NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Kongres

Znaczenie profilaktyki zaburzeń psychicznych

Moderator: dr hab. Robert Pudlo, prof. SUM

Uczestnicy: dr Anna Szczegielniak; dr hab. Jan Szczegielniak, prof. PO; prof. Adam Wichniak

Opracowanie: dr hab. Robert Pudlo, prof. SUM

W ostatnich latach lawinowo wzrasta liczba publikacji dotyczących znaczenia profilaktyki zaburzeń psychicznych. Akcentuje się pewne odrębności psychoprofilaktyki w stosunku do profilaktyki chorób somatycznych, zwłaszcza w profilaktyce pierwszorzędowej, gdzie obok konieczności utrzymania aktywności fizycznej, zdrowej diety i przestrzegania zasad higieny snu istotne jest utrzymanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, świadomej hierarchii wartości i dobrych relacji społecznych.

W profilaktyce drugiej fazy kluczowe jest uznanie, że zaburzenia psychiczne nie są „normalną” reakcją psychologiczną, lecz mają swoją biologiczną dynamikę i wymagają leczenia w najwcześniejszych fazach rozwoju.

Znaczenie zyskuje też profilaktyka trzeciorzędowa. Wykazano na przykład przydatność ćwiczeń aerobowych w redukowaniu większości objawów schizofrenii. Z badań epidemiologicznych wynika, że u osób o wysokiej wrażliwości genetycznej na depresję aktywność fizyczna redukuje ryzyko ujawnienia się choroby, a połączenie precyzyjnej aktywizacji ruchowej, aktywizacji społecznej, psychoedukacji i dietetyki poprawia pamięć, szybkość procesów psychicznych i funkcje wykonawcze u osób zagrożonych otępieniem.

Posumowaniem sesji mogą być trzy wnioski:

1. Częstość i nasilenie zaburzeń psychicznych mogą być skutecznie redukowane za pomocą oddziaływań profilaktycznych wszystkich trzech faz.

2. Obok zdrowego stylu życia zasadnicze znaczenie ma wczesne leczenie lekceważonych zaburzeń psychicznych – bezsenności, lęku i depresji.

3. W rozwiniętych zaburzeniach psychicznych profilaktyka trzeciej fazy jest jedną z najbardziej efektywnych form oddziaływań z bardzo dobrą proporcją koszt/efekt.

Szczegółowa analiza publikacji na temat psychoprofilaktyki sugeruje, że niewystarczające efekty oddziaływań najczęściej wynikają z ich nieprecyzyjnej aplikacji.

Link do nagrania:

Dzień 2., kanał 4. – czas rozpoczęcia: 3:36:57

Powiązane artykuły
Kongres

Neurostymulacje stosowane w terapii szumów usznych

Z uwzględnieniem alternatywnej metody ich leczenia za pomocą prototypowego urządzenia do elektro- i magnetostymulacji ucha – zarejestrowanego jako Patent Europejski (EPO –…
Kongres

Stan zdrowia Polaków a środowisko

Już Tales z Miletu mówił, że świat powstał z wody, a Heraklit z Efezu twierdził, że wszystko płynie i nie sposób wstąpić…
Kongres

Środowisko a problemy neurologiczne u dzieci

Panel Komitetu Nauk Neurologicznych PAN – Zespołu Neurologii Dziecięcej Moderatorzy: prof. Ewa Pilarska, prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Uczestnicy: dr n. med. Agnieszka Sawicka,…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *