NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?

RTR – nowa nadzieja dla gospodarki i ochrony zdrowia?

Rząd chce zachęcać przedsiębiorstwa do inwestowania w kraju poprzez refundacyjny tryb rozwojowy – czyli preferowanie w refundacji firm, które prowadzą w Polsce działalność badawczo-rozwojową czy zatrudniają specjalistów. Planowana jest też integracja działalności instytucji wspierających innowacje w zdrowiu. „Polityka lekowa i to co oferuje NCBiR powinny „się widzieć” – powiedziała wiceminister rozwoju, Jadwiga Emilewicz podczas seminarium Fundacji Watch Health Care – ,,Wykorzystanie środków na refundacje na rzecz pobudzenia produkcji leków i wyrobów medycznych w Polsce”.

„Nawet najgorszy RTR jest lepszy i bardziej sprawiedliwy niż obecna sytuacja. Obecnie system nie różnicuje firm, które są partnerami polskiej gospodarki od tych, które po prostu drenują środki na refundację” – w ten sposób dr Krzysztof Łanda określił zasadność prowadzenia dalszych prac, a finalnie wdrożenia projektu Refundacyjnego Trybu Rozwojowego. Ta właśnie inicjatywa, koordynowana wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Zdrowia, była tematem przewodnim spotkania.

W seminarium, które odbyło się 14 grudnia 2017 r. w Warszawie udział wzięli m.in. przedstawiciele resortów – Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, dr hab. Marcin Czech i dr Zbigniew Król, Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Łukasz Szumowski, jak również przedstawiciele instytucji publicznych oraz branży farmaceutycznej.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu dr Krzysztof Łanda, Refundacyjny Tryb Rozwojowy jest projektem unikatowym na skalę europejską. „Jedyny podobny system funkcjonuje obecnie w Hiszpanii, ale jest to system zdecydowanie mniej rozwinięty niż koncepcja RTR” – dodał. Jak podkreślali zaproszeni prelegenci, projekt będzie równie atrakcyjny zarówno dla firm innowacyjnych, jak i tych skupionych głównie na produkcji leków generycznych.

Coraz jaśniejsza wizja RTR

Podczas seminarium przedstawiciele kluczowych resortów zaprezentowali coraz więcej mechanizmów, na bazie których będzie funkcjonował RTR. „Pierwszym etapem będzie kategoryzacja firm według stopnia w jakim są one partnerem polskiej gospodarki, w oparciu o dostarczone przez nie informacje, których przekazanie będzie dla przedsiębiorstw ustawowym obowiązkiem. Za przyporządkowanie firm do jednej z pięciu grup – od A do E – odpowiedzialne będzie Ministerstwo Rozwoju” – zapowiedział dr hab. Marcin Czech, wiceminister Zdrowia. Minister Jadwiga Emilewicz nie wykluczyła natomiast możliwości, że RTR wejdzie w życie już w 2018 roku. Podkreśliła także inne zalety Polski, które skutecznie przyciągają nowych inwestorów, jak np. wykwalifikowani pracownicy i naukowcy, czy też przejrzysta ścieżka kształcenia.

Jakie korzyści dla partnerów polskiej gospodarki?

Podczas panelu dyskusyjnego dr Krzysztof Łanda, jeden z autorów projektu RTR, przedstawił korzyści dla firm innowacyjnych i generycznych z wprowadzenia systemu, jak również kryteria, w oparciu o które dokonana zostanie kategoryzacja firm.

„Firmy z trzech najwyższych kategorii, czyli najsilniejsi partnerzy polskiej gospodarki, będą m.in. zwolnione z płacenia paybacku w przypadku przekroczenia budżetu, jak również zyskają uprawnienia do zwolnień i ulg. Status będzie miał ponadto znaczący wpływ na ICUR (Incremental Cost Utility Ratio) na etapie analizy ekonomicznej w postępowaniu refundacyjnym. W przypadku producentów leków generycznych kluczowa będzie natomiast zmiana warunków ustalania ceny dla pierwszego odpowiednika, kolejnego odpowiednika, jak również w zakresie renegocjacji ceny”- mówił Łanda.

Na spotkaniu przedstawiono ponadto zbiór kryteriów, na podstawie których dokonana zostanie kategoryzacja firm funkcjonujących na polskim rynku. W ich poczet zakwalifikowano m.in. kwestie zatrudnienia w Polsce (w tym zatrudnienie na umowę o dzieło), stosunek eksportu do importu, płacenie podatków w kraju, jak również inwestycje inne niż R&D.

Minister Jadwiga Emilewicz odniosła się też do tzw. strategii najniższej ceny: „jest ona mocno ograniczająca – chcemy by przy wprowadzaniu strategii jakościowej można było od najniższej ceny częściowo odejść” – dodała. Minister Czech przekazał też zebranym informacje nt. tzw. małej nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która zawiera rozwiązania ułatwiające rejestrację leków i prowadzenie badań klinicznych. Nowelizacja była jednym z tematów wczorajszego posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów. Według ministra możemy się spodziewać jej przyjęcia w I kwartale 2018 roku.

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

9 czerwca 2.KNDS: Polska Szkoła Otochirurgii

Już wkrótce w ramach 2. Kongresu Nauka dla Społeczeństwa o Polskiej Szkole Otochirurgii będą rozmawiać wybitni eksperci. Spotkanie odbędzie się w niedzielę,…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

9 czerwca 2.KNDS: Niezbadane granice neuroplastyczności mózgu

Już wkrótce w ramach 2. Kongresu Nauka dla Społeczeństwa temat ten będzie dyskutowany podczas debaty zorganizowanej przez Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego (IFPS)….
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

10 czerwca 2.KNDS: Czy przyszłość gatunku ludzkiego tkwi w genetyce?

To będzie niezwykła naukowa uczta! Już wkrótce podczas 2. Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa”, w poniedziałek 10 czerwca 2024 o godz. 10:00, goście…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter