NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościPoradniaWszechstronny lekarz

W Białymstoku powstanie Centrum Psychiatrii

Przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku rozpoczęła funkcjonowanie Poradnia Zdrowia Psychicznego. Na razie ma ona przejściowy charakter. Udało się bowiem pozyskać finansowanie na zbudowanie nowego Centrum Psychiatrii.


Nowy budynek Centrum Psychiatrii, który powstanie w pobliżu Uniwersyteckich Szpitali Klinicznych będzie kosztować40 milionów złotych. Rektor poinformował o dofinansowaniu przyznanym przez Ministra Zdrowia w wysokości 23 mln złotych, natomiast Marszałek o wsparciu inwestycji w wysokości 17 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego.


Rektor prof. dr hab. Adam Krętowski przypomniał, że starania o otwarcie nowej kliniki trwały od wielu lat. Teraz udało się znaleźć finansowanie zarówno psychiatrii dziecięcej, jak i dorosłych. Rektor zwrócił uwagę, że brak psychiatrii dziecięcej na Podlasiu był ogromnym problemem społecznym. Teraz Uczelnia wzmocni wysiłek, aby szybko wykształcić kadrę do powstającego centrum.

Program zakłada realizację budowy w ciągu 3 lat (2020-2022). Ma być ona finansowana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej. W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie Centrum Psychiatrii w Białymstoku w rejonie ulic M. Wołodyjowskiego i M. Skłodowskiej – Curie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego wokół budynku oraz jego wyposażenie. Obiekt ma być jednym z budynków zespołu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, których organem tworzącym jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach, które stanowią własność UMB (dawny tzw. „Domek szwedzki”). Teren w rejonie ww. ulic jest zagospodarowany i uzbrojony w infrastrukturę podziemną.

Na potrzeby programu inwestycji dokonano aktualizacji posiadanych kosztorysów (z lat 2009-2010) oraz wartości kosztorysowej inwestycji i oszacowano łączny koszt inwestycji w wysokości 40 mln zł.

Planowana liczba łóżek:
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UDSK – 36 łóżek
Klinika Psychiatrii Osób Dorosłych USK – 40 łóżek

Wyniki prowadzonych w Europie badań wskazują, że około jedna czwarta dorosłych mieszkańców Unii Europejskiej ma w ciągu roku jakiś problem związany ze zdrowiem psychicznym, zatem zdrowie psychiczne jest jednym z najważniejszych obszarów zdrowia publicznego. Według danych dotyczących umieralności mieszkańców Polski jednym z najważniejszych wskaźników jest współczynnik zgonów z powodu samobójstw, który jest w przypadku mężczyzn w Polsce wyższy o blisko 50% od średniego dla krajów Unii Europejskiej.

Zarówno w kraju, jak i w województwie, mamy do czynienia z systematycznym wzrostem zapotrzebowania społeczeństwa na świadczenia opieki psychiatrycznej. Jak poinformował obecny na konferencji szef Kliniki Psychiatrii UMB, doc. N. Waszkiewicz ocenia się, że 10-20% populacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych wymaga opieki i pomocy psychologiczno-psychiatrycznej. Szczególnie szybko wzrasta liczba leczonych po raz pierwszy z powodu uzależnień od środków psychoaktywnych oraz zaburzeń psychicznych.

Obecnie trudno jest realizować dydaktykę z uwagi na lokalizację Kliniki Psychiatrii na bazie obcej w ramach Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego ZOZ w Choroszczy. W związku z powyższym, ze względu na obowiązujące standardy medyczne oraz potrzeby dydaktyczne istnieje konieczność stworzenia bazy Kliniki Psychiatrii osób dorosłych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz Kliniki Psychiatrii dzieci i młodzieży Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W przypadku kliniki psychiatrii osób dorosłych, przeniesienie jej z miejscowości odległej o 15 km od Białegostoku spełni oczekiwania pacjentów i lekarzy, a w przypadku kliniki dzieci i młodzieży – wypełni istotną lukę w systemie opieki medycznej regionu, gdyż dzieci i młodzież mieszkające w województwie podlaskim w minimalnym stopniu mają dostęp do stacjonarnej opieki psychiatrycznej.

Opieka nad dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi odbywa się obecnie przede wszystkim w oddziałach pediatrycznych województwa podlaskiego oraz na szczątkowym poziomie – w oddziałach psychiatrycznych, ale na terenie innych województw, ponieważ w województwie podlaskim nie funkcjonuje oddział stacjonarny psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej.

W ramach aktualnej mapy potrzeb zdrowotnych konieczność powstania oddziału Psychiatrii Dziecięcej jest najbardziej istotnym problemem zdrowotnym w województwie podlaskim.

Powiązane artykuły
PACJENTAktualnościLEKARZWszechstronny lekarz

Aparaty słuchowe mogą opóźniać wystąpienie i postęp demencji

To, czy ubytek słuchu jest związany z demencją incydentalną wśród osób używających i nieużywających aparatów słuchowych, sprawdzili duńscy naukowcy z Head &…
PACJENTPoradnia

Zmęczenie, bladość, nietypowe siniaki – zwróć uwagę na te objawy

Zespoły mielodysplastyczne (MDS) to duże zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza osób starszych. Ich objawy często są mylone z naturalnymi procesami starzenia, a tak…
LEKARZAktualnościPACJENTSystem

Co dalej z Krajową Siecią Onkologiczną?

We wtorek 20 lutego sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). – Żeby spełnić oczekiwanie…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter