NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?

Wyższa cena za lek recepturowy

Od 2016 roku uległa zmianie opłata ryczałtowa pobierana przez aptekę za wykonanie leku recepturowego.

 

Od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i będzie wynosić 9,30 zł. To efekt wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

– Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696
Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111220696)
art. 6 ust. 7 – Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.

– Dz.U. 2015 poz. 1385 (http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2015/pozycja/1385)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.
§ 1. Od dnia 1 stycznia 2016 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1850 zł.

Źródło: www.katowice.oia.pl

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?

Myj ręce, to ważne

Światowy Dzień Higieny Rąk jest obchodzony 5 maja. W tym roku skupiono się przede wszystkim na piątym punkcie Wielomodalnej Strategii WHO –…
LEKARZCo? Gdzie? Kiedy?

XXXV World Congress of Audiology zakończony

Zakończył się zorganizowany przez International Society of Audiology (ISA) światowy kongres, którego prezydentem był prof. Henryk Skarżyński. Za nami cztery dni owocnych…
LEKARZCo? Gdzie? Kiedy?

XXXV Congress of Audiology – nowa dawka wiedzy

Trzeci dzień obrad pozwalał na wymianę wiedzy i doświadczeń dotyczących  diagnostyki i terapii zaburzeń słuchu, w tym leczenia otochirurgicznego. Wiele miejsca podczas…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter