NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Aktualności

Współpraca naukowa z USA

Minister Zdrowia powołał Zespół do spraw współpracy naukowej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. W myśl porozumienia naukowcy z Polski i Ameryki będą wzmacniać i rozszerzać współpracę w zakresie wspólnych badań i szkoleń.

Wśród priorytetów znalazły się : choroby zwalczane drogą szczepień i inne choroby zakaźne, gruźlica, w tym szczególnie jej szczepy wielolekooporne i szczepy o rozszerzonej lekooporności, grypa pandemiczna, choroby przewlekłe, w szczególności choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe, cukrzyca, choroby układu oddechowego i demencja. Wspólne polsko-amerykańskie badania dotyczyć będą także zdrowia psychicznego.

Współpraca polegać będzie na prowadzeniu wspólnych programów naukowych i badań, wymiany i szkoleń naukowców i ekspertów, dzielenia się doświadczeniami, organizowania spotkań i konferencji. Zadaniem Zespołu jest opracowanie i utrzymanie stałego modelu współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Memorandum o Porozumieniu w Zakresie Zdrowia i Nauk Medycznych Pomiędzy Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, z jednej strony i Ministerstwem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej, z drugiej Strony, podpisano w Waszyngtonie.

Podpisane porozumienie obowiązywać będzie przez 5 lat.

 W skład Zespołu polskich naukowców wchodzą:

– Przewodniczący Zespołu – Jakub Berezowski – Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia;

– Zastępca Przewodniczącego Zespołu – dr hab. n. med. Piotr Szymański – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego;

członkowie:

– dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki – Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego,

– prof. dr hab. n. med. Jan Walewski – Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie,

– prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski – Kierownik Ośrodka Terapii Fagowej Centrum Medycznego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu,

– prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna – Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

– prof. dr hab. n. biol. Marek Konarzewski – doradca Ministra Spraw Zagranicznych,

– prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko – Prorektor do spraw Nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

– dr n. med. Roman Topór-Mądry – Prezes Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji,

– Łukasz Wojdyga – Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,

– Robert Rusak – Prezes Ogólnopolskiej Izby Wyrobów Medycznych POLMED,

– Radosław Sierpiński – Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw utworzenia Agencji Badań Medycznych,

– Przemysław Humięcki – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia.

zdj. : MZ

Powiązane artykuły
Aktualności

O HIV na Pol’And’Rock Festival

Podczas festiwalu Pol’And’Rock, który w tym roku odbędzie się na lotnisku Czaplinek – Broczyno w województwie zachodniopomorskim, edukatorzy Towarzystwa Rozwoju Rodziny – oddział…
Aktualności

Szpital zza kulis, czyli nieznane zawody szpitalne

Praca w szpitalu nie kończy się na zawodzie lekarza, położnej czy pielęgniarki. W placówkach medycznych zatrudnionych jest wiele „niewidzialnych” osób, bez których…
Aktualności

MZ znosi limity na refundację wyrobów stomijnych

MZ opublikowało projekt rozporządzenia, która diametralnie zmienia formę refundacji wyrobów stomijnych wydawanych na zlecenie, która dla stomików jest bardzo niekorzystna. W Polsce…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter