NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościWszechstronny lekarz

Otwarto pierwszy prywatny szpital psychiatryczny

W Warszawie powstał pierwszy w Polsce prywatny szpital oferujący pacjentom z chorobami psychicznymi zintegrowaną i kompleksową opiekę.  Placówka gwarantuje intensywne, całodobowe świadczenia lekarza psychiatry, obecność psychologa klinicznego, psychoterapeuty oraz pełną opieką pielęgniarską z salą monitorowania stanów nagłych.

Pionierska w skali kraju inwestycja została zrealizowana przez ALLENORT, spółkę prowadzoną przez doświadczonych menedżerów w ochronie zdrowia, którzy otwierając sprofilowany szpital, inicjują największą w Polsce niepubliczną sieć opieki psychiatrycznej.

Komfortowe, jedno- i dwuosobowe pokoje, wyposażone w łazienki, wieloosobowy zespół doświadczonych specjalistów, autorytetów w dziedzinie psychiatrii oraz wysoka jakość leczenia jest świadczona w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę medyczną, z pełnym przestrzeganiem praw pacjenta oraz poszanowaniem jego intymności i prywatności. Skupienie się na tych elementach pozwoliło na stworzenie pionierskiego w skali kraju ośrodka, który powiększa dostęp do opieki psychiatrycznej w Polsce, gwarantując kompleksowe wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zaangażowanie ALLENORT w obszar opieki psychiatrycznej to decyzja głęboko przemyślana, osadzona w naszych wieloletnich doświadczeniach obecności w branży medycznej, ale również
w przekonaniu, że dla polskiej psychiatrii i jej podopiecznych można zrobić wiele dobrego. Postawiliśmy sobie za cel stworzenie kompleksowego systemu opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi, który zapewnia możliwie najlepszą diagnostykę i leczenie, zaś lekarzowi – umożliwia prowadzenie leczenia we współpracy z godnym zaufania, profesjonalnym zespołem terapeutycznym oraz możliwość uczestniczenia w całym procesie, także w czasie pobytu pacjenta w szpitalu i kontynuacji terapii po jego zakończeniu. Do sieci opieki ambulatoryjnej, która obejmuje cztery poradnie, dołącza dzisiaj hub kompetencji w postaci pełnego zaplecza Mazowieckiego Szpitala i Centrum Diagnostycznego ALLENORT z poradnią przyszpitalną –
powiedział dr n. med. Grzegorz Goryszewski – Prezes Grupy ALLENORT.

Nowopowstały szpital jest odpowiedzią na wciąż rosnącą potrzebę niesienia pomocy osobom zmagającym się z chorobami psychicznymi. Choroby psychiczne stają się coraz powszechniejszym problemem; aż 23% Polaków cierpi w ciągu swojego życia na przynajmniej jedno zaburzenie psychiczne. Dziś, mimo, że do lekarza psychiatry nie jest potrzebne skierowanie, często na wizytę ambulatoryjną w publicznym sektorze pacjenci czekają kilka miesięcy. W przypadku osób ciężko chorych lub z myślami samobójczymi może to być stanowczo za długo. Ważne jest, aby pacjent potrzebujący pomocy otrzymał ją jak najszybciej.

Potrzeba zapewnienia szerszego dostępu do opieki psychiatrycznej w Polsce jest ogromna. Ambulatoryjne leczenie pacjentów w 80% odbywa się w zaciszach prywatnych gabinetów, często w oderwaniu od publicznego systemu opieki psychiatrycznej. Wierzymy, że nowopowstający Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne ALLENORT uzupełni tę przestrzeń. Nie bez znaczenia jest dla nas także gwarancja jakości. Tam, gdzie pojawia się relacja lekarz-pacjent zawsze powinna występować duża odpowiedzialność. Nasze działania opierają się o idee społecznej odpowiedzialności biznesu – współpracujemy z organizacjami pozarządowymi np. Stowarzyszeniem Aktywnie Przeciwko Depresji, a swoje przedsięwzięcia wspieramy konsultacjami społecznymi – dodał Grzegorz Goryszewski.

Opieka zorientowana na pacjenta

Na zwiększające się rozpowszechnienie niektórych zaburzeń psychicznych nakładają się trudności publicznego systemu opieki zdrowotnej, związane z niełatwym dostępem do pomocy psychiatrycznej i długim czasem oczekiwania na pierwsze spotkanie z psychiatrą lub psychologiem. Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, gdy osoba w ostrym kryzysie psychicznym, w którym pomoc powinna być udzielona w ciągu kilku godzin czy najwyżej kilku dni, ryzykuje pogorszenie stanu zdrowia ze względu na odległą wizytę u specjalisty. Najbardziej właściwe podejście do leczenia zaburzeń psychicznych to udzielanie kompleksowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej. Wierzę, że wraz z uruchomieniem szpitala i centrum diagnostycznego przybliżamy się do światowych standardów diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych oraz kompleksowej opieki nad pacjentami – podkreśla prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar, przewodniczący Rady Naukowej Klinik Terapii ALLENORT oraz konsultant Mazowieckiego Szpitala i Centrum Diagnostycznego.

Skoordynowana opieka psychiatryczna dostępna w całej Polsce

Nasze plany związane z rozwojem ośrodka są ambitne i długofalowe. Jesteśmy przygotowani
na przyjęcie i jednoczesne leczenie 40 pacjentów w szpitalu, a w ramach sieci poradni współpracujemy z grupą 120 specjalistów w dziedzinie psychiatrii i psychologii. W naszym działaniach nie ograniczamy się do poradni czy szpitala, a planujemy stworzyć kompleksowy system opieki psychiatrycznej. Program rozpoczęliśmy od sieci placówek ambulatoryjnych, kontynuujemy go poprzez pierwszy w Polsce prywatny szpital i centrum diagnostyczne, a następnie centrum rehabilitacji neuropsychiatrycznej, którego uruchomienie jest planowane w przyszłym roku oraz klinikę neurochirurgiczną z pełnym wyposażeniem do najbardziej innowacyjnych zabiegów mózgu i rdzenia kręgowego z wykorzystaniem komórek macierzystych, i głębokiej stymulacji. Wierzę, że uda nam się zrealizować nasze cele
z korzyścią dla pacjentów, którym pragniemy pomóc –
wyjaśnia dr Konrad Rokita, ordynator Mazowieckiego Szpitala i Centrum Diagnostycznego ALLENORT.

To nie koniec planów dotyczących rozwoju firmy. ALLENORT chce rozwijać projekt w obszarze psychiatrii w całej Polsce, aby mieszkańcy innych miast również mieli szansę na zintegrowaną, kompleksową opiekę psychiatryczną. Kolejne lata będą służyły temu, aby system był dostępny w całym kraju.

Podczas inauguracji działalności Mazowieckiego Szpitala i Centrum Diagnostycznego ALLENORT odbyło się uroczyste nadanie ośrodkowi imienia Profesora Antoniego Kępińskiego.

Powiązane artykuły
PACJENTAktualnościLEKARZWszechstronny lekarz

Aparaty słuchowe mogą opóźniać wystąpienie i postęp demencji

To, czy ubytek słuchu jest związany z demencją incydentalną wśród osób używających i nieużywających aparatów słuchowych, sprawdzili duńscy naukowcy z Head &…
LEKARZAktualnościPACJENTSystem

Co dalej z Krajową Siecią Onkologiczną?

We wtorek 20 lutego sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). – Żeby spełnić oczekiwanie…
LEKARZWszechstronny lekarz

Choroba rzadka, o której nikt nie słyszał

ASMD (niedobór kwaśnej sfingomielinazy) to ultrarzadka, wielonarządowa i postępująca choroba uwarunkowana genetycznie, należąca do grupy lizosomalnych chorób spichrzeniowych. Nieleczona może stanowić zagrożenie…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter