NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościWszechstronny lekarz

NIK o zapobieganiu i leczeniu nowotworów

Nawet jednej trzeciej zachorowań na nowotwory można by uniknąć, gdybyśmy bardziej dbali o swoje zdrowie przypomina Najwyższa Izba Kontroli. NIK poprzez włączenie w walkę z rakiem lekarzy medycyny pracy oraz wprowadzenie do szkół obowiązkowego przedmiotu dot. edukacji zdrowotnej.  

Gwałtowne starzenie się społeczeństwa, na które wskazują demografowie, przyniesie nowe wyzwania dla systemu ochrony zdrowia, także w dziedzinie onkologii. Już dzisiaj bowiem większość zachorowań na nowotwory złośliwe (70 proc. zachorowań u mężczyzn i 60 proc. zachorowań u kobiet) występuje u osób po 60. roku życia. Według najnowszych szacunków liczby te będą rosnąć.

Prognoza Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO) wskazuje na możliwość znacznego, bo ponad 25 proc., wzrostu do roku 2025, w porównaniu z rokiem 2011, zachorowalności na choroby onkologiczne. W ten sposób nowotwory staną się prawdopodobnie główną przyczyną zgonów w Polsce.

Z danych OECD wynika np., że co prawda liczba zachorowań na nowotwory złośliwe jeszcze jest w Polsce niższa niż w większości krajów europejskich, jednak umieralność dużo wyższa. Polska, razem z Węgrami i Chorwacją, jest w pierwszej trójce krajów Unii z największą umieralnością na nowotwory złośliwe. Jak podsumowuje Piotr Wasilewski, dyrektor Departamentu Zdrowia NIK który opracował megainformację: Oznacza to, że chorujemy rzadziej, ale jeśli już zachorujemy to niestety częściej umieramy niż to się dzieje przeciętnie w Unii Europejskiej.

Dane statystyczne są zbieżne z wnioskami płynącymi z szeregu wcześniejszych kontroli NIK, które wskazują, że  skuteczność leczenia onkologicznego w Polsce jest gorsza niż w większości pozostałych krajów Unii Europejskiej. Dlatego w przededniu Światowego Dnia Walki z Rakiem Najwyższa Izba Kontroli przygotowała megainformację – kompleksową analizę najważniejszych czynników wpływających na skuteczność leczenia nowotworów, pozwalającą na całościową ocenę leczenia onkologicznego w Polsce oraz na wskazanie możliwych dróg jego poprawy. W przeprowadzonej analizie wykorzystano ustalenia 32 kontroli koordynowanych NIK oraz, jako materiał pomocniczy, raporty ekspertów i instytucji zewnętrznych.

NIK wskazuje w niej, że konieczna jest jak najszybsza poprawa skuteczności profilaktyki i leczenia onkologicznego. I proponuje m.in. włączenie lekarzy medycyny pracy w profilaktykę i wczesną diagnostykę nowotworów oraz wprowadzenie do szkół obowiązkowego przedmiotu dot. edukacji zdrowotnej.

Proponowane przez NIK włączenie lekarzy medycyny pracy w profilaktykę wtórną i wczesną diagnostykę chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów (z zapewnieniem możliwości jej odrębnego finansowania, które nie obciążałoby pracodawców) łączy się z ustaleniami nt. konieczności zagospodarowania „niszy onkologicznej”, na jaką wskazały analizy. Eksperci utrzymują bowiem, że nierzadko jedynym lekarzem, z jakim ma kontakt duża grupa obywateli (nawet 400-500 tys.) są właśnie lekarze medycyny pracy. Rozwiązanie wskazane przez NIK może więc znacząco zwiększyć szanse na wygraną w walce z nowotworami.

NIK wskazuje także, że efekty profilaktyki onkologicznej, będą widoczne dopiero w odległej perspektywie czasowej, a w walce z nowotworami ważny jest czas. Dlatego w ocenie NIK te działania, które można – powinny być podjęte niezwłocznie i proponuje ich wzmocnienie poprzez rozszerzenie edukacji prozdrowotnej na najmłodszych.

NIK rekomenduje w związku z tym wprowadzenie do programu edukacji w szkołach podstawowych oraz średnich wydzielonego przedmiotu – edukacja zdrowotna, przekazującego wiedzę na temat rozwoju, zdrowia i zachowań prozdrowotnych dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży w danym okresie życia, obejmującego zdrowy, aktywny tryb życia oraz edukację w zakresie zdrowego sposobu odżywiania.

Jest to ważne, bo – jak wynika z badań –  jednej trzeciej zachorowań można byłoby zapobiec, tylko i wyłącznie dzięki tak prostemu procesowi, jak zminimalizowanie kluczowych czynników ryzyka zależnych również od nas samych, m.in.: palenia tytoniu, spożywania alkoholu, braku aktywności fizycznej, niewłaściwej diety oraz związanej z tym nadwagi.

źródło: NIK

 

 

Powiązane artykuły
LEKARZWszechstronny lekarz

Ćwiczenia – nowa klasa leków w kardiomiopatii przerostowej

American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA) właśnie opublikowały nowe wytyczne kliniczne dotyczące skutecznego postępowania u pacjentów, u których…
PACJENTAktualności

Mam dziecko z AZS

Jak choroba wpływa na finanse i perspektywy zawodowe rodziny. W marcu i kwietniu Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych – w ramach kampanii „Zrozumieć…
LEKARZWszechstronny lekarz

Szpiczak to coraz częściej choroba przewlekła

Dzięki nowym lekom i schematom leczenia dla coraz większej liczby pacjentów szpiczak plazmocytowy staje się chorobą przewlekłą. Warunkiem jest jednak wczesne zdiagnozowanie,…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter