NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?

Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Helix Immuno-Oncology.

W skład Zarządu Spółki wchodzą – obecny Prezes Zarządu Helix Immuno-Oncology, dr Paweł Wiśniewski oraz dr Dorota Gierej-Czerkies, która objęła funkcję Dyrektora Operacyjnego.

Zmianie uległ również skład Rady Nadzorczej Spółki. W skład Rady Nadzorczej Helix Immuno-Oncology wchodzą: dr Heman Chao, obecny Prezes i Dyrektor Naukowy spółki-matki Helix BioPharma Corp., prof. Sławomir Majewski, dr Marek Orłowski oraz Andreas Kandziora. Decyzją członków Rady Nadzorczej prof. Majewski został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zmiany w Zarządzie, jak i Radzie Nadzorczej Helix Immuno-Oncology spowodowane są rozszerzeniem skali działalności Spółki oraz dynamicznym rozwojem pionu projektów własnych, w szczególności prac badawczo-rozwojowych nad cząsteczką terapeutyczną V-DOS47. Cząsteczka ta, to kolejny po L-DOS47 potencjalny lek immunoonkologiczny oparty o autorską platformę technologiczną Helixa – Tumour Defence Breaker (DOS47). Ze względu na znakomite rezultaty prac nad V-DOS47, Spółka podjęła decyzję o kontynuacji rozwoju cząsteczki zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Ponadto, Spółka będzie kontynuowała, w ścisłej współpracy z Helix BioPharma Corp., prace nad rozwojem terapii opartej o modyfikowane limfocyty T (CAR-T) w ramach tworzonego Europejskiego Centrum Immunoterapii Nowotworów ECIN. Helix Immuno-Oncology będzie kontynuowało współpracę z Helix BioPharma Corp. w ramach prowadzonych w Europie badań klinicznych II fazy nad L-DOS47 w połączeniu z winorelbiną/cisplatyną, w terapii niedrobnokomórkowego raka płuca. Spółka będzie reprezentowała Sponsora – Helix BioPharma Corp. na mocy umowy agencyjnej.

Realizacją założonych planów kieruje doświadczony zespół zarządzający specjalizujący się w obszarze biotechnologii i immunoterapii. Zarówno dr Paweł Wiśniewski, jak i dr Dorota Gierej-Czerkies od lat są zaangażowani w koordynację rozwojowych inicjatyw biotechnologicznych.

Dr Paweł Wiśniewski, pełniący obecnie funkcję Prezesa Zarządu, nim dołączył do zespołu Helix Immuno-Oncology, był założycielem i Prezesem Zarządu w Instytucie Analiz Genetycznych INAGEN Sp. z o.o., współzałożycielem, pomysłodawcą i dyrektorem generalnym Glia Sp. z o.o., menedżerem w Peptaderm Sp. z o. o. oraz doradcą Eastern European Investment Management Venture Capital Fund. Swoje specjalistyczne doświadczenie zdobył poprzez kompleksowe zarządzanie biznesem biotechnologicznym w obszarze m. in. transferu technologii, rozwoju leków, ochrony własności intelektualnej, czy opracowywania i wdrażania strategii rozwoju firm biotechnologicznych.

Dr Dorota Gierej-Czerkies do momentu powołania na Członka Zarządu Helix Immuno-Oncology, kierowała w Spółce projektem rozwoju terapii komórkowej. Jest naukowcem ze specjalistycznymi kompetencjami zarządzania innowacjami w obszarze biotechnologii, w szczególności w zakresie transferu technologii, analizy potencjału rynkowego, ochrony własności intelektualnej, planowania i wdrażania strategii rozwoju firm biotechnologicznych oraz nawiązywania i utrzymywania relacji z partnerami naukowymi. Przed dołączeniem do Helix Immuno-Oncology, dr Gierej-Czerkies była partnerem w BM Consulting, współzałożycielką i partnerem zarządzającym w Laboratorium Mikrobiologicznym Quanteam, a swoje doświadczenie zdobywała m. in. w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, BTM Mazowsze oraz AstraZeneca.

 

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

9 czerwca 2.KNDS: Polska Szkoła Otochirurgii

Już wkrótce w ramach 2. Kongresu Nauka dla Społeczeństwa o Polskiej Szkole Otochirurgii będą rozmawiać wybitni eksperci. Spotkanie odbędzie się w niedzielę,…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

9 czerwca 2.KNDS: Niezbadane granice neuroplastyczności mózgu

Już wkrótce w ramach 2. Kongresu Nauka dla Społeczeństwa temat ten będzie dyskutowany podczas debaty zorganizowanej przez Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego (IFPS)….
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

10 czerwca 2.KNDS: Czy przyszłość gatunku ludzkiego tkwi w genetyce?

To będzie niezwykła naukowa uczta! Już wkrótce podczas 2. Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa”, w poniedziałek 10 czerwca 2024 o godz. 10:00, goście…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter