NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

Wyższa renta socjalna i wsparcie osób niepełnosprawnych

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał dwie ustawy, dzięki którym wprowadzone zostaną szczególne uprawnienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podwyższona zostanie renta socjalna osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu.

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności precyzuje zakres wsparcia osób, które niezależnie od wieku posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych.

Zmiany wprowadzone w tej ustawie uprawniają ww. osoby do:

  1. korzystania z wyrobów medycznych, które zostały określone w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków medycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Oznacza to, że osoby uprawnione mogą korzystać z wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (określonego w ww. ustawie), według wskazań medycznych i bez uwzględniania okresów użytkowania takich wyrobów;
  2. korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach;
  3. korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uprzedniego uzyskania skierowania.

Ponadto dla tej grupy pacjentów ustawa znosi limit finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i finansowanych z jego budżetu. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Z kolei celem zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej – jest podniesienie osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu wysokości renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Orzeczenie wydawane jest, gdy naruszenie sprawności organizmu powstało:

  1. przed ukończeniem 18. roku życia;
  2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;
  3. w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r., z mocą wsteczną od dnia 1 czerwca 2018 r. Oznacza to, że do końca sierpnia renty będą wypłacane w dotychczasowej wysokości, a we wrześniu 2018 r. nastąpi wyrównanie. Ponowne ustalenie wysokości rent socjalnych dokonane zostanie z urzędu.

źródło: bpp.gov.pl

Powiązane artykuły
Aktualności

O HIV na Pol’And’Rock Festival

Podczas festiwalu Pol’And’Rock, który w tym roku odbędzie się na lotnisku Czaplinek – Broczyno w województwie zachodniopomorskim, edukatorzy Towarzystwa Rozwoju Rodziny – oddział…
Co? Gdzie? Kiedy?

Szansa dla dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Naukowcy z Warszawy szukają nowych metod terapeutycznych dla dzieci z przewlekłym wirusowym zapalaniem wątroby typu C. W 2010 r. Światowa Organizacja Zdrowia…
Aktualności

Szpital zza kulis, czyli nieznane zawody szpitalne

Praca w szpitalu nie kończy się na zawodzie lekarza, położnej czy pielęgniarki. W placówkach medycznych zatrudnionych jest wiele „niewidzialnych” osób, bez których…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter