NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?

Stanowisko PUOP w sprawie planu finansowego NFZ

Trzynaście organizacji pacjentów zrzeszone w Polskiej Unii Organizacji Pacjentów w dniu 22 maja b.r. przekazały do Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta, oficjalne stanowisko w sprawie projektu nowelizacji planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia.

W stanowisko organizacje wskazały deficyty w finansowaniu kluczowych obszarów ochrony zdrowia, takich jak: programy lekowe, profilaktyka, rehabilitacja i opieka psychiatryczna. Stanowisko zawiera rekomendacje dotyczące wspomnianych obszarów i oczekiwania pacjentów co do polityki zdrowotnej i lekowej resortu zdrowia i NFZ.

– Mając na uwadze, że plan finansowy NFZ przewiduje minimalny przyrost środków finansowych w ramach programów lekowych, tj. o 0,47% (19 mln zł) oraz na chemioterapię o 0,88% (13 mln zł), wyrażamy nasze zaniepokojenie faktem przeznaczenia niedostatecznych środków w stosunku do realnych potrzeb pacjentów, m.in. kardiologicznych, onkologicznych oraz diabetologicznych. Mamy też na uwadze choroby neurologiczne, reumatologiczne, a także choroby rzadkie – komentuje Beata Ambroziewicz, Prezes PUOP.

– Po analizie całkowitego budżetu przeznaczonego na refundację, w szczególności pozycji: B2.16 (Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210, poz. 2135 ze zm.) + na refundację apteczną – 218 mln zł) liczymy, że na najpilniejsze potrzeby różnych grup chorych w zakresie terapii lekowych zostaną przeznaczone środki ze wspomnianej rezerwy. Zwłaszcza w kontekście zapewnienia dostępu do priorytetowych obszarów, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowiakontynuuje Ambroziewicz.

Pragniemy podkreślić, iż pomimo wzrastających nakładów na zdrowie, pod względem dostępu do innowacyjnych terapii Polska zajmuje przedostatnie miejsce w Europie, a w kontekście udziału w aptecznej refundacji – ostatnie[. Ponadto nadal istotnym wyzwaniem pozostaje wzrastająca zachorowalność na choroby cywilizacyjne, przykładowo zachorowalność na schorzenia układu krążenia w 2017 rok wyniosła ok. 390 tyś. nowych przypadków. Na cukrzycę choruje w Polsce obecnie prawie 3 mln. osób. Prognozy Krajowego Rejestru Nowotworów przewidują, że w 2025 chorych na nowotwory będzie o 15% więcej (wg Krajowego Rejestru Nowotworów), a według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 2030 roku cukrzyca będzie siódmą z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie.

Podsumowując, zgodnie z naszym stanowiskiem jedynie kompleksowa opieka, zarówno pod względem dostępu do świadczeń, technologii medycznych, rehabilitacji oraz koordynacji opieki może przynieść zmiany odpowiadające potrzebom zdrowotnym społeczeństwa – w tym także poprzez prowadzenie efektywnej polityki zdrowotnej państwa, bazującej na doświadczeniach pacjentów (patient experience). Dlatego oczekujemy, że lokowanie dodatkowych środków ze składki zdrowotnej oraz ze wzrostu procentowego PKB przeznaczanego na zdrowie, będzie oparte o analizę potrzeb, uzgadnianą ze środowiskiem pacjentów oraz ekspertów, tak aby ograniczyć śmiertelność z powodu najczęstszych chorób dziesiątkujących nasze społeczeństwo.

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

Czy dziedziczymy skutki traumy poprzednich pokoleń?

Odpowiedzi na to pytania szukali będą szukać uczestnicy II Konferencji Siła Więzi, która w dniach 28-29.06 odbędzie się w Warszawie pod hasłem…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

9 czerwca 2.KNDS: Polska Szkoła Otochirurgii

Już wkrótce w ramach 2. Kongresu Nauka dla Społeczeństwa o Polskiej Szkole Otochirurgii będą rozmawiać wybitni eksperci. Spotkanie odbędzie się w niedzielę,…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

9 czerwca 2.KNDS: Niezbadane granice neuroplastyczności mózgu

Już wkrótce w ramach 2. Kongresu Nauka dla Społeczeństwa temat ten będzie dyskutowany podczas debaty zorganizowanej przez Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego (IFPS)….
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter