NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?Wszechstronny lekarz

Ruszył pilotaż trombektomii mechanicznej

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski podpisał umowy na dofinansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych w Puławach i Radzyniu Podlaskim. Oficjalnie ogłosił pilotaż trombektomii mechanicznej, której celem jest upowszechnienie tej metody i ustandaryzowanie oraz zapewnienie jej realizacji adekwatnie do potrzeb zdrowotnych pacjentów w Polsce.

Program trombektomii mechanicznej, która polega na mechanicznym usuwaniu skrzepliny poudarowej, realizowany będzie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. Minister podpisał także umowę na dofinansowanie kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji medycznej dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W sumie Ministerstwo Zdrowia przekaże prawie 12,7 mln złotych na szpitalne oddziały ratunkowe, kształcenie pielęgniarek i położnych oraz na kształcenie podyplomowe lekarzy w województwie lubelskim.

„Mając na względzie inwazyjność procedury, ryzyko z nią związane oraz wysoki koszt, wdrożenie procedury trombektomii musi nastąpić stopniowo. Jeśli z ewaluacji pilotażu i realizacji świadczeń udzielanych osobom po udarze będzie wynikać, że możliwe jest włączenie kolejnych ośrodków do pilotażu, to będą one włączane” – wyjaśnił minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski.

Do pilotażu w pierwszej fazie przystąpi siedem szpitali z województw: mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, lubelskiego i śląskiego. Pierwszy ogłoszony przez Ministra szpital to Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie.

„Klinika neurologii prof. Konrada Rejdaka jest jedną z najlepszych leczących udary mózgu. Dlatego jako pierwsza wchodzi do pilotażu. Będziemy płacić za każdego pacjenta, u którego taki zabieg zostanie wykonany w ramach programu. Trombektomia pozwala uniknąć paraliżu i daje pacjentowi szansę na normalne funkcjonowanie. Sama procedura jest już znana, ale brakowało odpowiedniej struktury, sieci współpracujących ze sobą jednostek, które ją wykonują. Chcemy, żeby teraz każdy pacjent, niezależnie od pory dnia i nocy czy miejsca zamieszkania, będzie miał wykonany taki zabieg” – tłumaczył szef resortu zdrowia.

Doposażenie oddziałów ratunkowych
Środki przeznaczone dla szpitalnych oddziałów ratunkowych służą szybkiemui skutecznemu ratowaniu życia pacjentów, kiedy ze względu na stan zdrowia wymagają niezwłocznego podjęcia czynności diagnostycznych i leczenia. Fundusze unijne sfinansują głównie aparaturę dla dzieci, które wymagają specjalnego, dostosowanego sprzętu. W woj. lubelskim wsparcie otrzymają cztery szpitalne oddziały ratunkowe. W sumie w ramach programu „Wspieramy Szpitalne Oddziały Ratunkowe” zostanie podpisanych w województwie lubelskim zostaną podpisane umowy na kwotę ponad 2 mln zł.

Wczoraj podpisano umowy z:
•    Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Puławach,
•    Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.

Wartość dwóch podpisanych umówi przekroczyła 1 mln zł.

Stypendia dla pielęgniarek

W województwie lubelskim będą podpisane 2 umowy o dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa”. Środki otrzymają uczelnie:
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Uczelnie otrzymają środki o wartość ponad 7 mln zł.

Część środków unijnych, którymi dysponuje Ministerstwo Zdrowia przeznaczone jest na zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych. Stypendia – 800 zł miesięcznie mogą otrzymać studenci ostatnich 2 lat oraz 1000 zł miesięcznie – absolwenci wchodzące do zawodu przez 2 lata po skończeniu kształcenia.

Kształcenie podyplomowe lekarzy
Wczoraj Minister Zdrowia podpisał również umowę na dofinansowanie kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji medycznej z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie na kwotę niemal 3 mln zł. Dofinansowanie ma na celu zwiększenie umiejętności teoretycznych i praktycznych lekarzy o dodatkowe obszary tj. nieobjęte programem specjalizacji lekarzy.

Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych

Fundusze Europejskie w Programie Infrastruktura i Środowisko oraz Wiedza Edukacja Rozwój finansują:
• infrastrukturę ratownictwa medycznego: centra urazowe, szpitalne oddziały ratunkowe, lądowiska, bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
• infrastrukturę na oddziałach specjalistycznych np. na ginekologii, neonatologii, pediatrii, kardiologii, onkologii, czy psychiatrii
• programy profilaktyczne
• infrastrukturę pracowni diagnostycznych
• programy rozwojowe – zwiększające liczbę pielęgniarek i położnych
• kształcenie kadr medycznych
• dzienne domy opieki medycznej
• centra symulacji medycznej
• działania projakościowe.

Dotychczas Ministerstwo Zdrowia podpisało blisko 550 umów z Beneficjentami środków unijnych. Oznacza to, że w skali kraju realizowane są projekty o łącznej wartości ponad 3 mld zł.

W województwie lubelskim podpisano 24 umowy o wartości 186,1 mln zł na dofinansowanie projektów infrastrukturalnych ze środków POIiŚ oraz 20 umów o wartości ponad 54 mln zł m.in. na szkolenia kadr medycznych, programy profilaktyczne oraz działania jakościowe ze środków POWER.

źtrombektomii mechanicznej, której celem jest mechaniczne usuwanie skrzepliny poudarowej. ródło: MZ

Powiązane artykuły
PACJENTAktualności

Czy Polaków boli bardziej?

Aż 95 proc. Polaków deklaruje, że w 2023 roku odczuwało ból. To najwyższy odsetek z 18 badanych krajów, podobnej odpowiedzi udzielili jedynie…
LEKARZWszechstronny lekarz

Usunięcie jajników przed menopauzą upośledza integralność istoty białej

U kobiet, którym usunięto jajniki przed menopauzą, szczególnie te przed 40. rokiem życia, w późniejszym ich życiu obserwuje się zmniejszoną integralność istoty…
AktualnościPACJENT

Czym się kierują maturzyści przy wyborze uczelni?

Wybór uczelni to dla maturzystów jedno z najważniejszych życiowych wyzwań. Jakie są kryteria tej decyzji – perspektywy zawodowe, lokalizacja, a może możliwość…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter