NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Aktualności

Sukcesy Ochronie Zdrowia w 2018

Kapituła konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny, w której skład wchodzą najbardziej wpływowe osoby ze świata medycyny, m.in. byli ministrowie zdrowia, wybitni specjaliści oraz szefowie najważniejszych organizacji sektora medycznego, wybrała laureatów osiemnastej edycji tego przedsięwzięcia. Podczas uroczystej gali zostaną uhonorowani najlepsi menedżerowie placówek medycznych – liderzy, którzy mogą pochwalić się osiągnięciami w zakresie zdrowia publicznego, działalności charytatywnej czy edukacyjno-szkoleniowej.

Zwieńczeniem plebiscytu będzie okolicznościowa gala, która odbędzie się 10 stycznia 2019 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Prezentujemy pełną listę zwycięzców

Osobowość Roku 2018 w Ochronie Zdrowia

Nagrodzony w tej kategorii został Polski Pacjent.

Kapituła konkursu zdecydowała się wyróżnić zwykłego, szarego, polskiego pacjenta, ponieważ to na nim spoczywa największy ciężar ochrony własnego zdrowia. Polski Pacjent musi posiadać sporą wiedzę o meandrach funkcjonowania systemu, by dożyć w dobrym zdrowiu starości.

Menedżer Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne

Zwycięzcą w tej kategorii został Piotr Pobrotyn, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Nagroda została przyznana między innymi za modernizację szpitala oraz utrzymanie płynności finansowej, stały dodatni wynik finansowy od 2007. W szpitalu stworzono największy w regionie centralny blok operacyjny z 20 salami zabiegowymi, wyposażonymi w śródoperacyjny rezonans magnetyczny, neuronawigację oraz w salę hybrydową. Prowadzone są stałe działania w kierunku komplementarnego leczenia chorych, tworzenia zespołów szybkiej diagnostyki oraz interdyscyplinarnych kompleksów medycznych obejmujących diagnostykę leczenia.

Wyróżnieni w kategorii Menedżer Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne to:

– Jacek Witold Białobłocki, dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ w Mławie,

– Renata Jażdż-Zaleska, prezes zarządu Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II w Polanicy-Zdrój,

– Izabela Marcewicz-Jendrysik, dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci,

– Małgorzata Zaława-Dąbrowska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz.

Menedżer Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – placówki prywatne

W tej kategorii nagroda główna trafiła do zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach – prezesa Pawła Żuka oraz wiceprezesa Artura Prusaczyka.

Centrum to bardzo silna baza diagnostyczna, z tomografią włącznie, ale też rehabilitacja i stomatologia. Siedlecka firma nie tylko uczestniczy w programie POZ Plus, ale w części jego założyciele sami stworzyli ten program.

Wyróżniony w kategorii Menedżer Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – placówki prywatne został:

prof. Piotr Skarżyński z Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

Lider Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital

Zwycięzcą w tej kategorii zostało Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, którego dyrektorem jest Jakub Kraszewski.

Kapituła doceniła zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie informatyzacji szpitala. W klinice działa unikatowy system rezerwacji sal operacyjnych, wprowadzono także system kolejkowego Qmatic, który usprawnia proces rejestracji pacjentów.

Wyróżnieni w kategorii Lider Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital to:

– Centrum Medyczne Carolina w Warszawie,

– Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

– Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Lider Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – zdrowie publiczne

Kapituła postanowiła przyznać nagrodę Dawidowi Ciemiędze, lekarzowi pediatrze, który wypowiedział wojnę antyszeczpionkowcom. Pozornie anonimowi internauci zareagowali falą hejtu w mediach społecznościowych na jego posty z merytorycznymi argumentami zaprzeczającymi pseudonaukowym teoriom na temat szkodliwości szczepień. Dawid Ciemięga postanowił podjąć batalię sądową z atakującymi go oszczercami, torując w ten sposób drogę innym lekarzom w walce z bezkarnymi do tej pory internetowymi oszustami.

Wyróżniony w kategorii Lider Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – zdrowie publiczne został:

Roman Kolek, wicemarszałek Województwa Opolskiego.

Lider Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa

W tej kategorii zwycięzcą został prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kapituła doceniła liczne akcje edukacyjne organizowane przez GUM. Działania prowadzone przez gdański ośrodek akademicki angażują zarówno społeczność studencką jak i pozaakademicką. Realizowane programy służyły między innymi zapobieganiu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z domów dziecka, promowaniu zdrowego trybu życia, czy podnoszeniu świadomości społecznej w obrębie transplantologii.

Wyróżnieni w kategorii Lider Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa to:

– prof. Wojciech Drygas, dyrektor międzynarodowego programu CINDI (Coordinated Noncommunicable Disease Intervention) w Polsce,

– prof. Romuald Krajewski,  kierownik Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Rady Lekarskiej,

– Projekt „Z miłości do aktywności” realizowany przez Fundację Misja Medyczna.

Lider Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – działalność charytatywna

Zwycięzcą kategorii został ogólnopolski projekt społeczny Szlachetna Paczka organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc – rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. Szlachetna Paczka dociera między innymi do osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Wyróżnieni w kategorii Lider Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – działalność charytatywna to:

– Fundacja Na Ratunek Dzieciom Z Chorobą Nowotworową,

– Stowarzyszenie Sarcoma.

Lider Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – media i PR

Zwycięzcą zostało Stowarzyszenie Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia.

Kapituła doceniła kompleksową działalność Stowarzyszenia na rzecz integracji dziennikarzy zajmujących się problematyką zdrowia i medycyny, a także innych środowisk propagujących zdrowy styl życia.

W tej kategorii wyróżniono:

– Karolinę Kowalską, redaktorkę Rzeczpospolitej,

– Aleksandrę Rudnicką, redaktorkę pisma Głos Pacjenta Onkologicznego,

– Larysę Żuchowską, PR Menagera firmy Adamed Pharma.

W tym roku redaktorzy czasopisma Menedżer Zdrowia przyznali także Nagrody Specjalne Menedżera Zdrowia.

Otrzymali je:

– firma MedApp za projekt CarnaLife Holo, który pomaga zwizualizować skany badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego czy echa serca w 3D,

– Spółka Polmedi za opracowanie systemu telemedycznego iWound do zarządzania zdalnymi konsultacjami w obszarze leczenia ran.

 

Nagrodą Specjalną Menedżera Zdrowia za dokonania życia został wyróżniony prof. Marian Zembala. 

Powiązane artykuły
Aktualności

O HIV na Pol’And’Rock Festival

Podczas festiwalu Pol’And’Rock, który w tym roku odbędzie się na lotnisku Czaplinek – Broczyno w województwie zachodniopomorskim, edukatorzy Towarzystwa Rozwoju Rodziny – oddział…
Aktualności

Szpital zza kulis, czyli nieznane zawody szpitalne

Praca w szpitalu nie kończy się na zawodzie lekarza, położnej czy pielęgniarki. W placówkach medycznych zatrudnionych jest wiele „niewidzialnych” osób, bez których…
Aktualności

MZ znosi limity na refundację wyrobów stomijnych

MZ opublikowało projekt rozporządzenia, która diametralnie zmienia formę refundacji wyrobów stomijnych wydawanych na zlecenie, która dla stomików jest bardzo niekorzystna. W Polsce…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter