NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościWszechstronny lekarz

Prof. Jacek Jassem na czele Polskiej Ligi Walki z Rakiem

Po tym, jak rezygnację z pełnionej funkcji prezesa Zarządu z powodów osobistych złożył dr Łukasz Andrzejewski Rada Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem powołała na to stanowisko prof. dr hab. Jacka Jassema, dotychczasowego członka Zarządu, kierownika Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członka wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, autora kilkuset oryginalnych prac naukowych i podręczników akademickich.

Uzupełniony został także skład Zarządu Fundacji o dwóch nowych członków: Natalię Łojko oraz dr n. med. Monikę Rucińską. Natalia Łojko jest radcą prawnym, specjalizującym się w problematyce dostępu pacjentów do świadczeń medycznych, szeroko rozumianym prawie farmaceutycznym oraz prawie własności intelektualnej. Dr n. med. Monika Rucińska jest Kierownikiem Katedry Onkologii Wydziału Nauk Medycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, specjalistką radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej, medycyny paliatywnej i psychoonkologii.

Funkcje w Zarządzie Polskiej Ligi Walki z Rakiem są pełnione społecznie.

O Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem

Misją Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem jest dbałość o zdrowie i życie setek tysięcy Polek i Polaków zmagających się z chorobą nowotworową, a celem działania stałe zwiększanie szans na ich wyleczenie oraz zmniejszanie populacyjnej zapadalności i zachorowalności na nowotwory. Fundacja powstała dzięki zaangażowaniu ponad trzydziestu osób, ekspertów reprezentujących różne zawody i środowiska, którzy uważają, że szeroko rozumiana walka z rakiem powinna być priorytetem polityki zdrowotnej w Polsce. Polska Liga Walki z Rakiem chce wspierać system opieki onkologicznej w Polsce. Realizując własne projekty, jest gotowa współpracować ze wszystkimi organizacjami i instytucjami, które chcą aktywnie zmieniać polski system walki z rakiem w wymiarze medycznym i społecznym. Najważniejsze, zrealizowane dotychczas oraz realizowane obecnie projekty Ligi to: Internetowy Serwis Onkologiczny dla Dziennikarzy, współorganizacja Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy, Konkurs ONKOGRANTY, Serwis Medycyny Niekonwencjonalnej oparty na bazie National Cancer Institute, warsztaty psychoonkologiczne: Jak żyć z rakiem? oraz działalność wydawnicza: publikacje „Jak żyć, aby żyć” „Jak rozmawiać z pacjentem? Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej” oraz „Życie z rakiem i po raku” (w przygotowaniu). Fundacja współpracuje z innymi narodowymi ligami walki z rakiem w ramach European Cancer Leagues.

Podstawę programową działań Fundacji stanowi Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. Dokument, który stawiając potrzeby pacjenta w centrum wszystkich projektowanych zadań, postuluje istotne usprawnienie organizacji walki z rakiem w Polsce, koordynację wszystkich jej elementów i optymalizację kosztów. Polski „Cancer Plan” przewiduje realizację 31 celów poprzez ponad 100 działań w 5 kluczowych obszarach: organizacji i zarządzaniu systemem zwalczania chorób nowotworowych, nauce i badaniach nad rakiem, profilaktyce, diagnostyce i leczeniu oraz jakości życia w trakcie i po zakończonej terapii onkologicznej.

Powiązane artykuły
Wszechstronny lekarz

Czym jest i jak leczyć nadpotliwość

Nadpotliwość to zaburzenie, które silnie wpływa na wiele dziedzin życia codziennego pacjentów. Terapię powinna poprzedzić dokładna diagnostyka, a wybór leczenia musi uwzględniać…
Wszechstronny lekarz

Presbyfonia. To można wyleczyć!

Fizjologiczne zmiany spowodowane starzeniem się organizmu dotyczą również narządu głosu, który w wieku senioralnym zaczyna zmieniać swoje brzmienie (presbyfonia). Takie związane z…
Wszechstronny lekarz

Pierwotne niedobory odporności

Pierwotne niedobory odporności (PNO) to grupa zaburzeń spowodowanych nieprawidłowym funkcjonowaniem układu immunologicznego lub jego brakiem zdolności do zwalczania zakażeń. PNO mogą być…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter