, takich jak urządzenia do transferu leków w systemie zamkniętym (CSTD), które zapewniają lepszą profilaktykę narażenia poprzez systemy zamknięte.

Raport zawiera następujące zalecenia European Biosafety Network dla organów regulacyjnych, decydentów i administratorów opieki zdrowotnej:

•      zwiększenie wykorzystania ocen ryzyka i promowanie aktywnego rejestrowania incydentów związanych z lekami niebezpiecznymi,

•      regularne monitorowanie zanieczyszczeń powierzchni powinno być powszechne, częstsze i bardziej kompleksowe,

•      zapewnienie, że we wszystkich aptekach i ambulatoryjnych oddziałach onkologicznych istnieją protokoły dekontaminacji i czyszczenia,

•      zwiększenie nadzoru medycznego i regularnych testów medycznych dla pracowników ochrony zdrowia,

•      zapewnienie, że przygotowanie leków niebezpiecznych i przekłuwanie worków z lekami odbywa się w aptece szpitalnej, a nie na oddziałach,

•      zapewnienie, że sterylne pomieszczenia używane do przygotowywania leków niebezpiecznych są wyposażone w komorę bezpieczeństwa biologicznego (BSC) lub izolator aseptyczny (AI) oraz że urządzenia do transferu leków w systemie zamkniętym (CSTD) są podstawowym urządzeniem stosowanym do zapewnienia systemu zamkniętego przygotowywania i podawania leków niebezpiecznych,

•      leki niebezpieczne powinny zostać włączone do Dyrektywy UE 2004/37 w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów, w połączeniu z obowiązkowymi wytycznymi europejskimi i europejskim wykazem leków niebezpiecznych.

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?

Wałbrzyski oddział udarowy wśród najlepszych w Europie

Oddział Udarowy Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu otrzymał Diamentowy Certyfikat przyznawany przez Angels Initiative, najważniejszą europejską organizację leczenia udarów…
Co? Gdzie? Kiedy?

Myj ręce, to ważne

Światowy Dzień Higieny Rąk jest obchodzony 5 maja. W tym roku skupiono się przede wszystkim na piątym punkcie Wielomodalnej Strategii WHO –…
LEKARZCo? Gdzie? Kiedy?

XXXV World Congress of Audiology zakończony

Zakończył się zorganizowany przez International Society of Audiology (ISA) światowy kongres, którego prezydentem był prof. Henryk Skarżyński. Za nami cztery dni owocnych…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter