PoradniaPACJENT

Nie słyszy czy nie słucha?

Odpowiedź znajdziesz podczas 5. Konferencji z cyklu „Nauka dla Społeczeństwa”. „Profilaktyka oraz badania przesiewowe słuchu i innych zmysłów” – to temat piątej…