NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?

POZ-y zbyt zbiurokratyzowane

Największym i już odczuwalnym problemem, z jakim boryka się służba zdrowia – a w szczególności podstawowa opieka zdrowotna –  jest biurokratyzacja i niedobory kadrowe. „Asystent medyczny w poz” to jeden z pomysłów na poprawę tej sytuacji. Lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia rozmawiali o tym podczas spotkania z Ministrem Zdrowa Łukaszem Szumowskim.

– Rolą asystenta medycznego w POZ byłoby przejęcie takich zadań jak: e- zwolnienia, e-dokumentacja, e-recepta, wydawanie zaświadczeń, oświadczeń, druków, itp.,  a tym samym odciążenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (których jest zdecydowanie za mało) od czasochłonnej, galopującej biurokratyzacji- podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ.

W spotkaniu, które odbyło się 19 marca w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie, PPOZ reprezentowali: Bożena Janicka – prezes PPOZ, Jarosław Król – członek Zarządu PPOZ oraz Andrzej Masiakowski – ekspert PPOZ.

Po raz kolejny omówiono zadania podstawowej opieki zdrowotnej, w której główną rolę miałaby odgrywać profilaktyka (bilanse zdrowotne grup wiekowych, usprawnienie profilaktyki chorób układu krążenia – CHUK, itd.)

Lekarze PPOZ zwrócili ponownie uwagę na konieczność zrównania praw wszystkich ciężko chorych dzieci (nie tylko z okresu prenatalnego i okołoporodowego co gwarantują zapisy „Ustawy za życiem…), a takze wszystkich cierpiących na nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu w dostępie do wyrobów medycznych. Dostęp do wyrobów medycznych nie powinien być uzależniony od czasu i okoliczności, w których powstało schorzenie będące przyczyną inwalidztwa, ale od stanu pacjenta/ dziecka.

Przedstawiciele PPOZ podkreślili, że sprawne działanie systemu e-zwolnień w POZ wymaga dalszych prac, nie obligatoryjności na już. Konieczna jest współpraca z odpowiednimi instytucjami dla uproszczenia, urealnienia danych i odbiurokratyzowania POZ. Nie może stać się e-wykluczeniem lekarzy.

Tematem poniedziałkowych rozmów była także analiza aktualnej sytuacji szczepień w Polsce – lekarze rozmawiali o kalendarzu szczepień, szczepieniach dodatkowych, informacji publicznej.

Strony zwróciły uwagę na funkcjonowanie Nocnej Pomocy Lekarskiej (NPL) oraz problemy w zabezpieczaniu pacjentów w sytuacjach „nagłych” np. przez szpitale monoprofilowe (pediatryczny, pulmonologiczny, onkologiczny). Przedstawiciele PPOZ wskazali na konieczność wypracowania, dopracowania modeli funkcjonowania NPL w Szpitalnych  Oddziałów Ratunkowych.

Nadal wiele niejasności niesie z sobą ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, a w szczególności wynikające z niej nierealne terminy, funkcjonowanie praktyk jednoosobowych, zabezpieczenie lekarskie przy ogromnym niedoborze kadrowym i stawianych wymaganiach kwalifikacyjnych, certyfikowanie oraz akredytacja placówek POZ. Świadczeniodawcy PPOZ zwrócili uwagę na konieczność zmian w systemie szkolenia lekarzy na potrzeby POZ.

Wśród omawianych tematów znalazła się też Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz jej rola w planowanej przyszłościowo opiece koordynowanej (resort nie planuje obecnie konkursów w AOS).

– Największym i najdotkliwszym, już odczuwalnym problemem, z jakim boryka się służba zdrowia – a w szczególności podstawowa opieka zdrowotna –  jest biurokratyzacja i niedobory kadrowe. Uważamy, że aby usprawnić udzielanie świadczeń w POZ, należy jak najszybciej opracować zakres konieczny do „odbiurokratyzowania”- w tym zbędnych zaświadczeń, orzeczeń- co wymaga pilnego przeglądu obowiązującego prawa w tym zakresie. Niezbędna jest także poprawa obecnych programów profilaktycznych oraz wskazanie dalszych kierunków w systemie kształcenia kadr na potrzeby POZ i funkcjonowania placówek POZ. Dobrym i oczekiwanym kierunkiem jest fakt, że Minister Zdrowia widzi rolę „asystenta medycznego w POZ”. Lekarzy jest za mało, żeby obarczać ich dodatkową administracją, biurokratyzacją czy też e-wykluczeniem – podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Podczas spotkania w Ministerstwie Zdrowia strony wyraziły wolę ścisłej współpracy we wszystkich poruszonych tematach oraz wskazały na konieczność zmian systemowych i prac prowadzonych przez resort w tym obszarze.

 

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

24 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Jedną z najbardziej widocznych globalnych zmian na świecie, w tym również w Polsce, jest postępują­ca urbanizacja przestrzeni. Proces ten przyniósł wiele korzyści,…
LEKARZAktualnościCo? Gdzie? Kiedy?PACJENT

16 kwietnia to Światowy Dzień Głosu

Głos jest podstawowym narzędziem umożliwiającym i wspierającym funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa opartego na komunikacji. Jego zaburzenia mają negatywny wpływ na wiele obszarów aktywności…
KongresAktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

Raport 5. Kongresu „Zdrowie Polaków” i „Perspektywy Medycyny” 2023

Już wkrótce poznamy laureatów 3. edycji konkursu „Perspektywy Medycyny” 2023. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 25 marca 2024 roku w gmachu…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter