NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Aktualności

Prof. Eric Van Cutsem Doktorem Honoris Causa WUM

Prof. Eric Van Cutsem – światowej sławy specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i onkologii gastroentorologicznej.

Prof. Eric Van Cutsem został odznaczony najwyższą godnością akademicką oraz doceniony przez społeczność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za prowadzenie nowatorskich badań nad sposobami leczenia nowotworów układu pokarmowego, które obejmują m.in. leczenie chorych na raka jelita grubego, raka żołądka, raka trzustki czy raka wątrobowokomórkowego.  Profesor został 73. Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni.

Z wnioskiem o uhonorowanie prof. van Cutsem tym wyróżnieniem wystąpił do
Rady II Wydziału Lekarskiego prof. Andrzej Deptała – Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych WUM, Kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej. 25 kwietnia 2017 r. Rektorska Komisja
ds. nadawania tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pod przewodnictwem Prof. Grzegorza Opolskiego, zapoznała się z kompletem materiałów dotyczącym działalności naukowej profesora i pozytywnie rozpatrzyła wniosek w sprawie nadania tegoż tytułu. Recenzentami postępowania o przyznanie prof. Ericowi Van Cutsem tej najwyższej godności byli: prof. Barbara Górnicka – Kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM, wybitny patomorfolog i cytolog; prof. Josep Tabernero – Director at Vall d’Hebron Institute of Oncology, Universitat Autonoma de Barcelona and Chairman of Department of Medical Oncology at Vall d’Hebron University Hospital, oraz prof. Marek Z. Wojtukiewicz – Kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prawie rok później, bo 23 kwietnia 2018 r. Uchwałą Senatu WUM, prof. Van Cutsem oficjalnie otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa.

Działalność naukowa prof. Erica Van Cutsem skupia się wokół problemów diagnostyki i leczenia nowotworów przewodu pokarmowego.  Jest jednym z kluczowych autorów europejskich standardów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego raka jelita grubego, raka żołądka i raka trzustki. Standardy te opracowywane są cyklicznie przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej (European Society for Medical Oncology – ESMO), którego Kandydat jest członkiem zarządu oraz członkiem Komitetu Naukowego. Poza aktywnym członkostwem w ESMO prof. Van Cutsem jest członkiem licznych towarzystw Europejskich, w tym członkiem założycielem i prezesem European Society of Digestive Oncology. Dodatkowo należy m.in. do: Europem Organisation for Research and Treatment of Cancer, American Society of Clinical Oncology, American Association Cancer Research, Flemish Society of Gastroenterology, Pan European Trials in Colorectal Cancer i wiele innych.

Profesor Van Cutsem opublikował ponad 460 artykułów w prestiżowych, recenzowanych czasopismach m.in. takich jak.: New England Journal Medicine, Lancet, Lancet Oncology, Journal of Clinical Oncology, Journal of National Cancer Institute, Annals of Oncology, European Journal of Cancer, British Journal of Cancer, JAMA, Gastroenterology. Jego prace doczekały się ponad 40 000 cytowań, a prezentacje wyników badań Profesor Van Cutsem przedstawiał podczas 600 wystąpień i wykładów, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Eric Van Cutsem już od wielu lat związany jest z Polską i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. W 2003 r., przyjmując zaproszenie od prof. Andrzeja Deptały, przyjechał do Warszawy i jako główny wykładowca wziął udział w Wiosennych Dniach Onkologicznych w ówczesnej Akademii Medycznej, organizowanych przez Katedrę i Klinikę Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych I Wydziału Lekarskiego. Od tamtego czasu, czyli od ponad 15 lat, profesor aktywnie wspiera WUM-owskich naukowców w zakresie pozyskiwania międzynarodowych badań i promowania uczestnictwa w panelach dyskusyjnych i prezentacjach badań podczas europejskich zjazdów naukowych.

Karierę zawodową prof. Eric Van Cutsem rozpoczynał jako pracownik Szpitala Uniwersyteckiego Gasthuisberg (University Hospital Gasthuisberg). Następnie w latach 1994-2001 rozwijał tam zawodową i naukową działalność na Oddziale Gastroenterologii Kliniki Chorób Wewnętrznych. Jako adiunkt Centrum Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego Gasthuisberg odpowiedzialny był za badania i leczenie chorych na nowotwory przewodu pokarmowego.
Od 2000 r. posiada tytuł Profesora Medycyny a od 2005 r. zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego University of Leuven.

Obecnie, od ponad 17 lat, prof. Eric Van Cutsem jest kierownikiem Kliniki Gastroenterologii oraz kierownikiem Katedry Nowotworów Przewodu Pokarmowego Centrum Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim Gasthuisberg w Leuven, w Belgii. W 2015 r. został wybrany na członka Belgijskiej Królewskiej Akademii Medycyny (Belgian Royal Academy of Medicine), a w 2016 r. został Prezydentem Belgijskiej Fundacji ds. Walki z Rakiem (Belgian Foundation Against Cancer).

Powiązane artykuły
Aktualności

O HIV na Pol’And’Rock Festival

Podczas festiwalu Pol’And’Rock, który w tym roku odbędzie się na lotnisku Czaplinek – Broczyno w województwie zachodniopomorskim, edukatorzy Towarzystwa Rozwoju Rodziny – oddział…
Aktualności

Szpital zza kulis, czyli nieznane zawody szpitalne

Praca w szpitalu nie kończy się na zawodzie lekarza, położnej czy pielęgniarki. W placówkach medycznych zatrudnionych jest wiele „niewidzialnych” osób, bez których…
Aktualności

MZ znosi limity na refundację wyrobów stomijnych

MZ opublikowało projekt rozporządzenia, która diametralnie zmienia formę refundacji wyrobów stomijnych wydawanych na zlecenie, która dla stomików jest bardzo niekorzystna. W Polsce…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter