NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Terapia mięśniaków skuteczna

Kompletne wyniki badania PEARL IV przedstawione na kongresie Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Ginekologicznej (ESGE) potwierdzają skuteczność octanu uliprystalu w dawce 5 mg w długookresowej terapii mięśniaków macicy.

Mięśniaki mogą mieć znaczny wpływ na fizyczne i emocjonalne aspekty życia kobiet. fot. Archiwum

Podczas kongresu ESGE spółka Gedeon Richter ogłosiła wyniki badania PEARL IV. Badanie, które obejmowało 4 cykle leczenia z udziałem pacjentek z 46 ośrodków w 11 krajach Europy, przyniosło następujące rezultaty:
•    U co najmniej 93 proc. kobiet uzyskano zahamowanie krwawienia na zakończenie każdego z cyklów leczenia, przy czym u co najmniej 76 proc. po zakończeniu każdego z cykli terapii wystąpił brak miesiączki.
•    Po zakończeniu czwartego cyklu leczenia mediana objętości mięśniaków była mniejsza o 67 proc.
•    U odpowiednio 65,5 proc., 73,5 proc., 74,7 proc. oraz 78,1 proc. pacjentek po każdym z następujących po sobie czterech cykli leczenia UPA w dawce 5 mg nastąpiło klinicznie istotne zmniejszenie trzech największych mięśniaków o co najmniej 25 proc.
•    U 73,5 proc. kobiet po 4 powtórzeniach cyklu terapii odnotowano brak miesiączki oraz towarzyszące mu istotne zmniejszenie mięśniaków (≥25 proc.).
•    Zastosowanie octanu uliprystalu doprowadziło do poprawy ogólnej jakości życia (QoL) oraz złagodzenia bólu utrzymującego się w trakcie przerw pomiędzy cyklami.

„Badanie PEARL IV wykazało, że octan uliprystalu w dawce 5 mg stanowi skuteczną i dobrze tolerowaną terapię kontrolującą mięśniaki macicy” – podkreślił Erik Bogsch, dyrektor zarządzający Gedeon Richter.

Mięśniaki macicy są najczęściej występującymi łagodnymi guzami litymi kobiecych narządów płciowych, pojawiającymi się u 20–40 proc. kobiet w wieku rozrodczym. Mogą mieć znaczny wpływ na fizyczne i emocjonalne aspekty życia kobiet.

„W przeszłości kobiety, u których diagnozowano mięśniaki macicy, często czuły dezorientację z powodu niewielkiej dostępności możliwości leczenia, w szczególności w obliczu tak radykalnych propozycji jak usunięcie macicy. Zapewnienie kobietom szerszej gamy możliwości leczenia, w tym długookresowej terapii nie wymagającej interwencji chirurgicznych, będzie dla nich stanowić olbrzymią korzyść” – powiedziała Deborah Lancastle, psycholog zdrowia z brytyjskiego Uniwersytetu Walijskiego.

Badanie PEARL IV to wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe, długoterminowe badanie III fazy kontrolowane placebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania octanu uliprystalu w dawkach 5 mg i 10 mg w leczeniu mięśniaków macicy. Głównym celem badania była ocena trwałości efektu i bezpieczeństwa długotrwałego leczenia octanem uliprystalu w dawce 5 mg lub 10 mg, na przemian przerywanego i wznawianego, z uwzględnieniem krwawienia macicznego, wielkości mięśniaków, nasilenia bólu i jakości życia pacjentek.

Powiązane artykuły
Wszechstronny lekarz

O zakrzepicy mówi prof. Jerzy Windyga

Rocznie rozpoznaje się w Polsce kilkadziesiąt tysięcy nowych przypadków zakrzepicy, zatem wśród nas są miliony ludzi z tą chorobą. Prof. Jerzy Windyga…
Wszechstronny lekarz

Czym jest i jak leczyć nadpotliwość

Nadpotliwość to zaburzenie, które silnie wpływa na wiele dziedzin życia codziennego pacjentów. Terapię powinna poprzedzić dokładna diagnostyka, a wybór leczenia musi uwzględniać…
Wszechstronny lekarz

Presbyfonia. To można wyleczyć!

Fizjologiczne zmiany spowodowane starzeniem się organizmu dotyczą również narządu głosu, który w wieku senioralnym zaczyna zmieniać swoje brzmienie (presbyfonia). Takie związane z…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter