NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościPoradniaWszechstronny lekarz

W Białymstoku powstanie Centrum Psychiatrii

Przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku rozpoczęła funkcjonowanie Poradnia Zdrowia Psychicznego. Na razie ma ona przejściowy charakter. Udało się bowiem pozyskać finansowanie na zbudowanie nowego Centrum Psychiatrii.


Nowy budynek Centrum Psychiatrii, który powstanie w pobliżu Uniwersyteckich Szpitali Klinicznych będzie kosztować40 milionów złotych. Rektor poinformował o dofinansowaniu przyznanym przez Ministra Zdrowia w wysokości 23 mln złotych, natomiast Marszałek o wsparciu inwestycji w wysokości 17 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego.


Rektor prof. dr hab. Adam Krętowski przypomniał, że starania o otwarcie nowej kliniki trwały od wielu lat. Teraz udało się znaleźć finansowanie zarówno psychiatrii dziecięcej, jak i dorosłych. Rektor zwrócił uwagę, że brak psychiatrii dziecięcej na Podlasiu był ogromnym problemem społecznym. Teraz Uczelnia wzmocni wysiłek, aby szybko wykształcić kadrę do powstającego centrum.

Program zakłada realizację budowy w ciągu 3 lat (2020-2022). Ma być ona finansowana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej. W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie Centrum Psychiatrii w Białymstoku w rejonie ulic M. Wołodyjowskiego i M. Skłodowskiej – Curie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego wokół budynku oraz jego wyposażenie. Obiekt ma być jednym z budynków zespołu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, których organem tworzącym jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach, które stanowią własność UMB (dawny tzw. „Domek szwedzki”). Teren w rejonie ww. ulic jest zagospodarowany i uzbrojony w infrastrukturę podziemną.

Na potrzeby programu inwestycji dokonano aktualizacji posiadanych kosztorysów (z lat 2009-2010) oraz wartości kosztorysowej inwestycji i oszacowano łączny koszt inwestycji w wysokości 40 mln zł.

Planowana liczba łóżek:
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UDSK – 36 łóżek
Klinika Psychiatrii Osób Dorosłych USK – 40 łóżek

Wyniki prowadzonych w Europie badań wskazują, że około jedna czwarta dorosłych mieszkańców Unii Europejskiej ma w ciągu roku jakiś problem związany ze zdrowiem psychicznym, zatem zdrowie psychiczne jest jednym z najważniejszych obszarów zdrowia publicznego. Według danych dotyczących umieralności mieszkańców Polski jednym z najważniejszych wskaźników jest współczynnik zgonów z powodu samobójstw, który jest w przypadku mężczyzn w Polsce wyższy o blisko 50% od średniego dla krajów Unii Europejskiej.

Zarówno w kraju, jak i w województwie, mamy do czynienia z systematycznym wzrostem zapotrzebowania społeczeństwa na świadczenia opieki psychiatrycznej. Jak poinformował obecny na konferencji szef Kliniki Psychiatrii UMB, doc. N. Waszkiewicz ocenia się, że 10-20% populacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych wymaga opieki i pomocy psychologiczno-psychiatrycznej. Szczególnie szybko wzrasta liczba leczonych po raz pierwszy z powodu uzależnień od środków psychoaktywnych oraz zaburzeń psychicznych.

Obecnie trudno jest realizować dydaktykę z uwagi na lokalizację Kliniki Psychiatrii na bazie obcej w ramach Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego ZOZ w Choroszczy. W związku z powyższym, ze względu na obowiązujące standardy medyczne oraz potrzeby dydaktyczne istnieje konieczność stworzenia bazy Kliniki Psychiatrii osób dorosłych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz Kliniki Psychiatrii dzieci i młodzieży Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W przypadku kliniki psychiatrii osób dorosłych, przeniesienie jej z miejscowości odległej o 15 km od Białegostoku spełni oczekiwania pacjentów i lekarzy, a w przypadku kliniki dzieci i młodzieży – wypełni istotną lukę w systemie opieki medycznej regionu, gdyż dzieci i młodzież mieszkające w województwie podlaskim w minimalnym stopniu mają dostęp do stacjonarnej opieki psychiatrycznej.

Opieka nad dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi odbywa się obecnie przede wszystkim w oddziałach pediatrycznych województwa podlaskiego oraz na szczątkowym poziomie – w oddziałach psychiatrycznych, ale na terenie innych województw, ponieważ w województwie podlaskim nie funkcjonuje oddział stacjonarny psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej.

W ramach aktualnej mapy potrzeb zdrowotnych konieczność powstania oddziału Psychiatrii Dziecięcej jest najbardziej istotnym problemem zdrowotnym w województwie podlaskim.

Powiązane artykuły
Poradnia

Sprawdź czego nie wiesz o raku prostaty

Ilu mężczyzn w Polsce każdego roku słyszy rozpoznanie raka prostaty? Jak rozwija się ta choroba i jak rozpoznać jej objawy? Jakie znaczenie…
KongresWszechstronny lekarz

Szybka diagnostyka kluczowa w chorobach neurologicznych u dzieci

Choroby neurologiczne, do których zaliczamy m.in. udar mózgu, choroby neurometaboliczne oraz padaczkę, to jeden z głównych problemów zdrowotnych na świecie. Dotyczą one…
Aktualności

Nie pozwól by dławica Cię ograniczała

W dniach 19 – 25 września w Polsce, z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, obchodzony jest Tydzień…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter