NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Ważny jest każdy oddech

W Polsce astmę ma blisko 4 miliony osób, jednak ponad połowa z nich nie wie o swojej chorobie. W maju ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna na temat tej choroby.

Czynnikami predysponującymi do wystąpienia astmy są m.in. uwarunkowania genetyczne, płeć (wyniki badań wskazują jednoznacznie na istnienie związku pomiędzy hormonami żeńskimi a stopniem ciężkości astmy), środowisko pracy czy obecność większej liczby eozynofilii (rodzaj białych ciałek krwi) w drogach oddechowych.

Szacuje się, że najcięższa postać astmy dotyka ok. 10 proc. pacjentów. Pomimo że dotyczy niewielkiej grupy osób, to obarczona jest najpoważniejszymi powikłaniami i najgorszym rokowaniem. Z powodu astmy ciężkiej prawie co drugi pacjent przynajmniej raz w roku trafia do szpitala.

Ataki duszności, brak możliwości swobodnego oddychania, a także uczucie lęku czy depresja – tak wygląda codzienność osób cierpiących na astmę ciężką. Ze względu na objawy i charakter choroby, która atakuje z zaskoczenia, pacjenci mają nieustanne poczucie zagrożenia.

W maju ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna „Dotleń się wiedzą”, której celem jest poszerzenie wiedzy Polaków na temat astmy ciężkiej. Inicjatywę wspiera Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Akcję zainaugurował Piknik Naukowy w Warszawie, w którym uczestniczyło 4 tys. osób, z czego prawie 600 skorzystało z interaktywnej instalacji, pozwalającej porównać w jaki sposób oddech astmatyka różni się od osoby zdrowej. Elementem kamanii jest strona internetowa www.dotlensiewiedza.pl oraz gra viralowa, która uświadamia, iż oddychanie – czynność, która jest naturalna i na co dzień jej nie zauważamy  – dla pacjentów z astmą ciężką stanowi duży problem i wyzwanie.

Powiązane artykuły
LEKARZWszechstronny lekarz

Post-COVID trwa i zbiera żniwo SARS-CoV-2

10 procent osób, które przechorowały COVID-19, doświadcza trwałych zaburzeń węchu. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Europejską Akademię Neurologiczną (EAN), do ostrych…
LEKARZWszechstronny lekarz

Niepokojące dane: polscy neurolodzy coraz częściej doświadczają wypalenia zawodowego!

Zbyt mało lekarzy neurologów dla tak wielu pacjentów. Konieczne są zmiany systemowe w organizacji pracy – takie wnioski płyną z niedawno zakończonego…
LEKARZWszechstronny lekarz

Narkotyki i alkohol są jeszcze bardziej niebezpieczne

Zmiany klimatyczne mogą przyczyniać się do nasilenia zaburzeń związanych z zażywaniem narkotyków i spożywaniem alkoholu. Według badań przeprowadzonych przez naukowców zajmujących się…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter