NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościWszechstronny lekarz

NIK o zapobieganiu i leczeniu nowotworów

Nawet jednej trzeciej zachorowań na nowotwory można by uniknąć, gdybyśmy bardziej dbali o swoje zdrowie przypomina Najwyższa Izba Kontroli. NIK poprzez włączenie w walkę z rakiem lekarzy medycyny pracy oraz wprowadzenie do szkół obowiązkowego przedmiotu dot. edukacji zdrowotnej.  

Gwałtowne starzenie się społeczeństwa, na które wskazują demografowie, przyniesie nowe wyzwania dla systemu ochrony zdrowia, także w dziedzinie onkologii. Już dzisiaj bowiem większość zachorowań na nowotwory złośliwe (70 proc. zachorowań u mężczyzn i 60 proc. zachorowań u kobiet) występuje u osób po 60. roku życia. Według najnowszych szacunków liczby te będą rosnąć.

Prognoza Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO) wskazuje na możliwość znacznego, bo ponad 25 proc., wzrostu do roku 2025, w porównaniu z rokiem 2011, zachorowalności na choroby onkologiczne. W ten sposób nowotwory staną się prawdopodobnie główną przyczyną zgonów w Polsce.

Z danych OECD wynika np., że co prawda liczba zachorowań na nowotwory złośliwe jeszcze jest w Polsce niższa niż w większości krajów europejskich, jednak umieralność dużo wyższa. Polska, razem z Węgrami i Chorwacją, jest w pierwszej trójce krajów Unii z największą umieralnością na nowotwory złośliwe. Jak podsumowuje Piotr Wasilewski, dyrektor Departamentu Zdrowia NIK który opracował megainformację: Oznacza to, że chorujemy rzadziej, ale jeśli już zachorujemy to niestety częściej umieramy niż to się dzieje przeciętnie w Unii Europejskiej.

Dane statystyczne są zbieżne z wnioskami płynącymi z szeregu wcześniejszych kontroli NIK, które wskazują, że  skuteczność leczenia onkologicznego w Polsce jest gorsza niż w większości pozostałych krajów Unii Europejskiej. Dlatego w przededniu Światowego Dnia Walki z Rakiem Najwyższa Izba Kontroli przygotowała megainformację – kompleksową analizę najważniejszych czynników wpływających na skuteczność leczenia nowotworów, pozwalającą na całościową ocenę leczenia onkologicznego w Polsce oraz na wskazanie możliwych dróg jego poprawy. W przeprowadzonej analizie wykorzystano ustalenia 32 kontroli koordynowanych NIK oraz, jako materiał pomocniczy, raporty ekspertów i instytucji zewnętrznych.

NIK wskazuje w niej, że konieczna jest jak najszybsza poprawa skuteczności profilaktyki i leczenia onkologicznego. I proponuje m.in. włączenie lekarzy medycyny pracy w profilaktykę i wczesną diagnostykę nowotworów oraz wprowadzenie do szkół obowiązkowego przedmiotu dot. edukacji zdrowotnej.

Proponowane przez NIK włączenie lekarzy medycyny pracy w profilaktykę wtórną i wczesną diagnostykę chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów (z zapewnieniem możliwości jej odrębnego finansowania, które nie obciążałoby pracodawców) łączy się z ustaleniami nt. konieczności zagospodarowania „niszy onkologicznej”, na jaką wskazały analizy. Eksperci utrzymują bowiem, że nierzadko jedynym lekarzem, z jakim ma kontakt duża grupa obywateli (nawet 400-500 tys.) są właśnie lekarze medycyny pracy. Rozwiązanie wskazane przez NIK może więc znacząco zwiększyć szanse na wygraną w walce z nowotworami.

NIK wskazuje także, że efekty profilaktyki onkologicznej, będą widoczne dopiero w odległej perspektywie czasowej, a w walce z nowotworami ważny jest czas. Dlatego w ocenie NIK te działania, które można – powinny być podjęte niezwłocznie i proponuje ich wzmocnienie poprzez rozszerzenie edukacji prozdrowotnej na najmłodszych.

NIK rekomenduje w związku z tym wprowadzenie do programu edukacji w szkołach podstawowych oraz średnich wydzielonego przedmiotu – edukacja zdrowotna, przekazującego wiedzę na temat rozwoju, zdrowia i zachowań prozdrowotnych dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży w danym okresie życia, obejmującego zdrowy, aktywny tryb życia oraz edukację w zakresie zdrowego sposobu odżywiania.

Jest to ważne, bo – jak wynika z badań –  jednej trzeciej zachorowań można byłoby zapobiec, tylko i wyłącznie dzięki tak prostemu procesowi, jak zminimalizowanie kluczowych czynników ryzyka zależnych również od nas samych, m.in.: palenia tytoniu, spożywania alkoholu, braku aktywności fizycznej, niewłaściwej diety oraz związanej z tym nadwagi.

źródło: NIK

 

 

Powiązane artykuły
Aktualności

Nawet jedna kropla krwi to sygnał alarmowy

Tak szybko, jak zasypujesz solą plamę na obrusie, gdy rozlejesz choć kroplę czerwonego wina, tak szybko zgłoś się do lekarza, gdy w…
Wszechstronny lekarz

Czym jest i jak leczyć nadpotliwość

Nadpotliwość to zaburzenie, które silnie wpływa na wiele dziedzin życia codziennego pacjentów. Terapię powinna poprzedzić dokładna diagnostyka, a wybór leczenia musi uwzględniać…
Wszechstronny lekarz

Presbyfonia. To można wyleczyć!

Fizjologiczne zmiany spowodowane starzeniem się organizmu dotyczą również narządu głosu, który w wieku senioralnym zaczyna zmieniać swoje brzmienie (presbyfonia). Takie związane z…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter