Kongres

Endokrynologia i diabetologia wieku rozwojowego

– profilaktyka i nowoczesne formy terapii pod patronatem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Moderator: prof. Mieczysław WalczakUczestnicy: prof. Artur Bossowski, prof….