NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Pracują razem nad nowym lekiem dla cukrzyków

Sanofi i Lexicon Pharmaceuticals ogłosiły zawarcie porozumienia o współpracy i licencjonowaniu na rzecz opracowania i wprowadzenia na rynek sotagliflozyny – eksperymentalnego, nowego leku doustnego dla osób z cukrzycą.

fot. Archiwum

Prace badawcze podjęte przez strony porozumienia mogą doprowadzić do opracowania przełomowej terapii w leczeniu cukrzycy. Aktualnie lek ten jest poddawany badaniom klinicznym w procesie badawczo-rozwojowym.

„Poprzez dołączenie sotagliflozyny – inhibitora kontransporterów sodowo glukozowych typu 1 i 2 (SGLT 1 i SGLT 2) – do naszego portfolio, obejmującego leki stosowane właściwie na każdym etapie leczenia, chcemy podkreślić nasze pełne zaangażowanie na rzecz udostępnienia obszernego i zróżnicowanego zestawu opcji terapeutycznych dla osób chorych na cukrzycę  – powiedziała Pascale Witz, wiceprezes wykonawczy Sanofi, która w nowej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa pokieruje globalną jednostką ds. Cukrzycy i Chorób Sercowo-Naczyniowych (Global Diabetes and Cardiovascular Care).

Eksperymentalny lek (LX4211) jest obecnie oceniany w dwóch kluczowych badaniach fazy 3 w cukrzycy typu1. Przewiduje się, że wstępne wyniki tych badań będą dostępne w drugiej połowie 2016 roku. Z kolei rozpoczęcie badań fazy 3 dotyczących cukrzycy typu 2 planuje się na 2016 rok.

Obiecujące wyniki dotyczące sotagliflozyny uzyskano już w drugiej fazie badań eksploracyjnych. Rezultaty wykazały między innymi redukcję poziomu glikemii (HbA1c), redukcję zmienności glikemii oraz możliwość zmniejszenia dawki insuliny okołoposiłkowej w porównaniu ze stosowaniem placebo u osób z cukrzycą typu 1. W badaniach fazy 2 oceniano leczenie u osób z cukrzycą typu 2, w tym także u osób z zaburzeniami czynności nerek, wykazując obniżenie poziomu glikemii (HbA1c), redukcję masy ciała oraz poprawę ciśnienia krwi. Nie zaobserwowano wzrostu częstości występowania epizodów hipoglikemii po zastosowaniu sotagliflozyny w porównaniu z leczeniem podstawowym w programie badań fazy 2. Profil zdarzeń niepożądanych w programie badań fazy 2 był podobny jak w przypadku innych produktów z tej klasy i odzwierciedlał wydalanie glukozy z moczem związane z zahamowaniem SGLT-2 przez sotagliflozynę.

Wyniki te wskazują, że sotagliflozyna może stać się ważną opcją leczenia wśród doustnych leków przeciwcukrzycowych, jak też wyraźnie potwierdzają zasadność kontynuacji badań tego związku, jako leku przeznaczonego dla osób chorych na cukrzycę.

„Firma Lexicon jest przekonana o potencjale terapeutycznym sotagliflozyny w kontekście stosowania jej u pacjentów z cukrzycą. Nasza strategia opiera się na zasobach związanych z badaniami sotagliflozyny w cukrzycy typu 1 oraz na dążeniu do budowania strategicznego partnerstwa w odniesieniu do cukrzycy typu 2 w przypadku, gdyby mogło to prowadzić do uzyskania dodatkowych korzyści wynikających z całkowicie zintegrowanego programu dotyczącego cukrzycy. Wierzymy, że porozumienie zawarte z firmą Sanofi pozwoli osiągnąć ten cel” – powiedział prezes i dyrektor generalny firmy Lexicon, Lonnel Coats.

Powiązane artykuły
LEKARZWszechstronny lekarz

Post-COVID trwa i zbiera żniwo SARS-CoV-2

10 procent osób, które przechorowały COVID-19, doświadcza trwałych zaburzeń węchu. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Europejską Akademię Neurologiczną (EAN), do ostrych…
LEKARZWszechstronny lekarz

Niepokojące dane: polscy neurolodzy coraz częściej doświadczają wypalenia zawodowego!

Zbyt mało lekarzy neurologów dla tak wielu pacjentów. Konieczne są zmiany systemowe w organizacji pracy – takie wnioski płyną z niedawno zakończonego…
LEKARZWszechstronny lekarz

Narkotyki i alkohol są jeszcze bardziej niebezpieczne

Zmiany klimatyczne mogą przyczyniać się do nasilenia zaburzeń związanych z zażywaniem narkotyków i spożywaniem alkoholu. Według badań przeprowadzonych przez naukowców zajmujących się…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter