SystemKongres

Podcast: dorosły z wadą serca

Zapraszamy na odsłuchanie debaty pod tytułem „Dorosły z wadą serca. Zagubiony w systemie opieki zdrowotnej”,  która odbyła się podczas III Kongresu Zdrowie…
Żyj zdrowoKongres

Zdrowie w stylu życia

Czy edukacja zdrowtona wystarczy, aby uzdrowić społeczeństwo? Polecamy ciekawą dyskusję specjalistów na temat prozdrowotnego stylu życia, która odbyła się podczas 3 Kongresu…
Kongres

Debata dyrektorów instytutów medycznych

To bardzo ważna debata. To bowiem my, wysokospecjalistyczne, wielospecjalistyczne lub monospecjalistyczne szpitale, mamy potencjał kliniczny i zespoły eksperckie, naukowe, bez których nie…
SystemKongres

Debata rektorów uczelni niemedycznych

Debata rektorów uczelni niemedycznych „Globalne zagrożenie w ocenie ekspertów środowiska uniwersyteckiego” Jeszcze kilka lat temu nikt nie przypuszczał, że pojawi się „czarny…
Kongres

Debata ministrów zdrowia

W ciągu 30 lat polski nadzór sanitarno-epidemiologiczny sprawdził się. Na Państwową Inspekcję Sanitarną składa się 340 stacji sanitarno-epidemiologicznych, w których zatrudnione jest…