NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Są nowe standardy okołoporodowe

Nowe standardy okołoporodowe mają być kodeksem wiedzy dla pacjentek oraz wyznacznikiem działań dla personelu medycznego. Jak podkreślał na dzisiejszej (4.04) konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski są to wytyczne organizacyjne, a nie medyczne – dzięki nim ciężarne mają czuć się bezpiecznie i mają współdecydować o miejscu i sposobie rodzenia, a w przypadku problemów wiedziały na jaką pomoc mogą liczyć.

Projekt przygotował Zespół powołany przez ministra zdrowia z udziałem konsultantów krajowych w dziedzinie perinatologii, położnictwa i ginekologii, neonatologii, anestezjologii i intensywnej terapii, pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego, dyrektorów podmiotów leczniczych, przedstawicieli stowarzyszeń oraz fundacji działających w opiece okołoporodowej.

Nowe standardy mają dotyczyć wyłącznie kwestii organizacji opieki okołoporodowej. „Kwestie medyczne to domena specjalistów, my skupiliśmy się nad sposobem organizacji opieki nad kobietą ciężarną i tuż po porodzie oraz wymianą danych dotyczących ciąży i porodu. Ponieważ mieliśmy sygnały, że dotychczas niedookreślone były działania w przypadku ciąży z problemami, w obecnych standardach uwzględniliśmy zasady organizacji pracy personelu w przypadkach szczególnie trudnych takich jak poronienie, urodzenie martwego czy ciężko chorego dziecka” – mówiła wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko.

Nacisk położono też na edukację, bo jak podkreślał minister Szumowski, „kobiety, które wiedzą czego się spodziewać, gdzie szukać pomocy, mniej będą się bały porodu”.

Duży nacisk położono na zapewnienie kobietom leczenia przeciwbólowego w trakcie porodu oraz wprowadzenie rozwiązań zmniejszających nadmierną medykalizację porodu. Ma to spowodować obniżenie odsetka wykonywanych w Polsce cięć cesarskich.

W nowych przepisach dużo miejsca poświęcono też zapewnieniu intymności przy porodzie – w tym także prawa do obecności przy porodzie partnerów rodzących.

W zapisach znajduje się też obowiązkowa, trzykrotna ocena ryzyka nasilenia objawów depresji: w 11-14 tyg. ciąży, w 33-37 tygodniu oraz po porodzie w czasie wizyty położnej w miejscu zamieszkania lub pobytu matki i dziecka.

Do nowych standardów wprowadzono zapisy promujące naturalne karmienie. „W związku z tym, że wiele kobiet ma z tym problem, niezbędne jest podjęcie działań promocyjnych w tym kierunku” – mówiła wiceminister Szczurek-Żelazko.

Najważniejsze zmiany:

– likwidacja obowiązkowej hospitalizacji po 41 tygodniu ciąży – teraz decyzja będzie należała do lekarza

– możliwość wyboru przez pacjentkę położnej już 21-26 tygodniu ciąży

–  wyboru miejsca porodu i możliwość odwiedzenia go jeszcze w trakcie ciąży

– jednolita edukacja personelu medycznego

Jak podkreślił minister Polska jest jednym trzech krajów Unii Europejskiej, w którym obowiązywać będą tego typu standardy.

Dotychczasowe standardy będą obowiązywały do końca 2018 r.

Powiązane artykuły
KongresWszechstronny lekarz

Szybka diagnostyka kluczowa w chorobach neurologicznych u dzieci

Choroby neurologiczne, do których zaliczamy m.in. udar mózgu, choroby neurometaboliczne oraz padaczkę, to jeden z głównych problemów zdrowotnych na świecie. Dotyczą one…
Wszechstronny lekarz

Badanie EEG i VEEG – pierwszy krok do diagnostyki padaczki

Tylko w Polsce z padaczką (epilepsją) zmaga się według szacunków ok. 400 tys. osób. Rozpoznanie tej choroby wymaga od specjalisty ogromnej wiedzy…
Wszechstronny lekarz

Podskórny system defibrylujący w profilaktyce nagłego zgonu sercowego

Każdego roku liczba pacjentów leczonych z wykorzystaniem podskórnych systemów defibrylujących w Polsce niemal się podwaja. Wyniki rejestrowane w polskich ośrodkach nie odbiegają…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter