NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?

Śląska Izba Lekarska krytycznie o czasie pracy

Prezydium Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, wstrząśnięte informacjami o nagłej śmierci dwóch lekarzy podczas pełnienia obowiązków zawodowych, zabrało głos w sprawie warunków pracy lekarzy.

Prezydium ŚIL z Jackiem Kozakiewiczem na czele liczy, że podnoszone od lat postulaty o zapewnienie lekarzom właściwych warunków pracy i wynagrodzeń wreszcie znajdą zrozumienie.
fot. SIL

„Pozostajemy w przekonaniu, że ze strony wszystkich odpowiedzialnych podmiotów, w tym organizatorów i pracodawców w ochronie zdrowia, znajdziemy wreszcie zrozumienie dla podnoszonych przez Śląską Izbę Lekarską od lat postulatów o zapewnienie lekarzom właściwych warunków pracy i wynagrodzeń” – czytamy w oficjalnym stanowisku Prezydium ŚIL.

Władze samorządu lekarskiego na Śląsku wskazują na brak perspektywicznej polityki zdrowotnej w Polsce w ostatnich kilkunastu latach. Konsekwencją tego jest: –  niewystarczająca liczba praktykujących lekarzy, w relacji do liczby mieszkańców, plasująca nasz kraj na końcowym miejscu w Europie – starzenie się kadry lekarskiej w wielu specjalnościach medycznych – niskie, malejące w ostatnich latach publiczne nakłady na ochronę zdrowia – niska stawka w przeliczeniu na godzinę pracy lekarza, wyliczona m.in. na podstawie przeprowadzonej analizy wynagrodzeń 3 tysięcy lekarzy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w szpitalach znajdujących się na terenie działania Śląskiej Izby Lekarskiej.

Zdaniem ŚIL, świadomość tych niekorzystnych zjawisk była z pewnością powodem  przyjęcia w 2011 roku przez polskie władze własnej modyfikację Dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczącej czasu pracy, dopuszczającej pracę często ponad siły.

„Przy niewystarczającej liczbie lekarzy, a także przy braku odpowiedniej wielkości środków finansowych będących w dyspozycji większości pracodawców, wymusza się na lekarzach podejmowanie i wykonywanie dodatkowej pracy w warunkach odbiegających często od przyjętych za standardowe” – podkreślają członkowie Prezydium Śląskiej Izby Lekarskiej.

Zdaniem okręgowej izby w Katowicach, czas pracy lekarzy powinien: zachowywać zasady bezpieczeństwa pacjenta i lekarza, być zgodny z osiągnięciami naukowymi, technicznymi, społecznymi oraz oczekiwaniami obowiązującymi w nowoczesnej Europie i w świecie, umożliwić przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu na naukę, jak również być proporcjonalny do czasu poświęconego na niezbędny odpoczynek i nie powinien zawłaszczać czasu, przeznaczonego dla najbliższych.

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

Tu muzyka i medycyna mówią jednym językiem

10. Międzynarodowy Festiwal dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” To pierwsze przedsięwzięcie na świecie, którego celem jest zaprezentowanie…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

10. Festiwal „Ślimakowe Rytmy”: 10-12 lipca 2024

W dniach 10-12 lipca odbędzie się niecodzienny – ze względu na uczestników ze świata – jubileuszowy 10. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży…
LEKARZCo? Gdzie? Kiedy?

Powstanie Centrum Naukowo-Szkoleniowe Opieki Senioralnej

Polska zdecydowanie odstaje od największych krajów Europy i Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o zapewnienie dostępność w stacjonarnych domach opieki. To, co planuje…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter