NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?

Zostań Liderem Nauk Farmaceutycznych

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych adresowanego jest do doktorów nauk farmaceutycznych, podejmujących prace badawcze o charakterze aplikacyjnym. Jego celem jest promowanie nowych patentów i innowacyjnych rozwiązań, które mogą mieć praktyczne zastosowanie.

fot. archiwum

Innowacje to słowo-klucz w debacie nad rozwojem współczesnej gospodarki. W dobie nowych, zaawansowanych technologii innowacyjność jest priorytetem, szczególnie dla państw i firm, które chcą nadążyć za konkurencją i wzmocnić swoją pozycję na rynku. Dlatego tak istotna jest efektywna współpraca pomiędzy specjalistami, posiadającymi odpowiednią wiedzę, a światem przemysłu, który z kolei dysponuje środkami pozwalającymi tę wiedzę rozwijać i przekuwać w praktyczne rozwiązania technologiczne, poprawiające jakość życia.

Rozwój nowych technologii wiąże się jednak niejednokrotnie z bardzo kosztownymi badaniami. Wiele uczelni nie może sobie zaś pozwolić na odpowiednio wysoki poziom finansowania projektów badawczych młodych, zdolnych naukowców. W takich właśnie przypadkach z pomocą może przyjść przemysł, który potrzebuje wysokiej klasy naukowców i który jest w stanie wspomóc ich działania.

Potrzeby młodych naukowców i świata biznesu znakomicie stymulują do współpracy, która może nieść ze sobą korzyści dla wszystkich w nią zaangażowanych. Firmy, inwestując w badania, mogą udoskonalać własne produkty, a dzięki temu ugruntować swoją pozycję na rynku. Uczelnie zaś, dzięki współpracy z firmami, zyskują lepszy wgląd w aktualne wymagania rynku, przez co mogą doskonalić swoją ofertę naukową i dydaktyczną. Wreszcie, dzięki odpowiedniemu finansowaniu, młodzi badacze mogą w pełni realizować i rozwijać swój potencjał, nie martwiąc się przy tym o utrzymanie.

„Myślę, że każdy młody naukowiec ma ambicje, żeby zrobić coś pożytecznego, dokonać jakiegoś odkrycia na miarę Nagrody Nobla” – zauważa dr Szczęśniak-Sięga z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.Z tych właśnie względów stwarzanie dogodnych warunków współpracy między światem akademickim i przemysłowym oraz późniejsze ich wykorzystanie jawi się jako działanie konieczne i – co najważniejsze – przynoszące wszystkim wymierne korzyści.

Konkurs Lider Nauk Farmaceutycznych, którego piąta edycja właśnie się rozpoczyna jest przykładem tego, że dostosowana do współczesnych realiów praca badawcza może jednocześnie stanowić dla młodych naukowców świetną ścieżkę kariery zawodowej.

Zgłoszone prace oceniane są ze względu na dwa główne kryteria: 1) rozprawa musi cechować się aplikacyjnością, czyli potencjałem do wykorzystania w praktyce; 2) powinna też charakteryzować się nowatorstwem w zakresie metodologii, spełniając jednocześnie najwyższe standardy pracy naukowej. Spełnienie tych założeń gwarantuje, że doktorat będzie stanowił rzeczywisty wkład w rozwój innowacyjności. Wymagania te podwyższają również poziom konkursowych zmagań.

Prace oceniane są dwuetapowo przez grono doświadczonych i uznanych autorytetów z dziedziny farmacji. Na początku Rady poszczególnych wydziałów farmaceutycznych wybierają i zgłaszają do konkursu maksymalnie dwie prace spełniające wymagania techniczne (doktorat obroniony na danym wydziale, napisany przez magistra nauk farmaceutycznych) i merytoryczne; termin zgłaszania prac w bieżącej edycji upływa 2 lutego 2018 roku. Następnie rozprawy, zgłoszone przez wydziały biorące udział w konkursie, podlegają ocenie Komisji Konkursowej, której przewodniczy prof. Janusz Pluta, prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Wyniki zostaną ogłoszone tradycyjnie w trakcie obchodów Dnia Polskiej Farmacji, w połowie maja 2018 roku.

Wyróżnienie to jest dla mnie szczególnie cenne, przede wszystkim ze względu na pragmatyczny charakter konkursu, który promuje prace interesujące nie tylko pod względem naukowym, ale też potencjalnie istotne z punktu widzenia pacjenta. Jest to niezwykle cenna inicjatywa, gdyż współpraca pomiędzy środowiskiem akademickim a przemysłem farmaceutycznym jest absolutnie niezbędna dla rozwoju nowoczesnej medycyny – zapewnia dr n. farm Jagoda Wróbel, laureatka pierwszego miejsca w III edycji konkursu .

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.lidernaukfarmaceutycznych.pl oraz na łamach „Gazety Farmaceutycznej”, organizatora. Wyłącznym partnerem konkursu jest firma Gedeon Richter.

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

9 czerwca 2.KNDS: Polska Szkoła Otochirurgii

Już wkrótce w ramach 2. Kongresu Nauka dla Społeczeństwa o Polskiej Szkole Otochirurgii będą rozmawiać wybitni eksperci. Spotkanie odbędzie się w niedzielę,…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

9 czerwca 2.KNDS: Niezbadane granice neuroplastyczności mózgu

Już wkrótce w ramach 2. Kongresu Nauka dla Społeczeństwa temat ten będzie dyskutowany podczas debaty zorganizowanej przez Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego (IFPS)….
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

10 czerwca 2.KNDS: Czy przyszłość gatunku ludzkiego tkwi w genetyce?

To będzie niezwykła naukowa uczta! Już wkrótce podczas 2. Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa”, w poniedziałek 10 czerwca 2024 o godz. 10:00, goście…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter