NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Ważny jest każdy oddech

W Polsce astmę ma blisko 4 miliony osób, jednak ponad połowa z nich nie wie o swojej chorobie. W maju ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna na temat tej choroby.

Czynnikami predysponującymi do wystąpienia astmy są m.in. uwarunkowania genetyczne, płeć (wyniki badań wskazują jednoznacznie na istnienie związku pomiędzy hormonami żeńskimi a stopniem ciężkości astmy), środowisko pracy czy obecność większej liczby eozynofilii (rodzaj białych ciałek krwi) w drogach oddechowych.

Szacuje się, że najcięższa postać astmy dotyka ok. 10 proc. pacjentów. Pomimo że dotyczy niewielkiej grupy osób, to obarczona jest najpoważniejszymi powikłaniami i najgorszym rokowaniem. Z powodu astmy ciężkiej prawie co drugi pacjent przynajmniej raz w roku trafia do szpitala.

Ataki duszności, brak możliwości swobodnego oddychania, a także uczucie lęku czy depresja – tak wygląda codzienność osób cierpiących na astmę ciężką. Ze względu na objawy i charakter choroby, która atakuje z zaskoczenia, pacjenci mają nieustanne poczucie zagrożenia.

W maju ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna „Dotleń się wiedzą”, której celem jest poszerzenie wiedzy Polaków na temat astmy ciężkiej. Inicjatywę wspiera Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Akcję zainaugurował Piknik Naukowy w Warszawie, w którym uczestniczyło 4 tys. osób, z czego prawie 600 skorzystało z interaktywnej instalacji, pozwalającej porównać w jaki sposób oddech astmatyka różni się od osoby zdrowej. Elementem kamanii jest strona internetowa www.dotlensiewiedza.pl oraz gra viralowa, która uświadamia, iż oddychanie – czynność, która jest naturalna i na co dzień jej nie zauważamy  – dla pacjentów z astmą ciężką stanowi duży problem i wyzwanie.

Powiązane artykuły
KongresWszechstronny lekarz

Szybka diagnostyka kluczowa w chorobach neurologicznych u dzieci

Choroby neurologiczne, do których zaliczamy m.in. udar mózgu, choroby neurometaboliczne oraz padaczkę, to jeden z głównych problemów zdrowotnych na świecie. Dotyczą one…
Wszechstronny lekarz

Badanie EEG i VEEG – pierwszy krok do diagnostyki padaczki

Tylko w Polsce z padaczką (epilepsją) zmaga się według szacunków ok. 400 tys. osób. Rozpoznanie tej choroby wymaga od specjalisty ogromnej wiedzy…
Wszechstronny lekarz

Podskórny system defibrylujący w profilaktyce nagłego zgonu sercowego

Każdego roku liczba pacjentów leczonych z wykorzystaniem podskórnych systemów defibrylujących w Polsce niemal się podwaja. Wyniki rejestrowane w polskich ośrodkach nie odbiegają…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter