NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Powstaje wspólny front do walki z otyłością

Na co zmarł pacjent, który ważył 150 kilogramów? Zgodnie z wpisem do aktu zgonu: na niewydolność układu krążenia. W rzeczywistości zmarł, bo był chory na otyłość. „Zacznijmy leczyć otyłość jako chorobę wyjściową, a zgonów z powodu powikłań otyłości będzie mniej” – podkreślają eksperci.

Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda: Ministerstwo z niecierpliwością czeka na dokument wiodący, który opracuje Koalicja. Może on stanowić swoisty Road Map, czyli plan dojścia do pożądanego stanu. fot. Koalicja na rzecz Walki z Otyłością

Magdalena Gajda, prezes Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA i społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Otyłość: Ponad połowa Polaków ma nadwagę lub choruje na otyłość. fot. Koalicja na rzecz Walki z Otyłością

Kluczową rzeczą, jeśli chodzi o problem walki z otyłością w Europie, jest szeroka zmiana świadomości wśród lekarzy – szczególnie tych, którzy na co dzień nie leczą otyłości, jak i zmiana świadomości społecznej. Otyłość jest traktowana jako wyraz słabej woli, obżarstwa i złego trybu życia. Musimy uświadomić sobie, że otyłość to choroba jak każda inna. Nie rozwija się tylko u osób o słabej woli, ale to choroba wieloczynnikowa i wynika z mechanizmów odpowiedzialnych za przyjmowanie energii do organizmu, jej rozkład i zużycie. I jeśli uświadomimy sobie, że jest to choroba jak każda inna, to zrozumiemy że należy zacząć ją leczyć” – tłumaczy dr hab. Maciej Michalik, prof. UWM, prezes sekcji chirurgii metabolicznej i bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Zawiązała się koalicja

26 września br. w Ministerstwie Zdrowia RP odbyło się spotkanie założycielskie Koalicji na rzecz walki z otyłością, która zrzesza wybitnych ekspertów i autorytety medyczne zajmujących się zdrowiem publicznym i otyłością, przedstawicieli instytucji państwowych, naukowych i samorządowych oraz reprezentantów organizacji pacjenckich. Jej celem jest podjęcie szerokich działań na rzecz wprowadzenia narodowych systemów profilaktyki i leczenia otyłości oraz wprowadzenie standardów opieki nad pacjentem chorym na otyłość w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Jak podkreślali eksperci, otyłość to nie problem czy czynnik ryzyka, ale śmiertelna choroba i należy niezwłocznie skupić się na dwóch aspektach: przeciwdziałaniu rozwojowi otyłości oraz na jak najwcześniejszym jej leczeniu. Tym bardziej, że powikłania otyłości generują ogromne koszty. Do chorób stanowiących powikłania otyłości należą bowiem m.in. cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, nowotwory, choroby układu oddechowego i stawów oraz depresja.  

„Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy stać nas, aby nie leczyć otyłości, która nie tylko sama w sobie jest poważną chorobą, ale także leży u podstaw szeregu innych schorzeń. Co więcej, ważne jest podjęcie leczenia jeszcze na wczesnym etapie, zanim dojdzie do powikłań oraz wczesne ich diagnozowanie, np. przez regularne kontrole ciśnienia tętniczego, stężenia lipidów i glukozy” – 
mówił prof. dr hab. Krzysztof Paśnik, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii CSK MON WIM.

Prof. dr hab. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością zwróciła uwagę, że odsetek chorych na otyłość zwiększa się systematycznie, w Polsce prawie jeden procent na rok.  

„Problem w tym, że otyłość jest chorobą przewlekłą, bez tendencji do samoistnego ustępowania. Nie minie jak przeziębienie. To choroba, która wymaga właściwego diagnozowania i leczenia. Kluczem do skutecznego leczenia otyłości jest rozpoznanie jej przyczyny, np. zespołu kompulsywnego jedzenia, czy zaburzeń emocjonalnych, ale również wielu innych złożonych czynników” – 
mówiła prof. Magdalena Olszanecka -Glinianowicz.  

W ciągu najbliższych miesięcy koalicja zajmie się przygotowaniem mapy drogowej (tzw. Obesity Road Map), dokumentu strategicznego zawierającego wytyczne i propozycje działań w zakresie stworzenia systemu kompleksowego leczenia pacjentów chorujących na otyłość. Efekty prac koalicji zostaną przedstawione podczas międzynarodowej konferencji pt. „Epidemia otyłości – wyzwania dla Europy Środkowo-Wschodniej. Pacjenci, lekarze, system”, która odbędzie się na przełomie 2016 i 2017 roku. Na konferencję, w charakterze honorowego gościa, zaproszony został m.in. komisarz europejski ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Vytenis Andriukaitis. Gośćmi konferencji będą również przedstawiciele resortów zdrowia i instytucji naukowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tematyka walki z otyłością jest jednym z priorytetów prezydencji Malty w Radzie Unii Europejskiej, która rozpoczyna się 1 stycznia 2017 r.

Powiązane artykuły
LEKARZWszechstronny lekarz

Post-COVID trwa i zbiera żniwo SARS-CoV-2

10 procent osób, które przechorowały COVID-19, doświadcza trwałych zaburzeń węchu. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Europejską Akademię Neurologiczną (EAN), do ostrych…
LEKARZWszechstronny lekarz

Niepokojące dane: polscy neurolodzy coraz częściej doświadczają wypalenia zawodowego!

Zbyt mało lekarzy neurologów dla tak wielu pacjentów. Konieczne są zmiany systemowe w organizacji pracy – takie wnioski płyną z niedawno zakończonego…
LEKARZWszechstronny lekarz

Narkotyki i alkohol są jeszcze bardziej niebezpieczne

Zmiany klimatyczne mogą przyczyniać się do nasilenia zaburzeń związanych z zażywaniem narkotyków i spożywaniem alkoholu. Według badań przeprowadzonych przez naukowców zajmujących się…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter