NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Aktualności

Skuteczność wedolizumabu potwierdzona w praktyce

Dane przedstawione podczas konferencji Digestive Disease Week (DDW) 2017 wChicago potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wedolizumabu we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego i chorobie Leśniowskiego-Crohna.

fot. archiwum

Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited ogłosiła wyniki ośmiu analiz danych z codziennej praktyki klinicznej potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wedolizumabu w leczeniu osób dorosłych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) i chorobą Leśniowskiego-Crohna (ChLC) o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Dane przedstawiono podczas konferencji naukowej Digestive Disease Week (DDW) w 2017 r. w Chicago, Illinois. Dwie analizy danych z codziennej praktyki klinicznej amerykańskiego konsorcjum VICTORY (Vedolizumab for Health OuTComes in InflammatORY Bowel Diseases) potwierdzają wyniki kluczowego programu badań klinicznych GEMINI wskazujące na skuteczność produktu Entyvio®.

Analiza dotycząca czynników prognostycznych odpowiedzi klinicznej i endoskopowej obejmowała ocenę gojenia zmian w błonie śluzowej, odpowiedzi i remisji klinicznej oraz odpowiedzi i remisji bez stosowania steroidów u 180 chorych na WZJG o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego leczonych wedolizumabem. Odpowiedź i remisję kliniczną ustalano na podstawie wyniku całościowej oceny przez lekarza, 5- lub 6-punktowego systemu oceny stosowanego do oceny aktywności choroby. W obrębie tej dużej, wieloośrodkowej kohorty u istotnego odsetka pacjentów doszło do wygojenia zmian błony śluzowej zdefiniowanego jako wynik cząstkowy oceny endoskopowej w skali Mayo równy 0 lub 1 (77%), remisji klinicznej (51%) lub remisji bez stosowania steroidów (41%) po 12 miesiącach stosowania w rutynowej praktyce klinicznej.

„Dane z codziennej praktyki klinicznej z konsorcjum VICTORY potwierdzają dane odnotowane podczas kluczowego programu badań klinicznych GEMINI dalej wskazując na skuteczność wedolizumabu” – powiedział dr Parambir Dulai, pracownik naukowy Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego oraz główny badacz analiz konsorcjum VICTORY.

Analiza dodatkowa danych dotyczyła częstości występowania i czynników prognostycznych progresji do zabiegu chirurgicznego oraz odsetka chorych na nieswoiste zapalenie jelit (NZJ) wymagających leczenia chirurgicznego po 6 lub po 12 miesiącach po rozpoczęciu leczenia wedolizumabem u 742 pacjentów. Badacze w okresie dwóch lat odnotowali tendencję w kierunku zmniejszania się częstości leczenia chirurgicznego w czasie zależną od momentu wdrożenia leczenia wedolizumabem, potrzebne są jednak dalsze badania prospektywne, aby scharakteryzować te wyniki.

„Dane z codziennej praktyki klinicznej mają duże znaczenie dla pracowników służby zdrowia w ocenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania terapii w rutynowej praktyce klinicznej w porównaniu z wynikami badań klinicznych, toteż konsorcjum VICTORY dostarcza wartościowych danych klinicznych dla środowiska NZJ” – powiedział prof. William Sandborn kierujący Oddziałem Gastroenterologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego.

W ramach konsorcjum VICTORY współpracuje w Stanach Zjednoczonych 10 wiodących ośrodków zajmujących się NZJ dostarczając największą, dobrze opisaną kohortę pacjentów przyjmujących wedolizumab w warunkach codziennej praktyki klinicznej w Stanach Zjednoczonych. Pacjentów włączanych do konsorcjum wyszukiwano w poszczególnych ośrodkach za pomocą wyszukiwarek elektronicznych danych medycznych, przeglądu dokumentacji klinicznej i/lub zapytań o dokumentację z ośrodków infuzyjnych. Baza danych konsorcjum otwarta po wprowadzeniu wedolizumabu do obrotu w Stanach Zjednoczonych w 2014 r. obejmuje aktualnie około 900 chorych na WZJG lub ChLC.

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

24 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Jedną z najbardziej widocznych globalnych zmian na świecie, w tym również w Polsce, jest postępują­ca urbanizacja przestrzeni. Proces ten przyniósł wiele korzyści,…
AktualnościPACJENT

PNO, czyli pierwotne niedobory odporności w każdym wieku

PNO obejmują dużą grupę chorób uwarunkowanych genetycznie, nazywanych wrodzonymi błędami odporności. Rozpoznane są u pacjentów w każdym wieku – zarówno u dzieci,…
PACJENTAktualności

Tydzień dla Serca: 17-24 kwietnia 2024

To doskonała okazja, by nie tylko poszerzyć swoją wiedzę na temat tego wyjątkowego i niezwykle pracowitego narządu, ale również, by w praktyce…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter