NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościPoradniaWszechstronny lekarz

W Białymstoku powstanie Centrum Psychiatrii

Przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku rozpoczęła funkcjonowanie Poradnia Zdrowia Psychicznego. Na razie ma ona przejściowy charakter. Udało się bowiem pozyskać finansowanie na zbudowanie nowego Centrum Psychiatrii.


Nowy budynek Centrum Psychiatrii, który powstanie w pobliżu Uniwersyteckich Szpitali Klinicznych będzie kosztować40 milionów złotych. Rektor poinformował o dofinansowaniu przyznanym przez Ministra Zdrowia w wysokości 23 mln złotych, natomiast Marszałek o wsparciu inwestycji w wysokości 17 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego.


Rektor prof. dr hab. Adam Krętowski przypomniał, że starania o otwarcie nowej kliniki trwały od wielu lat. Teraz udało się znaleźć finansowanie zarówno psychiatrii dziecięcej, jak i dorosłych. Rektor zwrócił uwagę, że brak psychiatrii dziecięcej na Podlasiu był ogromnym problemem społecznym. Teraz Uczelnia wzmocni wysiłek, aby szybko wykształcić kadrę do powstającego centrum.

Program zakłada realizację budowy w ciągu 3 lat (2020-2022). Ma być ona finansowana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej. W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie Centrum Psychiatrii w Białymstoku w rejonie ulic M. Wołodyjowskiego i M. Skłodowskiej – Curie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego wokół budynku oraz jego wyposażenie. Obiekt ma być jednym z budynków zespołu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, których organem tworzącym jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach, które stanowią własność UMB (dawny tzw. „Domek szwedzki”). Teren w rejonie ww. ulic jest zagospodarowany i uzbrojony w infrastrukturę podziemną.

Na potrzeby programu inwestycji dokonano aktualizacji posiadanych kosztorysów (z lat 2009-2010) oraz wartości kosztorysowej inwestycji i oszacowano łączny koszt inwestycji w wysokości 40 mln zł.

Planowana liczba łóżek:
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UDSK – 36 łóżek
Klinika Psychiatrii Osób Dorosłych USK – 40 łóżek

Wyniki prowadzonych w Europie badań wskazują, że około jedna czwarta dorosłych mieszkańców Unii Europejskiej ma w ciągu roku jakiś problem związany ze zdrowiem psychicznym, zatem zdrowie psychiczne jest jednym z najważniejszych obszarów zdrowia publicznego. Według danych dotyczących umieralności mieszkańców Polski jednym z najważniejszych wskaźników jest współczynnik zgonów z powodu samobójstw, który jest w przypadku mężczyzn w Polsce wyższy o blisko 50% od średniego dla krajów Unii Europejskiej.

Zarówno w kraju, jak i w województwie, mamy do czynienia z systematycznym wzrostem zapotrzebowania społeczeństwa na świadczenia opieki psychiatrycznej. Jak poinformował obecny na konferencji szef Kliniki Psychiatrii UMB, doc. N. Waszkiewicz ocenia się, że 10-20% populacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych wymaga opieki i pomocy psychologiczno-psychiatrycznej. Szczególnie szybko wzrasta liczba leczonych po raz pierwszy z powodu uzależnień od środków psychoaktywnych oraz zaburzeń psychicznych.

Obecnie trudno jest realizować dydaktykę z uwagi na lokalizację Kliniki Psychiatrii na bazie obcej w ramach Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego ZOZ w Choroszczy. W związku z powyższym, ze względu na obowiązujące standardy medyczne oraz potrzeby dydaktyczne istnieje konieczność stworzenia bazy Kliniki Psychiatrii osób dorosłych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz Kliniki Psychiatrii dzieci i młodzieży Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W przypadku kliniki psychiatrii osób dorosłych, przeniesienie jej z miejscowości odległej o 15 km od Białegostoku spełni oczekiwania pacjentów i lekarzy, a w przypadku kliniki dzieci i młodzieży – wypełni istotną lukę w systemie opieki medycznej regionu, gdyż dzieci i młodzież mieszkające w województwie podlaskim w minimalnym stopniu mają dostęp do stacjonarnej opieki psychiatrycznej.

Opieka nad dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi odbywa się obecnie przede wszystkim w oddziałach pediatrycznych województwa podlaskiego oraz na szczątkowym poziomie – w oddziałach psychiatrycznych, ale na terenie innych województw, ponieważ w województwie podlaskim nie funkcjonuje oddział stacjonarny psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej.

W ramach aktualnej mapy potrzeb zdrowotnych konieczność powstania oddziału Psychiatrii Dziecięcej jest najbardziej istotnym problemem zdrowotnym w województwie podlaskim.

Powiązane artykuły
Aktualności

Ćwicz swoją odporność

Doświadczenia ostatnich lat związane z pandemią koronawirusa zmieniły nasze podejście do kwestii zdrowia. Okazało się, że odporność to coś więcej niż indywidualna…
Wszechstronny lekarz

Nowoczesne metody leczenia chorób serca

Ostre zespoły wieńcowe (ACS) to poważne zagrożenie dla zdrowia Polaków. Połowa zgonów w Polsce spowodowana jest przez choroby układu sercowo-naczyniowego. Starzejąca się…
Aktualności

Prowadź się zdrowo

Z badań wynika, że mężczyźni w Polsce żyją o 8 lat krócej niż kobiety[1]. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, a…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter