NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?

Selvita z popytem na wszystkie akcje po cenie maksymalnej

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, pozyskała od inwestorów deklaracje implikujące objęcie wszystkich oferowanych akcji serii H. Cena emisyjna została ustalona na poziomie ceny maksymalnej – 61 zł za każdą akcję oferowaną – co oznacza, że łączna wartość oferty brutto wyniesie 134,2 mln zł.

Pozyskane środki pozwolą na realizację zaprezentowanej w sierpniu ub.r. strategii rozwoju Selvity na lata 2017-2021. Współoferującymi w ofercie są Vestor Dom Maklerski oraz Bank Zachodni WBK. Doradcą Prawnym jest kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni. Za komunikację związaną z ofertą odpowiedzialna jest agencja relacji inwestorskich InnerValue.

Zainteresowanie ofertą jest bardzo duże. Popyt na akcje po cenie maksymalnej jest wyraźnie wyższy niż liczba dostępnych akcji. Cieszy mnie chęć umocnienia swojej pozycji w akcjonariacie dotychczasowych inwestorów, jak również zainteresowanie ze strony zupełnie nowych funduszy – mówi Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i Prezes Zarządu Selvity. ­ Oczekiwane wpływy z emisji pozwolą nam w całości zrealizować przedstawioną inwestorom strategię rozwoju Selvity na lata 2017-2021 – dodaje.

Poza określeniem ceny emisyjnej i ostatecznej liczby oferowanych akcji, ustalono również liczbę akcji oferowanych w ramach poszczególnych transz. W transzy Inwestorów Instytucjonalnych znajdzie się ostatecznie 2.172.565, a w transzy Inwestorów Indywidualnych 27.435 akcji. Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych zakończyły się 14 lutego 2018 r., a budowa księgi popytu została zamknięta dzień później. Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będą prowadzone w dniach 19-21 lutego 2018 r. Akcje w obu transzach zostaną przydzielone do 26 lutego br.

Prospekt emisyjny wraz z dokumentami jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.selvita.com/pl, a także Vestor Domu Maklerskiego (www.vestor.pl) oraz Banku Zachodniego WBK (www.dmbzwbk.pl). Na stronie internetowej Spółki można znaleźć również więcej informacji nt. działalności Selvity.

Cele emisyjne

Zgodnie z założeniami przedstawionej w sierpniu 2017 r. strategii rozwoju, do 2021 r. Selvita planuje osiągnąć następujące cele biznesowe:

  • Rozwój projektu SEL120 w I fazie badań klinicznych oraz podpisanie kontraktu partneringowego w II fazie badań klinicznych, na warunkach kilkukrotnie lepszych niż w przypadku kontraktu na SEL24;
  • Sprzedaż jednego projektu rocznie w latach 2018-2020, w tym: w 2018 r. w obszarze terapii celowanych w fazie odkrycia lub przedklinicznej; w 2019 r. w obszarze immunometabolizmu
    w fazie przedklinicznej lub klinicznej, w 2020 r. w obszarze immuno-onkologii w fazie klinicznej;
  • Dalszy dynamiczny wzrost przychodów w segmencie usługowym;
  • Wzrost kapitalizacji Spółki powyżej 2 mld zł (a więc co najmniej o ponad 180 proc. wobec średniego poziomu z ostatnich trzech miesięcy).

W ogłoszonej strategii Spółka przewiduje, że łączne nakłady finansowe związane z planami inwestycyjnymi na lata 2017-2021 wyniosą ok. 390 mln zł. Ok. 130 mln zł Selvita pokryje ze środków uzyskanych z zakończonej emisji akcji serii H, a pozostałą kwotę z grantów oraz środków własnych.

Kapitał od inwestorów zostanie przeznaczony wyłącznie na rozwój segmentu innowacyjnego i rozwijanych w jego ramach projektów w obszarze onkologii – łączne planowane wydatki na obszary związane z R&D wyniosą do roku 2021 ok. 290 mln zł, co oznacza, że środki pozyskane od inwestorów pokryją mniej niż połowę tej kwoty.

Przede wszystkim realizowane będą dwa projekty rozwojowe: SEL24 (rozwój kliniczny we współpracy z Menarini Group – brak potrzeb kapitałowych) oraz SEL120 (samodzielna realizacja fazy I i IIa badań klinicznych i dalsza komercjalizacja projektu). Równolegle prowadzone będą prace nad odkryciem i rozwojem cząsteczek i leków biologicznych w ramach trzech istniejących platform: terapii celowanych, metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu oraz immuno-onkologii. Ponadto Spółka planuje uzupełnić portfolio badawczo-rozwojowe o projekty terapeutyczne na bazie substancji biologicznych poprzez kompleksową budowę nowej platformy rozwoju leków.

 

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Innowacje

Gliwice: Narodowy Instytut Onkologii w innowacyjnym projekcie unijnym

Pracownia Endoskopii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach jest jednym z 14 realizatorów innowacyjnego projektu HoloSurge, którego celem jest wdrożenie multimodalnego narzędzia holograficznego…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

24 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Jedną z najbardziej widocznych globalnych zmian na świecie, w tym również w Polsce, jest postępują­ca urbanizacja przestrzeni. Proces ten przyniósł wiele korzyści,…
LEKARZAktualnościCo? Gdzie? Kiedy?PACJENT

16 kwietnia to Światowy Dzień Głosu

Głos jest podstawowym narzędziem umożliwiającym i wspierającym funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa opartego na komunikacji. Jego zaburzenia mają negatywny wpływ na wiele obszarów aktywności…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter