NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Ważny jest każdy oddech

W Polsce astmę ma blisko 4 miliony osób, jednak ponad połowa z nich nie wie o swojej chorobie. W maju ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna na temat tej choroby.

Czynnikami predysponującymi do wystąpienia astmy są m.in. uwarunkowania genetyczne, płeć (wyniki badań wskazują jednoznacznie na istnienie związku pomiędzy hormonami żeńskimi a stopniem ciężkości astmy), środowisko pracy czy obecność większej liczby eozynofilii (rodzaj białych ciałek krwi) w drogach oddechowych.

Szacuje się, że najcięższa postać astmy dotyka ok. 10 proc. pacjentów. Pomimo że dotyczy niewielkiej grupy osób, to obarczona jest najpoważniejszymi powikłaniami i najgorszym rokowaniem. Z powodu astmy ciężkiej prawie co drugi pacjent przynajmniej raz w roku trafia do szpitala.

Ataki duszności, brak możliwości swobodnego oddychania, a także uczucie lęku czy depresja – tak wygląda codzienność osób cierpiących na astmę ciężką. Ze względu na objawy i charakter choroby, która atakuje z zaskoczenia, pacjenci mają nieustanne poczucie zagrożenia.

W maju ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna „Dotleń się wiedzą”, której celem jest poszerzenie wiedzy Polaków na temat astmy ciężkiej. Inicjatywę wspiera Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Akcję zainaugurował Piknik Naukowy w Warszawie, w którym uczestniczyło 4 tys. osób, z czego prawie 600 skorzystało z interaktywnej instalacji, pozwalającej porównać w jaki sposób oddech astmatyka różni się od osoby zdrowej. Elementem kamanii jest strona internetowa www.dotlensiewiedza.pl oraz gra viralowa, która uświadamia, iż oddychanie – czynność, która jest naturalna i na co dzień jej nie zauważamy  – dla pacjentów z astmą ciężką stanowi duży problem i wyzwanie.

Powiązane artykuły
Wszechstronny lekarz

Czym jest i jak leczyć nadpotliwość

Nadpotliwość to zaburzenie, które silnie wpływa na wiele dziedzin życia codziennego pacjentów. Terapię powinna poprzedzić dokładna diagnostyka, a wybór leczenia musi uwzględniać…
Wszechstronny lekarz

Presbyfonia. To można wyleczyć!

Fizjologiczne zmiany spowodowane starzeniem się organizmu dotyczą również narządu głosu, który w wieku senioralnym zaczyna zmieniać swoje brzmienie (presbyfonia). Takie związane z…
Wszechstronny lekarz

Pierwotne niedobory odporności

Pierwotne niedobory odporności (PNO) to grupa zaburzeń spowodowanych nieprawidłowym funkcjonowaniem układu immunologicznego lub jego brakiem zdolności do zwalczania zakażeń. PNO mogą być…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter